Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2009 r.

Statuetka konkursu „Samorząd równych szansGdynia wie "Jak żyć w przyjaźni"

Gdyński program „Jak żyć w przyjaźni" znalazł się wśród laureatów konkursu „Samorząd równych szans" organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Do konkursu zgłoszono 58 projektów, które podejmowały inicjatywy na rzecz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności. Piętnaście najlepszych zdobyło tytuł "Samorządu równych szans".

„Jak żyć w przyjaźni?" to konkurs adresowany do nauczycieli II klas gdyńskich szkół podstawowych. Z wykorzystaniem książeczki „Dziecięce zasady - Jak żyć w przyjaźni?" przygotowują oni scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą mogły nauczyć się tolerancji i szacunku dla wszelkiej odmienności, w tym również - niepełnosprawności.

Książeczka zawiera 21 prostych zasad m.in.: jak pomagać słabszym od siebie, także niepełnosprawnym rówieśnikom, jak zachować się w sytuacjach trudnych i stresujących. Publikacja ma za zadanie uwrażliwić dzieci na potrzeby innych oraz służyć pomocą nauczycielom i rodzicom, kształtującym w dzieciach wrażliwość wobec ludzi słabszych, ale także różniących się kolorem skóry, wzrostem czy też innymi cechami.

(informacja z 16 listopada 2009 roku)


* * *

Gdynia nagrodzona Europejską Nagrodą Sektora Publicznego


wyróżnienie EPSA 2009 - dyplomW 2009 r. Europejski Instytut Administracji Publicznej / European Institute of Public Administration (EIPA) ogłosił po raz drugi konkurs o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego / European Public Sector Award - EPSA 2009. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. EPSA to jedyna nagroda w Europie honorująca inicjatywy, obejmujące sektor publiczny.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komisji Europejskiej. Jego celem jest upowszechnianie wzorcowych, najbardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w sektorze publicznym państw europejskich oraz wspieranie współzawodnictwa pomiędzy organizacjami sektora publicznego.

Organizatorzy konkursu chcą w ten sposób stworzyć platformę wymiany doświadczeń między innowacyjnymi instytucjami publicznymi Europy oraz zachęcić samorządy do modernizacji struktur administracyjnych oraz usprawniania swoich działań. W tym roku na konkurs EPSA 2009r. napłynęło ponad 300 aplikacji z 29 krajów europejskich.

W konkursie EPSA 2009, w kategorii „Zaangażowanie obywateli" wyróżniono projekt „Gdyński sektor obywatelski". W uzasadnieniu Jury Konkursu podało, że Gdynia:
• stworzyła program wychodzący poza ramy tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej i zbudowała zrównoważone partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
• angażuje lokalne organizacje pozarządowe w konsultowanie i współtworzenie lokalnych programów i przedsięwzięć, a także w realizację zadań publicznych,
• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jako komórka Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednostką bardzo innowacyjną.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 listopada w Maastricht.


* * *

Gdynia - powiatem równych szans

Gdynia laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy projekt samorządu terytorialnego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP (kategoria powiaty) - dyplomGdynia została laureatem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy projekt samorządu terytorialnego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP" (kategoria powiaty). Nagrodę otrzymał projekt „Aktywni zawodowo" - program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w Gdyni. Organizatorem konkursu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartek 29 października 2009 r.

„Aktywni zawodowo", to nowatorski w skali kraju program, realizowany wspólnie przez miasto i organizacje pozarządowe. Jego celem jest aktywizacja i ułatwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym, osobom z urazami psychicznymi lub niepełnosprawnym, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu tworzone są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, które uzyskują dzięki temu nie tylko szansę zatrudnienia, własny dochód, ale również możliwość integracji społecznej.
Projekt uświadamia także społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne mają nie tylko prawo do godnej pracy, ale również sprawdzają się w tej roli.

W kwietniu 2007 r. we współpracy z gdyńskim kołem Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uruchomiono punkt kserograficzny w Urzędzie Miasta Gdyni. Obecnie pracuje w nim 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wcześniej ukończyły warsztaty terapii zajęciowej.

Z kolei w październiku 2008 r. otworzono Bar Szkolny „Promyczek" przy ul. Morskiej 97. Prowadzi go Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „PROMYK", powstała z inicjatywy gdyńskiego stowarzyszenia o tej samej nazwie. Za kwotę 820 tys. zł, którą wyłożyło miasto, bar został wyremontowany i wyposażony. Obecnie spółdzielnia zatrudnia w nim 24 osoby, w tym 21 niepełnosprawne. Bar cieszy się ogromną popularnością, wydając codziennie około tysiąca obiadów.

Działania realizowane przez miasto oraz gdyńskie organizacje pozarządowe stanowią element systemu, który ma na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego. Jego częścią są warsztaty terapii zajęciowej dla 120 osób, przygotowujące uczestników do podjęcia pracy. Nagrodzone w konkursie przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym to kolejny krok w budowaniu szerokiej oferty zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nagrodę w wysokości 120 tys. zł miasto zamierza przeznaczyć na utworzenie nowej spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym.


* * *

Gdynia wygrała konkurs na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2009”

W piątek 16 października 2009 r. marszałek Jan Kozłowski uhonorował w Gdańsku zwycięzców czwartej edycji konkursu na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2009”. Główną nagrodę otrzymała Gdynia, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie „Parasole z oświetleniem na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Plac Zabaw i Baza Ratowników z zapleczem sanitarnym na Plaży Miejskiej”.

Jury konkursu uhonorowało Gdynię za stworzenie przestrzeni doskonale wpisującej się w krajobraz i układ funkcjonalny nadmorskiej promenady-bulwaru, umiejętne nawiązanie do modernistycznych tradycji miasta, wysoką estetykę zastosowanych elementów małej architektury oraz za zastosowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom różnych grup użytkowników.

Celem konkursu jest promocja walorów atrakcyjnych ogólnodostępnych przestrzeni regionu, promocja miejscowości, w których zostały zrealizowane oraz jednoczesne uhonorowanie gmin jako społeczności, które przyczyniły się do powstania tych przestrzeni.
Według marszałka Jana Kozłowskiego nowe zagospodarowanie plaży miejskiej w Gdyni jest dowodem na to, że infrastruktura rekreacji może być nie tylko funkcjonalna, ale również stanowić doskonale wpisany w otoczenie element wyróżniający.

Gdynia zajęła VIII miejsce w rankingu "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną" za lata 2006-2008 w kategorii miasta na prawach powiatu.

Ranking przygotował profesor Paweł Swianewicz z Uniwersytetu Warszawskiego dla Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 6 października 2009 r. w Warszawie podczas Gali Inwestorów Samorządowych.

W rankingu brane są nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej, tj. przeznaczone na:
■transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
■gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna" oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę", zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo",
■gospodarka mieszkaniowa.

Brane są pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2008 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (tym razem brane są pod uwagę lata 2006-2008).

* * *

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek - Człowiekiem Roku "Briefu"

Obchodzący 30 września 2009 r. 10 urodziny magazyn marketingu i sprzedaży "Brief" nagrodził tytułem CZŁOWIEKA ROKU - w kategorii Marketing Miejsc w Administracji Publicznej 2009 "najlepszego gospodarza i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka za działania marketingowe ostatnich lat: kampanię „Wiejjj do Gdyni!", Zlot Wielkich Żaglowców - The Tall Ships' Races 2009, Heineken Open'er Festival, Ladies Jazz Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Kultur Świata Globaltica, Gdynia Sailing Days, Forum Ekonomiczne w Gdyni, Gdynia Design Days. Gdynia jako jedyne polskie miasto znalazła się na pierwszej międzynarodowej planszy Monopoly Świat. W 2008 r. świetna kampania wizerunkowa - „Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu".

Tytuł Człowieka Roku otrzymali także:
Człowiek Biznesu 2009: Czesław Lang
Człowiek Mediów 2009: Ryszard Pieńkowski
Gwiazda Reklamy 2009: Tomasz Kot

Wiecej szczegółów na stronach www.brief.pl:
www.brief.pl/wiadomosci/in-brief/art1339,ludzie-roku-briefu.html

* * *

Trasa Kwiatkowskiego „Budową Roku 2008”

statuetka - budowa roku123Po raz dziewiętnasty Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zorganizował konkurs „Budowa Roku". Najwyższą nagrodę w swej kategorii zdobyła Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni. Nagroda nazywana jest w środowisku "Budowlanym Oskarem".

III etap budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymał nagrodę I-stopnia w kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe". Inwestycja obejmuje ostatni etap budowy Trasy Kwiatkowskiego, od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiejskiej. Stanowi przedłużenie realizowanego wcześniej odcinka łączącego Bałtycki Terminal Kontenerowy z ul. Morską. Oprócz dwóch jednokierunkowych dwupasmowych jezdni w obu kierunkach zbudowano też trzy wiadukty drogowe . W ramach zadania wyremontowano 350 m końcowego odcinka istniejącej estakady Kwiatkowskiego oraz przebudowano estakady nad ul. Morską.

Budynek biurowy sześciokondygnacyjny przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni zdobył nagrodę III stopnia w kategorii „Obiekty biurowe". Znajduje się na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., stanowiącym teren przemysłowy, przeznaczony głównie do obsługi bazy kontenerowej i portu. Jest to budynek o funkcji biurowo-administracyjnej, z wydzieloną częścią usługową.

Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni również otrzymała nagrodę III stopnia, ale w kategorii „Obiekty szkolne i sportowe". Pływalnia mieści się przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni. Stanowi I etap realizacji budowy zespołu sportowego, składającego się z basenu oraz hali sportowej, która w przyszłości znajdować się będzie nad częścią basenową. Wszystkie elementy usługowe obiektu dostępne są już dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie wyróżniających się obiektów budowlanych lub inwestycji (również modernizacji) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu PZITB "Budowa Roku" są podane na stronie internetowej www.budowaroku.pl

W obecnej 19. edycji brało udział 61 budów, zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów oraz samorządy terytorialne. Wyniki konkursu tradycyjnie zostały ogłoszone w Dniu Budowlańca - 17 września 2009.
Przeczytaj także:
> Trasa Kwiatkowskiego otwarta!
> Laureaci Czasu Gdyni z roku 2008

> Gdynia ma nową pływalnię!


* * *

Program profilaktyczny nagrodzony za innowacyjność!

złoty skalpel-200928 maja 2009 r. w Warszawie podczas uroczystości wręczenia nagród I edycji konkursu Złoty Skalpel 2008 - na najbardziej przełomowe rozwiązanie poprawiające jakość opieki medycznej w Polsce - Gdynia otrzymała nagrodę specjalną za prowadzony Program promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego! Nagrodę z rąk wiceministera zdrowia Marka Habra odebrała Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.

Od 2005 roku w Gdyni realizowany jest program, którego celem jest wyłonienie osób, dotychczas nie leczonych w poradni zdrowia psychicznego, a których zachowanie (np. izolacja czy utrudniony kontakt z otoczeniem) budzi podejrzenie schorzenia psychicznego. Osoby te zgłaszane są przez rodzinę, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne prowadzone jest po wyrażeniu pisemnej zgody pacjenta i odbywa się w warunkach domowych.

Według Jury, inicjatywa samorządu Gdyni wyprzedza działania w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które będą wdrażane w 2009 roku. Gdyński program profilaktyczny dotyczy obszarów zdrowia dotychczas zaniedbywanych i niedofinansowanych. Jego dodatkowym celem jest zmiana postrzegania chorych z zaburzeniami psychicznymi i edukacja zdrowotna mieszkańców miasta.
Konkurs Złoty Skalpel organizowany jest przez magazyn Puls Medycyny.

Więcej: Program profilaktyczny nagrodzony za innowacyjność!


* * *
Wyróżnienie dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry

Plan Kamiennej Góry nagrodzony przez polskich urbanistów - dyplomMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni został wyróżniony w konkursie Krajowej Rady Izby Urbanistów na najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w latach 2004-2007. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyło się w maju w Toruniu podczas VIII Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów.

W I edycji konkursu KRIU na najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony i opublikowany w latach 2004-2007 (w procedurze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) jury przyznało: Honorową Nagrodę Krajowej Rady Izby Urbanistów dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w Gdańsku oraz 3 równorzędne wyróżnienia honorowe - w tym dla Kamiennej Góry w Gdyni.

Plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry został uchwalony uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXII/754/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku. Głównymi zadaniami planu miejscowego były:
- identyfikacja i ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry
- określenie zasad, dopuszczalnych funkcji i form uzupełniającej zabudowy i uzupełniającego zagospodarowania.

Plan obejmuje historyczny zespół urbanistyczny dawnego letniska zwanego w latach 20-tych XX w. Kamieńcem Pomorskim. Projektanci całego założenia - Tadeusz Zieliński i Tadeusz Tołwiński - oparli plan letniska na idei „miasta ogrodu". Zabytkowy układ urbanistyczny zachował się do dzisiaj, jak również wiele wybudowanych w okresie rozkwitu letniska pensjonatów, a także willi powstałych nieco później, w latach 30-tych.

Zespół urbanistyczny Kamiennej Góry został wpisany do rejestru zabytków. Decyzjami o wpisie do rejestru zabytków objęto również 12 najcenniejszych budynków położonych w granicach zespołu. Ustalenia planu zostały sformułowane po wykonaniu szerokich studiów i analiz, w tym badań kodu źródłowego - analiz współczesnych i historycznych form zagospodarowania przestrzennego, charakterystycznych dla obszaru Kamiennej Góry. Analizy kodu źródłowego polegały na przeprowadzeniu badań i określeniu obszarów stanowiących rozróżnialne całości przestrzenne. Warto zaznaczyć, że metoda badań kodu źródłowego wykorzystywana już była w 15 miastach europejskich, a w Gdyni zostanie ponownie zastosowana przy opracowywaniu planu Śródmieścia.

Ponadto, w planie miejscowym rozszerzono ochronę konserwatorską obszaru ustalając strefę ochrony konserwatorskiej otoczenia zespołu zabytkowego oraz dodatkową ochronę najwartościowszych obiektów historycznych.

Zobacz także: szczegółowe informacje i opis dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry

* * *

dyplom_1procent
Gdyńska kampania 1% nagrodzona przez tygodnik Newsweek

Gdyńska Kampania 1% została wyróżniona nagrodą specjalną w konkursie „100% z 1%" organizowanym przez tygodnik Newsweek Polska. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych kampanii promujących odliczenie 1% od podatku dochodowego osób fizycznych. „Model gdyński" został uznany za autorskie rozwiązanie wdrażania tego typu działań.
„Kampania 1% - mały procent, wielka sprawa" prowadzona była przy szerokiej współpracy z gdyńskimi organizacjami pożytku publicznego, które miały swój istotny wkład w projekt i treść materiałów informacyjnych. Na kampanię składały się: plakaty, spoty reklamowe, ulotki oraz naklejki na samochody. Dodatkowo, przy udziale poszczególnych organizacji prowadzona była kampania promocyjna na ulicach oraz w centrach handlowych na terenie miasta. Wszystko to miało przekonać gdynian, że procedura przekazania 1% podatku jest prosta i warto z niej skorzystać. W kampanię zaangażowane były również znane i lubiane osoby publiczne, związane z Gdynią, które swoim autorytetem wspierały i promowały akcję, między innymi: satyryk Jacek Fedorowicz i saksofonista jazzowy Przemysław Dyakowski.
Nagroda specjalna to wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienie dla gdyńskiego samorządu za upowszechnianie i promocję odpisu 1%. Prowadzona od paru lat gdyńska „Kampania 1% - Mały procent, wielka sprawa!" ma istotny wpływ na ilość przekazanych środków dla III sektora. Warto dodać, iż w roku 2007 mieszkańcy Gdyni przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego blisko 4,2 mln złotych, wielokrotnie więcej niż w innych miastach polskich.

Przeczytaj także: 1% Mały procent wielka sprawa

i www.gdynia.pl/1procent

* * *

Gdynia najatrakcyjniejszym miastem dla biznesu

Gdynia najatrakcyjniejszym miastem dla biznesuGdynia ponownie zajęła pierwsze miejsce w kategorii "miast od 150 do 300 tys. mieszkańców " w rankingu magazynu Forbes'a „Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu" opublikowanym w wydaniu 04/2009.
Gdynia zwyciężyła w kategorii miast od 150 do 300 tys. mieszkańców m.in. dzięki największej liczbie nowych spółek. Miasto zajęło także I miejsce w kategorii „Co wybiera zagranica" (także wśród miast od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców).
Sukces Gdyni wśród dużych ośrodków w zestawianiu Forbes'a był bezdyskusyjny, a liczba punktów była znacznie wyższa niż można było oczekiwać po liczbie mieszkańców.
Warto dodać, że w rankingu najatrakcyjniejszych miast od 150 do 300 tys. mieszkańców znalazło się 13 ośrodków miejskich. Ranking był opracowywany przez niezależnych ekspertów.
Przeczytaj: Forbes - artykuł (4,11 MB pdf)

* * *

Gdynia nagrodzona podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów

Nagroda Specjalna Magazynu ELLE za imprezę „Gdynia Design Days 2008”22 kwietnia 2009 r. w Warszawie zakończył się Festiwal Promocji Miast i Regionów w ramach którego wręczano nagrody w III edycji konkursu Złote Formaty. Gdynia znalazła się w gronie nominowanych do finału w kategorii EVENT, a także otrzymała Nagrodę Specjalną Magazynu ELLE za imprezę „Gdynia Design Days 2008". Nagrodą dla Gdyni będzie artykuł poświęcony Gdynia Design Days 2008" w rubryce Elle Zoom na miasto.

Warto dodać, że w tegorocznej edycji Konkursu Złote Formaty 91 miast i województw zgłosiło 182 projekty w pięciu kategoriach. W konkursie udział brały projekty, które realizowały cele promocyjne miast lub regionów i służyły budowaniu ich pozytywnego wizerunku.

Nagrody w konkursie Złote Formaty przyznano w czterech kategoriach: outdoorowa kampania reklamowa, event, wydawnictwo promocyjne, serwis internetowy oraz działalność promocyjna.

Organizatorem konkursu jest Grupa Stroer.
Więcej informacji o wydarzeniu oraz pełna lista laureatów poszczególnych kategoriach na stronie:
www.outdoordlamiast.pl/festiwal/konkurs.asp

* * *

Gdynia nagrodzona na 12.Gdańskich Targach Turystycznych

Stoisko Gdyni oraz oferta miasta znalazły uznanie właśnie wśród odwiedzających targi uzyskując Nagrodę Główną w Konkursie Publiczności w kategorii Miasto za najatrakcyjniejsze stoisko 12 - tych Gdańskich Targów Turystycznych, które odbyły się w dniach 17-19.04.2009 r. W konkursie Rady Programowej GTT na Najlepszą Promocję Turystyki Województwa Pomorskiego 2008 roku Gdynia otrzymała wyróżnienie w kategorii publikacja za folder turystyczny „Gdynia - słoneczne miasto z temperamentem". Natomiast w kategorii impreza otrzymała wyróżnienie, wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, za Gdynia Design Days.

Gdynia nagrodzona na 12. Gdańskich Targach Turystycznych - najatrakcyjniejsze stoisko Gdynia nagrodzona na 12. Gdańskich Targach Turystycznych - wyróżnienie w kategorii impreza za Gdynia Design Days Gdynia nagrodzona na 12. Gdańskich Targach Turystycznych - wyróżnienie w kategorii publikacja za Gdynia słoneczne miasto z temperamentem


* * *

Pomorska Nagroda Jakości

Nagroda Jakości_450

23 stycznia 2009 roku Urząd Miasta Gdynia otrzymał nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego w XII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. W tej edycji wśród finalistów znalazło się 17 firm, a Urząd Miasta Gdyni był jedynym przedstawicielem administracji publicznej.

Rekomendacje do konkursu dla UM Gdyni złożyło Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków.

Regionalne Nagrody Jakości utworzone zostały przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyznawane są corocznie przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie Zarządzanie przez Jakość zwiększają standardy obsługi klientów, ale także ułatwiają wykonywanie obowiązków pracowników i współpracę z innymi firmami.

Gdyński magistrat od 2007 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, dzięki któremu stale podnoszona jest jakość obsługi interesantów w Sali Obsługi Mieszkańców.

foto: Sylwia Szumielewicz


* * *

Wektorstatuetka Wektor

10 stycznia 2009 roku w Warszawie zostały wręczone po raz siódmy nagrody Wektory 2008 - przyznane przez Konfederację Pracodawców Polskich osobom i instytucjom mającym szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości.

Laureatami została m.in. lokalna społeczność i samorządy Pomorza - reprezentowane przez: Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska, Jana Kozłowskiego - Marszałka Województwa Pomorskiego, Andrzeja Stanucha - Burmistrza Pelplina, Wojciecha Szczurka - Prezydenta Gdyni (od 2003 roku prezes Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej, które ma na celu wskazywać znaczenie budowy autostrady A -1 dla rozwoju lokalnego, regionalnego i narodowego).

Nagrodę przyznano za „(...) obywatelski upór i uwieńczone sukcesem wieloletnie starania, by „Bursztynowa Autostrada" połączyła Pomorze z Macierzą. Za doprowadzenie do pomyślnego finału projektu budowy autostrady A - 1 i udowodnienie, że partnerstwo publiczno - prywatne jest pożądaną i skuteczną formą realizowania wielkich inwestycji".

Nagroda Wektory przyznawana jest osobom, które swoją działalnością, w różnych dziedzinach gospodarki, wskazują kierunki mogące być wzorem dla innych, wytyczają godne naśladowania kierunki postępowania, są autorami nowatorskich rozwiązań szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i życia społecznego.

Zobacz także: lista wszystkich laureatów Wektorów 2008

WEKTOR – statuetka postaci (autorstwa Michała Kubiaka) - symbolizująca człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu.
foto: z archiwum Konfederacji Pracodawców Polskich

ikona