Nagrody przyznane Gdyni

2018

Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2018”

28.06.2018

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2018”. Urząd Miasta Gdyni zdobył nagrodę w zakresie dobrego zarządzania.

Dyplomy Przyjazny Urząd 2018

W tym roku otrzymujemy laur „Przyjaznego Urzędu” m.in. za otrzymanie certyfikatu Miasta inteligentnego ISO 37120. Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Doceniono również nasze osiągnięcia, dzięki którym zdobyliśmy tytuł „Gmina na 5!”. Dobre praktyki Urzędu Miasta Gdyni w zakresie obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców, wysokiej jakości komunikacji mailowej oraz obecności na stronie internetowej Urzędu Miasta rozwiązań i informacji użytecznych odbiorcom jest podawane jako wzór i naśladowane przez inne polskie miasta.

Statuetka Przyjazny Urząd 2018 Wawrzyn Jakości

Oceniającym nas spodobała się działająca w Gdyni aplikacja „Gdynia City Guide”. To kompleksowy informator szczególnie o ofercie kulturalnej i turystycznej, bazie gastronomicznej, noclegowej, rekreacyjnej, sportowej, a także włączenie się do aplikacji naprawmyTo.pl  - serwisu ułatwiającego komunikację mieszkańca z urzędem poprzez umożliwienie mapowania problemów w przestrzeni publicznej, np. nielegalnych odpadów. Hitem był serwis otwartedane.gdynia.pl. Jego zadaniem i celem jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie zarówno danych publicznych miasta jak i  tych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności miasta. Wprowadziliśmy, w miejsce serwisu eRatusz, aplikację mobilną gdynia.pl. Prezentujemy w niej bieżące informacje na temat wydarzeń w Gdyni. Każdy posiadacz telefonu może je mieć na wyciągnięcie ręki.

Kapituła Konkursu „Przyjazny Urząd” postanowiła ponownie przyznać nam Znak Jakości. Wysoko oceniła ciągłą chęć podnoszenia standardów jakościowych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta.
3 miejsce dla Gdyni w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu

3 miejsce dla Gdyni w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu

26.06.2018

Gdynia stanęła na podium w rankingu prowadzonym przez redakcję polskiej wersji miesięcznika Forbes – „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu”, w kategorii miasta i gminy od 150 -299 tys. mieszkańców. Gdynia przyciąga do siebie nowych przedsiębiorców. W ciągu ostatnich trzech lat liczba firm zwiększyła się o ponad 1600. 
Poza Gdynią wśród wyróżnionych znalazły się Katowice i Rzeszów.
Jak powstał ranking Miasta Przyjazne dla Biznesu

Miasta (i gminy) zostały podzielone na cztery kategorie związane z liczbą mieszkańców: powyżej 300 tys., 150–299 tys., 50–149 tys. oraz poniżej 50 tys. Pod uwagę wzięto liczbę (dane dostarczone przez COIG) rejestracji nowych przedsiębiorstw w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w latach 2015, 2016 i 2017. Od tej liczby odjęto upadłości i wykreślonia z KRS dokonane w tym okresie. W ten sposób wyliczono, ile przedsiębiorstw przybyło na danym terenie. Liczba nowych firm (netto) po przeliczeniu na 1000 mieszkańców decydowała o kolejności w rankingu.

Dyplomy dla miasta Gdyni i prezydenta Wojciech Szczurka w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu"

Gdynia nagrodzona na „Perłach Samorządu”

17.05.2018

Wyróżnienie dla Gdyni za 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz 3. miejsce dla prezydenta Wojciecha Szczurka w analogicznym rankingu włodarzy – te laury otrzymali przedstawiciele miasta podczas czwartkowej gali kongresu „Perły Samorządu” w Muzeum Emigracji.
To była udana gala dla Gdyni, która w tym roku jest gospodarzem ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu”.

Wydarzenie współorganizuje „Dziennik Gazeta Prawna”, która na podstawie rankingu prowadzonego we współpracy z partnerem merytorycznym, Deloitte, tradycyjnie podczas uroczystej gali wręcza także coroczne nagrody dla gmin oraz ich włodarzy z uwzględnieniem podziału względem liczby mieszkańców. Nagrodzonych i wyróżnionych poznaliśmy podczas uroczystości w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Podczas wyłaniania laureatów włodarze Gdyni w tym roku cieszyli się dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy miasto sklasyfikowano na 5. miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wśród pierwszej dziesiątki znalazły się też Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Płock, Olsztyn i Katowice.


Kryształowy Laur dla prezydenta Gdyni

21.01.2018

Prezydenta  Gdyni Wojciecha Szczurka wyróżniono Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. Otrzymał go m.in. za konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni. Nagrody, już po raz 26., przyznały śląskie i opolskie środowiska gospodarcze. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. sekretarz generalny NATO Javier Solana oraz profesor Zbigniew Brzeziński.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji prezydent Wojciech Szczurek odebrał podczas uroczystej gali w Zabrzu. Była to okazja do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnieśli nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.