Nagroda Wiecznie Młodzi

Czym jest Nagroda Wiecznie Młodzi?

Gdynia docenia podróżniczych nestorów. 15 tys. zł  jako jednorazowy  dodatek do emerytury? Takie cuda tylko w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek uznał, że Nagroda im. Andrzeja Zawady to za mało. Od roku 2017,  o nagrodę na realizację podróżniczych marzeń będą mogli się ubiegać również najstarsi uczestnicy Kolosów. To wyróżnienie dla tych naprawdę odważnych i wiecznie młodych eksplorerów.

Wzorem towarzyszącej Kolosom od piętnastu lat Nagrody im. Andrzeja Zawady – przyznawanej na realizację najciekawszego w danym roku projektu podróżniczego  zgłoszonego przez osoby, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia – prezydent Gdyni postanowił wspierać nagrodą w wysokości 15 tys. zł również podróżników-seniorów.
Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy ukończyli 65 lat.

Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła będzie brała pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć nagrodę, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.