Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Zasady przyznawania nagrody

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Gdyni osobom rekomendowanym przez komisję Kultury Rady Miasta Gdyni, których kandydatury są z kolei co roku proponowane przez dyrektorów poszczególnych muzeów.