Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2012 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2012 r.

Gdyński samorząd najbardziej przyjazny dla seniorów - dyplomGdyński samorząd najbardziej przyjazny dla seniorów - nagroda Senatu RP

27.11.2012

Gdynia zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”, zorganizowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 27 listopada 2012 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody.

Władze Gdyni od siedmiu lat prowadzą aktywną politykę dotyczącą seniorów, która oparta jest na trzech filarach: aktywizacji, partycypacji oraz dialogu międzypokoleniowym.

Koordynatorem wszelkich działań jest powstałe w 2005 r. Centrum Aktywności Seniora. Obecnie z jego oferty zajęć korzysta ponad 10 tys. najstarszych obywateli Gdyni.

Konkurs „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” został zorganizowany w ramach ogłoszonego przez Senat RP „Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku” i ustanowionego przez Parlament Europejski „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Jego celem była promocja samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację, a także wspierania aktywności i integracji seniorów we wspólnotach lokalnych.

* * * * * * * *

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek laureatem nagrody Design Alive Awards 2012 / fot. Jacek MarczewskiPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek został laureatem nagrody Design Alive Awards 2012 w kategorii STRATEG.

15.11.2012

Nagroda przyznawana jest za oryginalną i kreatywną umiejętność odpowiadania na potrzeby współczesnego człowieka. Kapituła konkursu uznała, że Wojciech Szczurek to gospodarz miasta kochanego przez mieszkańców i gości - miasta nowoczesnego, przemyślanego, przyjaznego.

Kapituła swój wybór uzasadniła słowami: "Za strategię wyrastającą z miłości do Gdyni. Realizowaną w dialogu publicznym według zasad partycypacji. Za budowanie zespołu pasjonatów, dzięki którym strategia nie jest tylko dokumentem, a czytelnym wyznaczeniem celu, elastycznym względem zmieniających się warunków i oczekiwań biznesu, mieszkańców, i turystów. Za kolejne Gdynia Design Days - imprezę o lekkiej formule, edukującą o roli designu. Za inaugurację Centrum Designu Gdynia, które na co dzień realnie służy jednostkom miejskim, by design był skutecznym narzędziem tworzenia miasta nowoczesnego, przemyślanego, przyjaznego i bezpiecznego". Nagrodę Wojciechowi Szczurkowi wręczył Piotr Voelkel.* * * * * * * *


Statuetka Wawrzyn Polskiej Turystyki dla Gdyni za wdrożone w ostatnich latach produkty turystyczne"Wawrzyn Polskiej Turystyki" dla Gdyni za produkty turystyczne: Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz Szlak Kulinarny Centrum Gdyni

01.10.2012

Statuetka "Wawrzyn Polskiej Turystyki" została przyznana Gdyni za wdrożone w ostatnich latach produkty turystyczne:
Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz Szlak Kulinarny Centrum Gdyni.

Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Pani Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, podkreśliła innowacyjność gdyńskich szlaków tematycznych. Oficjalne wręczenie statuetki, dyplomu oraz przyznanie członkowstwa w Polskiej Akademii Innowacji Turystyki odbyło się 1 października 2012 w warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER.

Konkurs został zorganizowany, już po raz czwarty, przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki oraz Almamer Wyższą Szkołę Ekonomiczną przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Misją konkursu jest wyróżnienie i promowanie istotnych, innowacyjnych dokonań społecznych i gospodarczych w turystyce. Skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży
turystycznej, instytucji, samorządów i osób fizycznych.* * * * * * * *
Nagroda Prezesa Honorowego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za gdyńską Aleję Statków Pasażerskich.

28.09.2012

Nagrodę Prezesa Honorowego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przyznano za wyjątkowe działania promocyjne w zakresie turystyki morskiej.

Gdyńska Aleja Statków Pasażerskich jest swoistą aleją gwiazd, podkreślającą morski charakter miasta. Została otwarta 1 lipca 2001 r. Upamiętnia zwinięcia do Gdyni największych i najpiękniejszych wycieczkowców świata. Nagrodę wręczono podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 28 września 2012 r. w Gdańsku.

Pamiątkowe tablice, wykonane z zielonego, włoskiego granitu, wmurowywane są w Molo Południowe Nabrzeża Pomorskiego. Przedstawiają sylwetkę i nazwę statku, herb Gdyni oraz rok odsłonięcia.
* * * * * * * *
Przebudowa węzła św. Maksymiliana „Modernizacją Roku 2011”

29.08.2012

Przebudowa węzła św. Maksymiliana "Modernizacją Roku 2011"Inwestycja „Modernizacja układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2011" w kategorii „drogi i obiekty mostowe". Do konkursu zgłoszono kilkaset budynków i obiektów. Nagrodę otrzymali: inwestor, czyli Gmina Miasta Gdyni, a także wykonawcy i autorzy projektu.

Celem konkursu, organizowanego od 16 lat, jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami. 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Związku Powiatów Polskich.

* * * * * * * *

Złote Godło "Najwyższa Jakość Quality International 2012" za Wirtualnego Urzędnika dla miasta Gdyni

02.07.2012

Miasto Gdynia otrzymało Złote Godło "Najwyższa Jakość Quality International 2012" za Wirtualnego UrzędnikaMiasto Gdynia otrzymało Złote Godło "Najwyższa Jakość Quality International 2012" za Wirtualnego Urzędnika. Organizatorem konkursu jest redakcja "Forum Biznesu".

Miasto otrzymało nagrodę w kategorii "Q1 services" za usługi najwyższej jakości. Godło jest potwierdzeniem, że laureat stosuje najwyższe standardy.

Program e-Urzędnik ułatwia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do zasobów informacji o usługach świadczonych przez Urząd Miasta. Wirtualny Urzędnik, a właściwie Urzędniczka, działa od kwietnia 2012 r. i ma bardzo dużo pracy. Do końca czerwca w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej odnotowano ponad 120 tys. wizyt użytkowników. Urzędniczka przeprowadziła ok. 7 tys. rozmów (80 dziennie), a użytkownicy zadali prawie 35 tys. pytań (średnio 400 dziennie). Najczęściej interesowały ich sprawy związane z dowodami osobistymi oraz pojazdami - rejestracją, wymianą dowodu rejestracyjnego.

Program Najwyższej Jakości Quality International 2012 jest skierowany do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości. Jego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wyróżnianie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskiego Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2012 za Wirtualnego Urzędnika Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2012


* * * * * * * *

Tytuł "Odpowiedzialny Samorząd 2012" dla Urzędu Miejskiego w Gdyni

18.06.2012

Tytuł "Odpowiedzialny Samorząd 2012" dla Urzędu Miejskiego w Gdyni Urząd Miejski w Gdyni otrzymał od Redakcji Strefy Gospodarki tytuł "Odpowiedzialny Samorząd 2012".

Program ma na celu promocję laureatów jako miejsc interesujących i wartych uwagi z punku widzenia potencjalnych inwestorów, pokazywanie wdrożonych na poszczególnych terenach naszego kraju rozwiązań, których celem jest maksymalne ułatwienie życia, jak i przedstawicielom małego, średniego i dużego biznesu.

Program Odpowiedzialny Samorząd 2012 skierowano w kierunku miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, tak w kwestiach najbardziej prozaicznych związanych z utrzymaniem zdrowej polityki finansowej, jak również odpowiedzialnością w kwestiach miękkich jakimi są wrażliwe obszary działalności samorządów – edukacja, zdrowie, sport, kultura i sztuka czy ekologia.

* * * * * * * *
II miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika „Forbes”

31.05.2012

Drugie miejsce dla Gdyni w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika "Forbes"W rankingu dużych miast wzięto pod uwagę te liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców. Pierwsze miejsce zajął Rzeszów, a trzecie – Bielsko-Biała.

Dane niezbędne do powstania zestawienia opracował jak co roku Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG). Miasta zostały podzielone na cztery kategorie, w zależności od liczby mieszkańców. W każdej z nich od liczby założonych w 2011 r. w danej miejscowości spółek odjęto upadłości oraz likwidacje, podstawą był tu Krajowy Rejestr Sądowy. Wynik został następnie przeliczony na 1000 mieszkańców i to zdecydowało o ostatecznej kolejności w rankingu.

Według danych zebranych przez COIG w 2011 r. w Gdyni pojawiły się 263 nowe spółki, a wskaźnik ich przyrostu na 1000 mieszkańców wyniósł 0,96 (w Rzeszowie – 1,04).

* * * * * * * *

I miejsce w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na Facebooku.

23.05.2012

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsce w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na FacebookuGdynia zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej na Facebooku.

Konkurs "Czas na Facebook" zorganizowały firma QNT Systemy Informatyczne i serwis PUBLICZNI.PL. Jego celem było zachęcenie instytucji publicznych do aktywnego zaangażowania się w działania w mediach społecznościowych, dlatego fanpage oceniane były w dwóch kategoriach: „fanpage istniejący” oraz "fanpage nowy" (utworzony po ogłoszeniu konkursu 18.11.2011).  Do konkursu przystąpiły różne instytucje: były wśród nich duże urzędy państwowe, przedstawiciele miast, gmin i powiatów, ale też biblioteki publiczne, ośrodki kultury czy informacji turystycznej.

* * * * * * * *

Nagroda w konkursie "Welcome 2012" za Gdyński Szlak ModernizmuI miejsce w konkursie "Welcome 2012" dla projektu "Gdyński Szlak Modernizmu"

22.05.2012

Miasto Gdynia zwyciężyło w organizowanym przez magazyn "Brief" konkursie "Welcome 2012" na najbardziej efektywny projekt budujący silną markę regionu. Nagrodzono projekt "Gdyński Szlak Modernizmu".

Projekt stanowi jedną z flagowych ofert turystycznych miasta. Dzięki wszechstronnym działaniom marketingowym  świadomość marki szlaku wśród turystów znacznie wzrosła. Gdynia zalicza się do elitarnej grup miast europejskich wymienianych jako przykład unikatowych zespołów architektonicznych okresu modernizmu. Dzięki projektowi mieszkańcy i turyści postrzegają gdyński modernizm jako atrakcję turystyczną i kulturalną.

Nagroda w konkursie Welcome 2012 za projekt "Gdyński Szlak Modernizmu", fot. Michał KowalskiGdyński Szlak Modernizmu zachęca do poznawania architektury miasta, ale także zabawy w kreację, w tym poprzez fotografię, sztukę, design. Częścią projektu jest także edukacja społeczna - liczne konkursy, letnia gra miejska, spacery z przewodnikami, cykl Archi Prelekcji.

Szlak znakomicie wpisuje się w pejzaż historii oraz współczesną przestrzeń miasta, także dzięki skoordynowaniu Gdyńskiego Szlaku Modernizmu z niedawno zaprojektowanym Systemem Informacji Miejskiej.
* * * * * * * *

I miejsce w IV edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce"

19.04.2012

Gdynia zajęła pierwsze miejsce w IV edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce",
organizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Zwyciężyła wśród gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Podstawowym kryterium w konkursie była skala oszczędności energii w 2011 r. w porównaniu do lat 2009 i 2010. Gminy mogły zgłaszać m.in.: projekty zmniejszające zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej, modernizacje węzła cieplnego lub oświetlenia ulicznego.


Termomodernizacja pięiciu szkół

Miasto Gdynia w 2010 r. przeprowadziło kompleksową termomodernizację pięciu budynków szkolnych, która polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych. W każdym budynku dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania i regulacji systemu grzewczego. W ciągu dwóch lat udało się zaoszczędzić 1 226 MWh (226 MWh w 2010 r. oraz 1 000 MWh w 2011 r.) i ok. 400 tys. zł. Emisja CO2 spadła o 482 tony.


Wśród 5300 uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół objętych programem termomodernizacji przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną kształtującą proekologiczne postawy. Uczono, jak prawidłowo użytkować zainstalowane urządzenia grzewcze.


Energooszczędne trolejbusy


W 2010 r. zakupiono 15 nowoczesnych trolejbusów firmy Solaris. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni przebudowało pięć autobusów marki Mercedes na trolejbusy. Pojazdy wyposażone są w energooszczędny napęd asynchroniczny, akumulatory niklowo-kadmowe pozwalające przejechać 5 km bez zasilania sieciowego. Dzięki tym przedsięwzięciom w ciągu dwóch lat  udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 19,6% (2500MWh). Emisja CO2 spadła o 2300 ton. 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zakupiło cztery autobusy na CNG (sprężony gaz ziemny) marki MAN, w których emisja cząstek pyłu zawieszonego (uwalnianych do atmosfery podczas spalania i niebezpiecznych dla zdrowia), w porównaniu do autobusów na olej napędowy została zredukowana o 99%. Natomiast emisja CO2 spadła o 20%.


Statuetka dla gminy Gdynia za zdobycie Nagrody w kategorii gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w IV edycjiKonkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce  Dyplom dla gminy Gdynia za zdobycie Nagrody w kategorii gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w IV edycji Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

* * * * * * * *
I miejsce w plebiscycie TOP Produkt pomorza 2012 za Konkurs "Gdyński Biznesplan" 

16.04.2012

Nagroda przyznana miastu w konkursie TOP Produkt Pomorza, fot. Michał KowalskiKapituła konkursu zdecydowanie uznała „Gdyński Biznesplan” za najlepszą wizytówkę naszego regionu. Jurorzy docenili trwałość Konkursu, jego wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz coraz większy rozmach w jego realizacji. W konkursie, organizowanym nieprzerwanie od 2003 roku, wzięło udział ponad 3 tysięce osób. Zwycięzcy poszczególnych edycji otrzymują swoistą przepustkę do świata biznesu - znakomite rekomenadacje i wsparcie licznych instytucji. Tę dbałość miasta o rozwój przedsiębiorczości, czynioną z coraz większym rozmachem, doceniła właśnie Kapituła konkursu.

Plebiscyt TOP Produkt organizowany przez „Dziennik Bałtycki” już od dziewięciu lat wyłania najlepsze na Pomorzu produkty – zarówno materialne (artykuły spożywcze, kosmetyczne, odzież, artykuły budowlane), jak i niematerialne (oferty dla klientów, pakiety czy konkretne oferty). Warunkiem uzyskania nominacji jest „pomorskie” pochodzenie produktu. TOP Produkt wybierają równolegle trzy gremia: Kapituła konkursowa, Czytelnicy oraz internauci.
* * * * * * * *
II miejsce w konkursie „Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego 2011”

13.04.2012

Miasto Gdynia zajęło drugie miejsce w konkursie „Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego 2011” w kategorii „Wydarzenie roku” za organizację zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships RegattaMiasto Gdynia zajęło drugie miejsce w konkursie „Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego 2011” w kategorii „Wydarzenie roku” za organizację zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta.

Zlot odbył się w dniach 2-5 września 2011 r. Najpiękniejsze żaglowce świata podziwiało ponad 1,5 mln osób. Mieszkańcy i turyści bawili się m.in. na festynach, śpiewali szanty podczas koncertów oraz oglądali paradę „skrzydlatych statków” na Zatoce Gdańskiej.

Laureatów konkursu ogłoszono podczas 15. Gdańskich Targów Turystycznych, które odbyły się w dniach 13 - 15 kwietnia 2012 w Gdańsku.
* * * * * * * *
I miejsce w rankingu „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”
Dyplom wręczony prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi za zajęcie 1 miejsca w rankingu „Samorządowy Menedżer Regionu 2011” w województwie pomorskim.
03.04.2012

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zajął 1 miejsce w rankingu „Samorządowy Menedżer Regionu 2011” w województwie pomorskim.

Plebiscyt był częścią VII edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2011” , prowadzonego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i agencję badawczą TNS Pentor. Liderów spośród gmin w danym województwie wskazali samorządowcy. Pod uwagę brano m.in. takie kryteria, jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy, konsolidacja społeczności lokalnej.


 * * * * * * * *


Nagroda za Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną w województwie pomorskim

01.02.2012

Gdynia zajęła I miejsce w trzeciej edycji organizowanego przez Grupę ENERGA ogólnopolskiego plebiscytu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną w Polsce w województwie pomorskimGdynia zajęła I miejsce w trzeciej edycji organizowanego przez Grupę ENERGA ogólnopolskiego plebiscytu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną w Polsce w województwie pomorskim.

Gdynia została doceniona za „pozytywną energię wniesioną w rozświetlenie Świąt, wysiłek włożony w kultywowanie pięknej polskiej tradycji i walory estetyczne przygotowanej dekoracji".


W konkursie uczestniczyło łącznie 100 miast z całego kraju, wybranych przez komisję plebiscytową, w tym 10 z Pomorza.

Gdynia została zwycięzcą pierwszego etapu plebiscytu „Świeć Się", otrzymując 63% głosów w województwie.

Więcej informacji na stronie: www.swiecsie.pl.

  • ikonaOpublikowano: 20.02.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:00
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona