Konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Wyniki XIX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Estetyczne i przemyślane budki lęgowe i karmniki to efekty pracy uczniów gdyńskich szkół, którzy uczestniczyli w XIX edycji konkursu Zapraszamy ptaki do Gdyni. Wykonane przez dzieci i młodzież domki dla ptaków wykorzystywane są do uzupełniania miejsc lęgowych w Gdyni.

Bardzo ważne jest, aby przy projektowaniu budek dla ptaków brać pod uwagę normy, które muszą one spełniać. Powinny być one drewniane, nie lakierowane i nie malowane farbami. Zbyt wymyślne projekty mogą jednak odstraszać ptaki. – tłumaczył podczas uroczystości wręczenia nagród Jerzy Zając, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie z 25 placówek oświatowych z Gdyni. W wyniku ich zaangażowania powstało 336 prac w tym 249 karmników i 87 budek lęgowych.

Oprócz nagród indywidualnych jak co roku przyznane zostały nagrody dla trzech szkół, których uczniowie dostarczyli na konkurs łącznie największą liczbę prac spełniających wymogi zawarte w regulaminie. W tym roku nagrodzone zostały następujące szkoły:

  • SP nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Burchardta,
  • SP nr 28 im. Lotników Polskich,
  • SP nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego.


Warto wspomnieć, że ogłoszony po raz pierwszy w 1999 roku konkurs Zapraszamy ptaki do Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gdynian. Dotychczas w osiemnastu edycjach zostały zgłoszone łącznie 4672 prace, a na terenie Gdyni pojawiło się 1998 nowych miejsc lęgowych. Efektem konkursu są także karmniki dla ptaków zimujących w Gdyni, których łącznie powstało 2674.


Przypomnijmy, że konkurs służy między innymi uzupełnianiu miejsc lęgowych dla ptaków na terenie Gdyni poprzez umieszczanie budek lęgowych na drzewach i budynkach. W tym celu prace konkursowe są przekazywane mieszkańcom Gdyni, którzy montują je w swoich ogrodach lub przy domach. Tym samym gdynianie aktywnie włączają się w ochronę ptaków bytujących stale lub okresowo na terenie miasta.

  • ikonaOpublikowano: 07.03.2017 10:01
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.03.2019 12:47
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona