Nagrody Prezydenta Gdyni dla muzealników

Zasady przyznawania nagrody

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Gdyni osobom rekomendowanym przez komisję Kultury Rady Miasta Gdyni, których kandydatury są z kolei co roku proponowane przez dyrektorów poszczególnych muzeów.

  • ikonaOpublikowano: 24.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Karolina _Grabowicz - Matyjas ()

ikona