Nagrody przyznane Gdyni - 2002-2010 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2007 r.

Gdynia przyjazna przedsiębiorczości - statuetka (zrzut)23 listopada 2007 w Warszawie Prezydent Wojciech  Szczurek odebrał złotą statuetkę dla Gdyni – zwycięzcy  Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii Gmina Miejska.

Gdynia otrzymała tę nagrodę za liczne zrealizowane inicjatywy samorządu pobudzające lokalną przedsiębiorczość i zachęcające biznes do lokowania kapitału właśnie w Gdyni.

Organizatorzy Konkursu to: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) oraz Stowarzyszenie Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich (O.P.C.E.). Organizacje te swe główne cele realizują wspierając i ułatwiając kontakty polskich przedsiębiorców z samorządem. Dlatego też wspólnie z EUROPA 2000 Consulting pragną promować te gminy i ich włodarzy, które poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stworzenia nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze.

    
***
Gdynia zajęła I miejsce w badaniu socjologicznym Diagnoza Społeczna 2007, mierzącym jakość życia mieszkańców 19 polskich miast,   przeprowadzonym  pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Diagnoza Społeczna jest badaniem panelowym (powracającym do tych samych respondentów) realizowanym od 2000 r. Badanie przeprowadzono w marcu 2007 r. na reprezentatywnej próbie 5560 gospodarstw domowych  i na próbie 12 624 indywidualnych respondentów w wieku 16 i więcej lat z tych właśnie gospodarstw domowych. Ankieterzy zadawali respondentom setki pytań, dotyczących takich zjawisk jak stopień zadowolenia ze swojego miasta, dobrostan psychiczny i fizyczny, więzi z ludźmi, czy zamiar emigracji zarobkowej, ale też dochód na osobę w gospodarstwie domowym, przedsiębiorczość, wykształcenie, warunki mieszkaniowe, czy mobilność zawodowa. Wyniki w postaci tabel i analiz zajmują ok. 500 stron.

Diagnoza jest projektem publicznym i wszystkie wyniki, także z poprzednich badań, dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej www.diagnoza.com. Raport wraz z bazą danych opublikowany został w październiku 2007 r.

***

 
nagroda Użycie zrównoważonych instrumentów ekonomicznych w konkursie na Najlepszą Praktykę Środowiskową
27 września 2007 r.na generalnej Konferencji Związku Miast Bałtyckich odbywającej się w Pärnu (Estonia) - Gdynia otrzymała pierwszą nagrodę w  kategorii "Użycie zrównoważonych instrumentów ekonomicznych". Do konkursu na Najlepszą Praktykę Środowiskową zgłoszony został system dotacji ekologicznych (likwidacja tzw. niskiej emisji, usuwanie azbestu oraz przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej) udzielanych przez miasto ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdyni. Szerokie spektrum dotacji oraz nowatorska forma współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA sprawiła, że kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu Gdyni pierwszego miejsca.

Dodajmy, że w kategorii zrównoważonego zarządzania energią pierwszą nagrodę zdobyło miasto Vaxjo (Szwecja), zaś w kategorii informator o stanie środowiska - siostrzane miasto Gdyni - Kristiansand (Norwegia).***

świętojańska nocąGdynia zdobyła II miejsce w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2007 roku" za oświetlenie ul. Świętojańskiej wraz z Placem Kaszubskim. Nagrodę otrzymaliśmy w grupie miast i gmin powyżej 70 tys. mieszkańców w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic". Gdynia zdobyła także II miejsce w kategorii „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej" za oświetlenie budynku Pomorskiego Parku Technologicznego.

Głównym celem konkursu było nagrodzenie wysiłku władz samorządowych i lokalnych społeczności, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. Organizatorami konkursu był Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, "Gazeta Samorządu i Administracji", "Polskie Drogi" oraz Agencja SOMA – organizator Targów Światło i Elektrotechnika.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach: gminy i miasta do 70 tysięcy mieszkańców oraz gminy i miasta powyżej 70 tysięcy mieszkańców. Nadesłane zgłoszenia jury oceniało pod kątem nowoczesności i energooszczędności zastosowanych rozwiązań, pozytywnego wpływu inwestycji oświetleniowych na działalność gospodarczą, kulturalną i sportową w regionie, a także ich wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz drogowego na terenie objętym inwestycją. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia gminom i miastom w trzech kategoriach:
1. Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic;
2. Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych miejsc w gminie lub mieście;
3. Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej.
Jury wyłoniło zwycięzców X edycji konkursu "Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2007 roku" 15 lipca 2007 r. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone 26. września 2007 r. podczas Targów ŚWIATŁO 2007 w Centrum Targowo-wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie. Uroczystości towarzyszyła prezentacja laureatów.

***

Nagroda - Najlepsze miastoGdynia zajęla czwarte miejsce w miastach na prawach powiatu w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej" 2007. Warto podkreślić, że w poprzednim roku zajęliśmy 14. miejsce. 13 lipca 2007 r. nagrodę odebrał w Warszawie wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.

Rzeczpospolita sporządzając ranking, chce uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2003 - 2006 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Punktowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2003 - 2006, wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), które w latach 2004 -2006 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta oraz dynamikę wzrostu dochodów własnych wlatach 2003 -2006.

Oddzielnie oceniano miasta naprawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Do drugiego etapu przeszło 450 samorządów, w tym 50 miast na prawach powiatu. Samorządy te otrzymały do wypełnienia ankietę, w które pytano m.in. o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (wszystkie te dane w lata 2003 - 2006).
Szczegółowe informacje o rankingu***

W kategorii mniejszych miejscowości wygrywa Sopot, wśród miast średniej wielkości najlepsza jest Gdynia. Gdańsk zajął piątą pozycję w grupie miast powyżej 300 tys. mieszkańców. To wyniki rankingu miesięcznika "Forbes" opublikowanego 4 czerwca 2007r.

Badanie, na którym oparto wyniki rankingu miejsc najatrakcyjniejszych do prowadzenia biznesu, objęło wszystkie miasta w Polsce. Podzielono je na trzy kategorie: poniżej 100 tys. mieszkańców, od 100 do 300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. Głównym kryterium była liczba nowo zarejestrowanych spółek pomniejszona o liczbę upadłości i likwidacji. Pod uwagę brano okres ostatnich pięciu lat. Z analizy wynika, że Gdynia i Sopot łącznie przyciągnęły prawie tyle samo firm, co dwukrotnie większy Gdańsk.

W oddzielnym rankingu sklasyfikowano miasta najatrakcyjniejsze dla zagranicznego kapitału. Wśród najmniejszych miejscowości Sopot jest na czwartym miejscu (wygrywa Wólka Kosowska, wieś w powiecie piaseczyńskim, zwana podwarszawskim China Town), wśród średnich nadal prowadzi Gdynia, a w grupie największych Gdańsk figuruje na siódmej pozycji.

Podczas Forbes Executive Forum w Warszawie prezydenci Gdyni i Sopotu odebrali nagrody za pierwsze miejsca przyznane w rankingu.

***

Wyróżnienie - Złote Formaty18 kwietnia 2007 r. Gdynia otrzymała wyróżnienie w I edycji konkursu Złote Formaty w kategorii wydarzenie specjalne za projekt Forum Gospodarcze.

Konkurs Złote Formaty jest jednym z elementów Festiwalu Promocji Miast Polskich (to impreza z udziałem światowej rangi ekspertów i uznanych autorytetów w dziedzinie promocji miast, zarówno z Polski jak i z najbardziej znanych metropolii europejskich). Jego celem konkursu uhonorowanie wyróżniających się projektów promocyjnych realizowanych przez samorządy w Polsce w 2006 roku, a organizatorem jest Grupa Ströer w Polsce, jeden z liderów reklamy zewnętrznej w kraju i w Europie. Konkurs obejmował cztery kategorie: plakat reklamowy, wydarzenie specjalne, strona internetowa oraz wydawnictwo promocyjne. W konkursie Złote Formaty mogły wziąć udział wyłącznie projekty, które realizują cele promocyjne miast i służą budowaniu ich pozytywnego wizerunku. W tegorocznej edycji zgłoszono 104 projekty z 54 miast.

***

Nagroda -Wiktor6 stycznia 2007 r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został nagrodzony przez Konfederację Pracodawców Polskich - „Wektorem 2006”.

Nagrodę otrzymał za "stworzenie nowej definicji słowa „Gospodarz”, za efektywne i efektowne gospodarowanie przedsiębiorstwem Gdynia". Uroczystość odbyła się w warszawskim hotelu Marriott. Konfederacja Pracodawców Polskich co roku przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości tym, którzy swą działalnością w gospodarce i jej efektami wyznaczają kierunki godne naśladowania przez innych. „Wektory” są prestiżową i cenioną w świecie biznesu nagrodą.

  • ikonaOpublikowano: 08.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:58
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona