Nagroda Literacka Gdynia

Nagroda Literacka Gdynia

Nagroda Literacka Gdynia została ustanowiona przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w 2006 r. w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących pisarzy polskich. Jest przyznawana corocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Zwycięzcy w czterech kategoriach - proza, poezja, eseistyka i przekład na język polski (kategoria ustanowiona w 2014 r.), otrzymują pamiątkowe statuetki oraz po 50 tys. złotych. Wyboru zarówno nominowanych, jak i laureatów, dokonuje Kapituła Nagrody złożona z wybitnych znawców i badaczy literatury.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wyboru nominacji oraz ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród podczas uroczystej gali. 
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, jak również członkowie Kapituły.


  • ikonaOpublikowano: 11.10.2005 00:00
  • ikona

    Autor: Natalia Spychalska

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2019 12:06
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona