Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2008 r.

W grudniu 2008 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, odbył się finał XII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze", w którym wyróżnienie w kategorii „Obiekt” otrzymał Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

Pierwsze miejsce przypadło krakowskiej pracowni Atelier Loegler.

Polski Cement w Architekturze to konkurs na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2007 roku.
W uzasadnieniu decyzji o wyróżnieniu dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznym podano m.in. że: „Wyróżnienie przyznano za umiejętne połączenie przedwojennej struktury istniejącej z nowymi elementami z wyeksponowaniem walorów betonu zarówno we fragmentach historycznych jak i nowoprojektowanych”.
Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości rozdania nagród na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich

http://www.sarp.org.pl/kon/pokaz.php?id=1079&tytul=Inne%20konkursy


***

Gdynia - INNOWACYJNĄ GMINĄ; zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdyńskie Centrum Innowacji - INNOWACYJNĄ ORGANIZACJĄ; firma TeleMobile Electronics z PPNT - nagrodzona za INNOWACYJNY PRODUKT w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2008.

Ideą organizowanego przez warszawską Fundację Innowacji i Rozwoju konkursu Krajowi Liderzy Innowacji jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Konkurs realizowany jest na poziomie ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Podczas tegorocznej regionalnej edycji konkursu o tytuły Krajowych Liderów Innowacji w 4 kategoriach ubiegały się firmy, instytucje i gminy oraz uczestnicy indywidualni z Regionu Pomorskiego.

W edycji regionalnej konkursu tytułem Innowacyjna Gmina została uhonorowana Gdynia za podejmowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Tytuł Innowacyjna Organizacja otrzymało Gdyńskie Centrum Innowacji, jednostka budżetowa realizująca inicjatywę samorządu gdyńskiego jaką jest działający od 2001 roku Pomorski Park Naukowo-Technologiczny za podejmowanie oraz promowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Nagrodę w kategorii Innowacyjny Produkt otrzymała prowadząca działalność w PPNT od 2006 roku firma TeleMobile Electronics - zespół doświadczonych inżynierów tworzących innowacyjne rozwiązania, głównie w dziedzinie technologii bezprzewodowych i mikrofalowych - za wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu.

Pozostałe wyróżnienia w kategorii gmin otrzymały gminy Ustka i Czarne. Gdyńskie Centrum Innowacji było jedyną instytucją z Regionu, która otrzymała wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Organizacja.

       

Krajowi Liderzy Innowacji - dyplom Gdyni    Krajowi Liderzy Innowacji - dyplom GCI    Krajowi Liderzy Innowacji - dyplom Telemobile

***

Gdynia zdominowała plebiscyt portalu internetowego www.trojmiasto.pl "Skrzydła Trójmiasta". To nagroda przyznawana przez Czytelników portalu. Idea nagrody zakłada promowanie czynów, wydarzeń, przedsięwzięć oraz osób, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa. Laureatów poznaliśmy 22 listopada 2008 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Na 7 kategorii Gdyni przypadło 5 nagród. Otrzymały je:
- Gdynia na planszy Monopoly w kategorii Obywatelskie Trójmiasto za zakończoną sukcesem oddolną inicjatywę, która zjednoczyła nie tylko mieszkańców Gdyni, ale i sprawiła, że "miasto z morza i marzeń" trafiło pod strzechy graczy na całym świecie,
- Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w kategorii Kulturalne Trójmiasto za krzewienie kultury polskiego filmu,
- Heineken Open'er Festiwal w kategorii Muzyczne Trójmiasto za coroczne światowe święto muzyki organizowane z niespotykanym rozmachem,
- Letnie tramwaje na Półwysep Helski w kategorii Przyjazne Trójmiasto za wodny most, dzięki któremu turyści jak i mieszkańcy Trójmiasta mogą szybko i bez korków dotrzeć na plaże Półwyspu Helskiego,
- Arka i Lechia w kategorii Sportowe Trójmiasto za historyczny awans dwóch trójmiejskich drużyn piłkarskich do Ekstraklasy.


***

Projekt zagospodarowania gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego i przylegającego do niego placu zabaw na plaży Śródmieście zwyciężył w konkursie Bramy Kraju! Jest to nagroda za najlepszą zrealizowaną inwestycję w zakresie wyposażenia przestrzeni publicznej w meble miejskie. Ale nie tylko... Jurorzy przyznali dodatkowo aż trzy wyróżnienia. Pierwsze przypadło ponownie Gdyni, tym razem za umeblowanie ulicy Świętojańskiej z Placem Kaszubskim. Uznanie zyskały także: Kraków za umeblowanie Placu książąt Czartoryskich i Placu Wszystkich Świętych oraz Szczecin - za artystyczny i ekologiczny projekt „15 ławeczek na 15-lecie".

Bramy Kraju to pierwszy kompleksowy program marketingu miejskiego. Składa się z trzech, corocznie realizowanych przedsięwzięć: konferencji dla samorządów, konkursu na najlepsze rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego marketingu miejskiego, oraz wydawnictwa z serii Biblioteka Wizerunku Miasta. Podczas kolejnych edycji Bram Kraju poruszane są kolejno tematy związane z najważniejszymi elementami przestrzeni publicznej. Kolejno tematami konferencji były witacze (2005), systemy informacji miejskiej(2006), meble miejskie (2007) oraz reklama w mieście (2008).

Przeczytaj także "Gdynia w finale konkursu na najlepsze umeblowanie miejskie"

Gdynia wygrała: Bramy Kraju - Bulwar Nadmorski  

***

PPNT - Inwestycją Roku 2007Marszałek Województwa Pomorskiego Jana Kozłowski przyznał tytuł Inwestycji Roku 2007 Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu w Gdyni.

PPNT powstał z inicjatywy samorządu gdyńskiego i środowiska naukowego, w zaadaptowanych zabytkowych budynkach dawnej zajezdni trolejbusowej w Redłowie przy głównej przelotowej trasie Gdynia - Gdańsk, przy al. Zwycięstwa 96/98.

Dzięki wysiłkowi finansowemu gminy, ale również dotacjom Unii Europejskiej powstał funkcjonalny, nowoczesny, znakomicie zlokalizowany kompleks. Gdynia pozyskała grant w wysokości 2,5 mln EUR z Programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza, który przeznaczono na kompleksowy remont i modernizację zespołu hal łukowych wraz zagospodarowaniem ich otoczenia.

Szanse rozwoju w PPNT mają młode, innowacyjne firmy. Jest ich aktualnie ponad 70. W kolejce czekają następne. Konieczna jest i planowana zresztą - rozbudowa Parku.

PPNT zajmuje obszar 6 hektarów w centrum Gdyni.


***

W czwartek 17 lipca 2008 r. w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania nagród dla najlepszych samorządów w rankingu "Rzeczpospolitej". Gdynia - w kategorii miast - zdobyła Gdynia III w rankingu Rzeczpospolitejzaszczytne trzecie miejsce, zaraz po zwycięskim Poznaniu oraz „srebrnym" Sopocie. Dyplom dla Gdyni odebrał w stolicy wiceprezydent miasta - Marek Stępa.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Koszalin, Łódź, Zielona Góra, Toruń, Gdańsk, Kraków, Żory, Częstochowa oraz Rzeszów.

Konkurs składał się z kilku etapów: w pierwszym z nich o przyznaniu punktów decydowała sytuacja finansowa i nakłady inwestycyjne w danym mieście. Następnie, w drugim etapie, oceniano dynamikę rozwoju, wielkość zadłużenia (zbyt małe zadłużenie świadczyło o bierności działań inwestycyjnych, zbyt duże - o zbyt nonszalanckim wydawaniu pieniędzy), wydatki na infrastrukturę oraz ochronę środowiska, wysokość dotacji unijnych. Nie bez znaczenia dla jurorów były także wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. Ważnym kryterium wyboru najlepszych polskich miast była również jakość zarządzania gminą. Czynnikiem, który nie decydował zaś o punktacji w konkursie była liczba mieszkańców. W tegorocznym rankingu samorządów brano oczywiście pod uwagę kondycję miasta/gminy z ostatnich kilku lat, ale i tak najwięcej punktów można było uzyskać za pozytywne zmiany w ostatnim czasie - zwłaszcza w okresie po wyborach samorządowych, które w wielu miejscowościach wyłoniły nowe władze.

Kapitułę konkursu „Rzeczypospolitej" tworzyli m.in. były premier Jerzy Buzek, Michał Kulesza - autor reformy samorządowej i Elżbieta Suchocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.Ponadto, w jej składzie znaleźli się też przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujący z samorządami.

***
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 czerwca 2008 r. wręczono przyznawaną od 1995 roku przez Dziennik Bałtycki statuetkę za Reklamę Roku. Zdaniem specjalistów, najbardziej zasłużyła na nią w 2007 roku  Gdynia, która promowała się pod hasłem "Europie gratulujemy Gdyni".  Nagrody odebrali także Człowiek 2007 "Polski Dziennika Bałtyckiego", TOP Menedżer oraz nasz najzdolniejszy dziennikarz młodego pokolenia. 

Reklama roku 2007 - Europie gratulujemy Gdyni


***

13 czerwca 2008 r. podczas III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Ratuszu w Płocku odbyła się gala 26 edycji EUROPEAN AWARDS FOR TOURISM. Na uroczystości tej Naczelnik Biura Rozwoju Urzędu Miasta Gdyni Ryszard Toczek odebrał nagrodę za aktywne promowanie turystycznych wartości miasta poprzez otwartość na organizowanie festiwali o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Turystyczne nagrody europejskie przyznawane są przez Europejską Federację Prasy Turystycznej, której prezesem jest dziennikarz dr Antonio Conte, twórca tej nagrody. Kandydaturę Gdyni do tej nagrody zgłosiła fundacja EUROPE 2004. Jest ona przedstawicielem Europejskiej Federacji Prasy Turystycznej na Polskę i posiada przywilej typowania do nagrody najbardziej zasłużonych osób, miast i instytucji. Zarząd fundacji EUROPE 2004 wysunął kandydaturę Gdyni do nagrody w uznaniu za aktywne promowanie turystycznych wartości Miasta Gdyni poprzez otwartość na organizowanie Festiwali o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. W wyniku tej nominacji Europejska Federacja Prasy Turystycznej na czele z jej prezesem dr Antonio Conte w 26 edycji tych nagród postanowiła przyznać Urzędowi Miasta Gdyni nagrodę w kategorii „for outstanding services in the field of tourism".

nagroda EUROPEAN AWARDS FOR TOURISM***


Gdynia po raz czwarty wygrała konkurs "Samorząd Przyjazny Oświacie", organizowany przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego, w współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Pomorskim Kuratorium Oświaty. Finał konkursu odbył się 19 kwietnia 2008 r. w Gdańsku. 

Celem konkursu jest ukazanie wysiłku, jaki w zakresie spraw oświatowych podejmują samorządy, promowanie dobrych rozwiązań, budowanie partnerskich relacji między organami prowadzącymi szkoły a organizacjami społecznymi.

Samorząd Przyjazny Oświacie 2008


***

W ramach konkursu „Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego 2007" Gdynia otrzymała wyróżnienie w kategorii INWESTYCJA TURYSTYCZNA za budowę nowego obiektu Muzeum Miasta Gdyni.
Natomiast agencja Alter Art Festival otrzymała nagrodę główną w kategorii IMPREZA za organizację Heineken Open'er Festival, który już od kilku lat odbywa się w naszym mieście.

W dniach 10-12.04.2008 r. odbywały się Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2008.

***

statuetka Cała Polska czyta dzieciom31 marca 2008 r. w Teatrze Żydowskim w Warszawie podczas VI Finału kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, jako pierwszy przedstawiciel władz samorządowych odebrał statuetkę kampanii czytania. Prezydent otrzymał nagrodę za wspieranie inicjatyw czytelniczo – edukacyjnych.

Wojciech Szczurek od wielu lat uczestniczy w licznych imprezach czytelniczych organizowanych w gdyńskich przedszkolach, szkołach, domach kultury, domach dziecka, szpitalach. Zawsze czyta z chórem gdynian "Lokomotywę" otwierając lokalne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Czy odbywa się to na pokładzie "Daru Pomorza", na scenie Teatru Miejskiego, czy w nadmorskiej tawernie, niezmiennie zachęca dorosłych do czytania najmłodszym, a w licznych wywiadach z entuzjazmem wypowiada się o celach kampanii.

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” trwa już siódmy rok. Inspiracją dla nie j była działalność Jima Trelease’a, głównego amerykańskiego propagatora idei głośnego czytania dzieciom i autora bestsellerów na ten temat. W Polsce promocją czytelnictwa zajmuje się Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Jej działania wspiera wiele osób, firm i instytucji. Według badań IPSOS z 2006 roku, kampanię zna 85% Polaków. Według badań CBOS z 2007 roku, 37% rodziców małych dzieci codziennie im czyta.***
14 lutego 2008 r. w Warszawie Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał nagrodę dla Gdyni, za zajęcie I miejsca w najnowszych rankingach miesięcznika Forbes. Gdynia zajęła I miejsce w kategorii: Najlepsze miasto dla biznesu według liczby nowo zarejestrowanych spółek w grupie miast od 100 do 300 tysięcy mieszkańców oraz I miejsce w kategorii: Najlepsze miasto dla biznesu według atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych w grupie miast od 100 do 300 tysięcy mieszkańców.

Gdynia po raz kolejny potwierdza pozycję lidera - miasta, które najskuteczniej przyciąga biznes i stwarza najatrakcyjniejsze warunki do inwestowania. Przypomnijmy, że w 2007 roku FORBES także przyznał Gdyni miejsce I w takim rankingu!
Nagroda Forbes - odbiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

  • ikonaOpublikowano: 21.04.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:59
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona