Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2005 r.

Gdynia wygrała VIII edycję konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2005 r.” w kategorii  „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za modernizację ul. Świętojańskiej.
Do konkursu, którego głównym organizatorem jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przystąpiło ponad 30 miast i gmin z całej Polski. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic, oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu, oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej.
W konkursie mogą brać udział gminy, które w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziły inwestycje oświetleniowe - rozumiane jako nowe instalacje lub modernizacja istniejących.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 września 2005 r. podczas Targów „Światło i Elektronika 2005” w Warszawie.

***

Gdynia zajęła II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, dotyczącym poziomu życia w miastach (w kategorii miast na prawach powiatu).
Podstawowymi kryteriami rankingu były: zamożność, dostęp do infrastruktury społecznej, warunki mieszkaniowe, warunki środowiska, migracje, wykształcenie. W przypadku większości wskaźników zostały wykorzystane dane obrazujące sytuację w 2003 roku. Gdynia od dawna stawia na przedsiębiorczość, co procentuje nowymi inwestycjami i rosnącą zamożnością mieszkańców.

***
Gdynia zajęła III miejsce w IV ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna Gmina", ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Został on skierowany do wszystkich gmin w Polsce. Jego celem było wyłonienie i nagrodzenie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zapewnieniu bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Bezpośredni wpływ na tak dobre wyniki Gdyni miała intensywna współpraca gdyńskiego samorządu z wymiarem sprawiedliwości - sądami, prokuraturą, policją i strażą miejską, jak również pogotowiem, strażą pożarną, MOPS - em, placówkami szkolno-edukacyjnymi i mediami.
Nagrody przyznawane były w czterech kategoriach: gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin o statusie miast oraz miast na prawach powiatów. W konkursie startowało 230 gmin z całej Polski.

***

błękitna flaga28 czerwca 2005 r. w Gdyńskiej Marinie odbyła się uroczystość wręczenia 'Błękitnej Flagi' gdyńskiemu kapielisku 'Plaża Śródmieście'.

Błękitna Flaga to ekskluzywne wyróżnienie dla nadwodnych obiektów turystycznych, spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. 
W sezonie letnim 2005 po raz pierwszy na polskim wybrzeżu pojawiły się Błękitne Flagi - ekskluzywne wyróżnienia przyznawane kąpieliskom i przystaniom jachtowym spełniającym najwyższe standardy ochrony środowiska. Ogółem w ramach Międzynarodowej Kampanii Błękitna Flaga wyróżnienie to przyznano 3074 obiektom, w tym 2442 kąpieliskom i 632 przystaniom jachtowym w 32 krajach na całym świecie.

Międzynarodowe Jury Programu Błękitna Flaga składa się z przedstawicieli: Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Europejskiej Unii na rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).
Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela Jury Krajowe, złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, WOPR, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Związku Miast i Gmin Morskich.

***

dyplom4_mPodczas Gdańskich Targów Turystycznych, które odbywały się w dniach 8 - 10 kwietnia 2005 r. ogłoszono wyniki konkursu "Najlepsza Promocja Turystyki Pomorza 2004". Miasto Gdynia w tym konkursie otrzymało Nagrodę Główną w kategorii "Najlepsza impreza turystyczna w 2004 roku" - za organizację VI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz konkurs Kolosy 2003.
dyplom3_m
W tej samej kategorii Gdynia otrzymała również wyróżnienie - za Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej.***

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni otrzymała w lutym 2005 r. medal "Bibliotheca Magna - Perenisque". Medal jest przyznawany za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


***
zlotastrona

Strona www.gdynia.pl została Złotą Stroną Miesiąca tygodnika "Wprost". Tygodnik wyróżnił nas za warstwę informacyjną: "zawiera ona prawie wszystko co powinien o mieście wiedzieć jego mieszkaniec, turysta i inwestor."
Redakcja od ponad 2 lat przyznaje stronom internetowym prywatnym, korporacyjnym, rządowym, informacyjnym, itp. tytuły stron tygodnia. Przyznaje je kapituła konkursu - dział Intemedia tygodnika "Wprost" na podstawie sms-owych zgłoszeń internautów. Następnie interauci głosują na strony tygodnia, wybierając stronę miesiąca. Strona www.gdynia.pl została Stroną Stycznia.
***

Gmina Gdynia została laureatem konkursu "Europrodukt - Inicjatywa samorządowa - 2004", organizowanego w ramach Programu Promocyjno-Gospodarczego pod patronatem honorowym Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Konkursu Promocyjno-Gospodarczego Europrodukt organizowanego przez Polskie Towarzystwo Handlowe w Warszawie w kategorii Inicjatywa Samorządowa jest wyróżnianie i promowanie działań podejmowanych przez samorządy gmin, miast, regionów na rzecz rozwoju gospodarczego.


 

Nagrodzona inicjatywa, to program "Przedsiębiorcza Gdynia", którego otwartość, kompleksowość, a także efektywność dla lokalnego rozwoju gospodarczego, zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Konkursu. Tym samym wyróżniono strategię działania władz samorządowych Gminy Gdynia na rzecz rozwoju gospodarczego i aktywizacji lokalnego rynku pracy.***

"Młodzieżowe Żeglarskie Mistrzostwa Świata VOLVO ISAF 2004" zostały uznane przez Polski Związek Żeglarski za "Żeglarską Imprezę Roku 2004". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 stycznia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, podczas noworocznego spotkania żeglarzy pod nazwą "Gala Żeglarska". Organizatorem Mistrzostw był Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

  • ikonaOpublikowano: 27.12.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:13
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona