Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2002 r.

4 października tygodnik "Wspólnota" ogłosił wyniki raportu Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, według którego Gdynia zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród miast na prawach powiatu. Oceniający brali pod uwagę skok rozwojowy, jakiego dokonały gminy w ciągu 4-letniej kadencji samorządu. Gdynia w tym rankingu jest na drugim miejscu pod względem sukcesu ekonomicznego i na ósmym w kraju - pod względem sukcesu mijającej kadencji.

***

Kolejna dobra wiadomość dotyczy bardzo prestiżowej, Głównej Nagrody Ministra Infrastruktury za zrealizowany projekt modernizacji ulicy Świętojańskiej dla inż. arch. Krzysztofa Kozłowskiego i jego pracowni Warsztat Architektoniczny, autorów m.in. nagrodzonego takim samym laurem projektu DH "Batory" oraz budowanego właśnie Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej.

***

25 września 2002 r. w Warszawie odbyła się gala konkursu "Gmina Fair Play", organizowanego po raz pierwszy przez Krajową Izbę Gospodarczą. Kapituła konkursu przyznała Miastu Gdynia Honorowe Wyróżnienie w kategorii gmin miejskich wraz z Certyfikatem, poświadczającym ten fakt. Oceny dokonali audytorzy z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz z Krajowej Izby Gospodarczej.

Za co nas wyróżniono?
Gdynię oceniano, tak jak i pozostałych uczestników konkursu konkursu wg 20. kryteriów (m.in.: kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora, szybkość obsługi inwestora, terminowość decyzji, jakość promocji gminy, zaangażowanie pracowników w wyjaśnianiu pytań inwestorów, dbałość o czas inwestorów, przejrzystość stosownych procedur i przetargów, kompleksowość obsługi inwestora, skuteczność w rozwiązywaniu problemów)
I tak wyróżnienie Gdynia otrzymała za wyjątkowo szybkie wydawanie decyzji budowlanych, duży poziom inwestycji własnych i wysoką jakość informacji o możliwościach inwestowania na terenie gminy (stale aktualizowana informacja w internecie i na płycie CD w 4 językach).

Bo gmina Fair Play, to gmina, która:
 • podejmuje aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów
 • rozwiązuje problemy w drodze wzajemnego zrozumienia
 • dotrzymuje podjętych zobowiązań
 • polepsza swoja infrastrukturę
 • promuje proekologiczne inwestycje i obiekty, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • charakteryzuje się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników

Do konkursu przystąpiły 44 gminy z 5 województw. Certyfikaty otrzymały 34 z nich. Certyfikat znajdzie się we wszelkich materiałach informacyjnych dla inwestorów i w materiałach promujących Gdynię

***

25 maja 2002, niemal w przeddzień 12 rocznicy pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborów samorządowych, Prezydent Wojciech Szczurek odebrał w Sejmie dyplom za zajęcie przez Gdynię I miejsca w finale konkursu "Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom" - w grupie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ranking gmin zorganizowały Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Konferencja Inwestorów. Oceniano poziom zarządzania gminą, warunki do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz inwestowania. Po raz pierwszy gminy zostały porównane w oparciu o kryteria jakościowe, wskazujące profesjonalizm władz samorządowych. Ocenie podlegało wszystko to, co najważniejsze, czyli standard życia, działalność lokalnych urzędów, zdolność przyciągania inwestorów z zewnątrz, a także promocja. A oceniał nie byle kto, bo m.in. Najwyższa Izba Kontroli i Regionalna Izba Obrachunkowa. To bardzo kompleksowy sprawdzian. Gdynia wygrała, pozostawiając w tle tak prężne gminy jak Poznań, Kraków czy Warszawa. Otrzymanie przez Gdynię tytułu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom", to wątpienia dobry sygnał dla potencjalnych inwestorów.

***

nagrodaeuropyW kwietniu 2002 roku Rada Europy przyznała Gdyni swoje najwyższe wyróżnienie - NAGRODĘ EUROPY. Nagroda ta przyznawana jest corocznie jednemu miastu w Europie, którego działania propagujące ideę jedności europejskiej najbardziej zasługują na wyróżnienie. Nagrodę stanowią trofeum przechodnie przyznawane laureatowi na rok, medal z brązu, pergaminowy list pochwalny oraz stypendium (7 600 euro) z przeznaczeniem na sfinansowanie wizyty studyjnej w Europie dla jednej lub kilku młodych osób zamieszkujących na terenie nagrodzonego miasta. Gdynia już w 1996 otrzymała Honorową Flagę Europy, a w 1998 Honorową Plakietę Rady Europy.

 • ikonaOpublikowano: 29.08.2006 00:00
 • ikona

  Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

 • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:55
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona