Nagrody przyznane Gdyni

2019

Gdynia miastem dostępnym

05.04.2019

Certyfikat jest potwierdzeniem, że gdyńskie działania na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnością przynoszą wymierne efekty, fot. Kamil ZłochWojciech Szczurek, prezydent Gdyni przyjął 5 kwietnia 2019 r. z rąk Katarzyny Heby i Kamili Skalskiej z Fundacji im. Helen Keller certyfikat potwierdzający realizację założeń Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w mieście. Eksperci politykę społeczną Gdyni w tym zakresie oceniają bardzo wysoko.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami normuje standardy dotyczące praw niepełnosprawnych. Jej wdrażanie monitoruje specjalnie do tego powołany zespół. Gdynia przystąpiła do projektu i poddała się dobrowolnie sprawdzaniu, w jakich praktycznych aspektach zostały wdrożone tu zapisy konwencji. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem, że założone w dokumencie cele są realizowane.

Zespół Monitoringowy chwali też konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.

Monitoring prowadzony był zgodnie ze ściśle określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wytycznymi. Gdynia oceniona została bardzo wysoko, otrzymała także rekomendacje do dalszych działań. Część z nich została już zrealizowana. M.in. gdyńscy urzędnicy wzięli udział w szkoleniu języka migowego, w budynkach instytucji publicznych sukcesywnie wprowadzane jest oznaczenie stopnia biegu schodów ułatwiające pokonywanie ich osobom ze schorzeniami narządu wzroku, dla Muzeum Miasta Gdyni opracowany już został nowy, przyjazny dla osób z niepełnosprawnością projekt wejścia, niebawem przeprogramowana zostanie widna w instytucji, tak by była łatwiejsza w obsłudze dla niedowidzących i niewidomych.

Certyfikat nie jest pierwszym potwierdzeniem, że gdyńskie działania na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnością przynoszą wymierne efekty. W 2015 roku prezydent Wojciech Szczurek otrzymał tytuł „Ambasadora Konwencji".

Monitoring jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gdynia finalistą European Mobility Week Award 2018

22.03.2019

Wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała z dyplomem dla Gdyni. Obok Violeta Bulc, unijny komisarz ds. transportu, po lewej Alicja Pawłowska z gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni // fot. mat. prasoweGdyńskie podejście do tematu zrównoważonej mobilności zostało wyróżnione w Brukseli! Miasto znalazło się w wyjątkowym gronie zaledwie trzech większych europejskich miast, których działania na rzecz zrównoważonej mobilności zdobyły uznanie Komisji Europejskiej. Główna nagroda European Mobility Week Award 2018 przypadła stolicy Portugalii, Lizbonie. Laur dla Gdyni odebrała podczas gali w Brukseli Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

To właśnie za silny gdyński program związany z promocją transportu publicznego miasto zasłużyło w oczach jury na miejsce w ścisłej trójce. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku Gdynia obchodziła Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach którego odbył się m.in. festyn związany z Dniem Bez Samochodu. Przygotowano ciekawą grę miejską, miłośnicy trolejbusów mogli przyjrzeć się jednemu z najnowszych, przegubowych modeli (dziś kursują już po gdyńskich ulicach). W zabytkowym trolejbusie zorganizowano też escape room, dodatkowo rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Do pracy jadę rowerem”. Testy przeszły ponadto tzw. rowery towarowe, które mogą ułatwić pracę dostawcom i pracownikom małych firm.

To nie wszystko – wówczas na tydzień fragment ulicy Starowiejskiej zmienił swoje oblicze, gdy w zamian za część miejsc parkingowych pojawiły się dodatkowe ogródki gastronomiczne i tymczasowy przystanek autobusowy. Warto wymienić też np. autobusowe śniadania, które otrzymywali mieszkańcy stawiający na przejazdy komunikacją. Wszystkie te wydarzenia zaplanowano z myślą o promocji idei zrównoważonej mobilności – korzystania z transportu publicznego czy rezygnacji z samochodu na rzecz jazdy rowerem.

W jury European Mobility Week Award 2018 zasiedli przedstawiciele International Association Public Transport, Traject – Mobility Management, European Cyclists' Federation i FGM-AMOR.

Sam Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to największa ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi miejskiemu, organizowana pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Europejskie miasta przez tydzień łączą się w działaniach na rzecz jakości życia w mieście, bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym oraz ochrony środowiska. W 2018 roku w kampanii wzięło udział prawie 2800 miast.

Gdynia – Polskie Miasto Przyszłości

12.03.2019

Dwie nagrody w ramach Polskich Miast Przyszłości 2019/2020 odebrał podczas targów MIPIM w Cannes prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, fot. Maja StudzińskaGdynia zajęła I miejsce w swojej kategorii w rankingu Polish City of the Future. To wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie, w konkursie organizowanym przez FDI Magazine, nasze miasto zdobywa już po raz trzeci z rzędu. FDI Magazine to specjalistyczne wydawnictwo Financial Times, swoisty przewodnik dla inwestorów zagranicznych, słynący z obiektywizmu i starannego dziennikarstwa.

Nagrodę odberał w Cannes Prezydent Wojciech Szczurek. Ceremonia odbyła się w czasie MIPIM, czyli największych targów inwestycyjnych w Europie.

Gdynia uplasowała się w czołówce w aż 7 kategoriach, przy czym pierwszą nagrodę otrzymała w kategorii „Top 5 Mid-sized Polish Cities of the Future 2019/2020 – Economic Potential” oraz „Top 5 Mid-sized Polish Cities of the Future 2019/2020 – Overall”.

Ranking FDI powstaje kilkuetapowo. Najpierw powstaje krótka lista miast, które przyciągnęły najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie miasta z tej listy punktuje się w 5 kategoriach: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i lifestyle, efektywność kosztowa, przyjazność dla biznesu oraz łączność i dostępność. W każdej kategorii można zdobyć, w zależności od udowodnionych osiągnięć, od 1 do 10 punktów, przy czym punkty w kategoriach mają różne wagi. Oceniana jest także 6 kategoria: strategia. Nie wpływa ona na wynik ogólny, lecz jest osobno nagradzana. Gdynia otrzymała nagrodę FDI Strategy za strategię rozwoju gospodarki morskiej.