Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2006 r.

Wspólnota - Sukces KadencjiW listopadzie 2006 r. Gdynia zajęła III miejsce w kategorii miastach na prawach powiatu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" - "Sukces kadencji 2002 - 2006".

W rankingu tym porównana została sytuacja na początku i na końcu kadencji, wyróżniono zatem samorządy, w których dokonał się największy skok rozwojowy. Pod uwagę zostały wzięte i zsumowane trzy aspekty sukcesu: finansowy (wzrost dochodów budżetowych ogółem i wzrost dochodów własnych), ekonomiczny (wskaźniki gdzie najbardziej poprawiły się wskaźniki ekonomiczne, np. wzrost dochodów firm i ludności) i infrastukturalny (np. budowa dróg).

***

Filipides 2006Gdyński I Nocny Maraton Świętojański został zdobywcą prestiżowej nagrody FILIPIDES 2006 w kategorii specjalnej za formułę biegu.

14 października 2006 kolegium redakcyjne serwisu "Maratony Polskie", w składzie 17 osób, przyznało certyfikaty "ZŁOTY BIEG 2006" oraz "FILIPIDES 2006" najlepszym imprezom biegowym w kraju. Gdynia została wyróżniona na tle dziesiątek miast - organizatorów imprez biegowych.

Znak ZŁOTY BIEG przyznawany jest na okres 2 lat przez kolegium redaktorskie oraz zaproszonych biegaczy z terenu całej Polski. W trakcie przyznawania certyfikatów ZŁOTY BIEG bierze się pod uwagę następujące elementy: noty uzyskane przez bieg w rankingu, aktywność medialną imprezy, liczbę uczestników oraz opinie redaktorów, współpracowników i zaproszonych gości biorących udział w specjalnym spotkaniu wyborczym. Nadanie wyróżnień zostaje potwierdzone wręczeniem stosownych certyfikatów honorującym nagradzaną imprezę sportową.

więcej informacji o nagrodzie

***


Innowacyjna GminaGdynia wygrała konkurs "Innowacyjna gmina", organizowany przez Politechnikę Gdańską, Gdański Związek Pracodawców, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Statutkę wręczono Prezydentowi Gdyni podczas sesji sejmiku samorządowego, która odbyła się 18 września 2006 r. Gdynia została laureatem w kategorii Gminy miejskie (duże miasta) za otwarcie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

***

Gdynia wygrała konkurs "Samorząd Pprzyjazny Oświacie", organizowany przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego, w współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Pomorskim Kuratorium Oświaty.

Finał konkursu odbył się 11 maja w Gdańsku, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. "Samorząd Terytorialny - Oświata - Solidarność". Celem konkursu jest ukazanie wysiłku, jaki w zakresie spraw oświatowych podejmują samorządy, promowanie dobrych rozwiązań, budowanie partnerskich relacji między organami prowadzącymi szkoły a organizacjami społecznymi. Gdynia zdobyła nagrodę po raz trzeci.


***

Podczas 9 edycji Gdańskich Targów Turystycznych GTT 2006, które odbyły się na początku kwietnia Gdynia otrzymała dwa wyróżnienia:

- za modernizację Mariny Gdynia (w kategorii inwestycje)
- za święto ul. Świętojańskiej (w kategorii impreza)

Konkurs "Najlepsza promocja turystyki Pomorza" odbywa się w ramach GTT w trzech kategoriach: inwestycja turystyczna, impreza, publikacja. Organizatorem konkursu jest Rada Programowa Gdańskich Targów Turystycznych, której członkami są przedstawiciele samorządu województwa, gmin, uczelni wyższych, regionalnej organizacji turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych oraz branży turystycznej. Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszej inwestycji, imprezy i publikacji promującej turystykę w województwie pomorskim. W kategorii inwestycja turystyczna wyróżnienie otrzymało Centrum Rehabilitacji i Odnowy Clinica Medica Sp. z o.o. za Hotel "Kuracyjny".


***

10 marca Gdynia otrzymała nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego za najlepszą imprezę roku 2005 - Mistrzostwa Europy w klasie Optimist Nagroda została wręczona w Warszawie podczas Targów "Wiatr i Woda".

Nagrody i wyróżnienia przyznawane były (za żeglarski sezon 2005) w następujących kategoriach: Żeglarz i Żeglarka Roku 2005, Trener Roku 2005, Sponsor Roku 2005, Dziennikarz Roku 2005 i Impreza Roku 2005. Mistrzostwa Europy w klasie Optimist uznane zostały za najlepiej zorganizowaną imprezę żeglarską ubiegłego roku. Nagroda przypadła w udziale:
Miastu Gdynia, Yacht Klubowi Polskiemu Gdynia, marce Nivea i Narodowemu Stowarzyszeniu klasy Optimist.

***
Gdynia została finalistką akcji: "Przejrzysta Polska". Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 4 marca 2006 r. w Warszawie w redakcji Gazety Wyborczej, która była inicjatorem i patronem tej akcji.

Gdynia, uczestniczyła w niej jako jedna spośród 775 gmin (na 2500 wszystkich samorządów w kraju). Do finału dotarły 403 gminy, które otrzymały certyfikaty ukończenia akcji: 'Przejrzysta Polska'.
Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w październiku 2004 roku i trwało do końca 2005 roku. Udział gmin polegał na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych. Zadania odpowiadały sześciu zasadom dobrego zarządzania: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości oraz rozliczalności.
Gdynia znalazła się wśród liderów rankingu, którzy wykonali najlepiej i najwięcej zadań dodatkowych.
Opracowany i przyjęty w wyniku powszechnej dyskusji Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Gdyni, udostępnienie dla wszystkich zainteresowanych listy firm, które realizują usługi wymagane procedurami administracyjnymi, opracowanie i upowszechnienie (w biuletynie RATUSZ i na stronach WWW.gdynia.pl ) broszury 'Skąd Miasto ma pieniądze i na co je wydaje?', to tylko kilka przykładów zrealizowanych w minionym roku zadań w ramach akcji Przejrzysta Polska.
Warto jednak dodać, że samorząd gdyński już od wielu lat, niezależnie od tej akcji, realizuje politykę przejrzystości stosując procedury ograniczające do minimum zagrożenie zjawiskami korupcji ( choćby ustalane przez Radę Miasta limity koncesji na sprzedaż alkoholu, znacznie powyżej popytu na nie, podobnie jak limity licencji taksówkowych).

***


Nagroda - Bramy Kraju Nagroda - Bramy KrajuGdynia wygrała konkurs "Bramy Kraju", który był poświęcony witaczom, czyli konstrukcjom promocyjno-reklamowym, ustawianym przy wjeździe i wyjeździe z miast.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w 24 kwietnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Na konkurs zgłoszono 56 prac w trzech kategoriach: witacze istniejące, witacze projektowane oraz komercyjny produkt turystyczny. Podczas oceny jurorzy brali pod uwagę następujące cechy: estetykę, kreatywność, komunikatywność i efektywność. W kategorii "Witacz istniejący" nagrodę zdobyło miasto Gdynia za witacz "Uśmiechnij się - jesteś w Gdyni". Nagrodą jest kampania reklamowa na nośnikach AMS. Organizatorem konkursu były firmy AMS i Eskadra.

  • ikonaOpublikowano: 27.12.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:13
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona