Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2016 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2016 r.

Gdynia laureatem ogólnopolskiego konkursu IDOL

01.12.2016

Miasto Gdynia - Laboratorium Innowacji Społecznych zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu IDOL. To uznanie dla działań miasta, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące korzystają z rozwiązań ułatwiających im codzienne funkcjonowanie. Nagrodę wręczono 1 grudnia 2016 r. w Warszawie.Przyznanie nagród odbyło się podczas dwudniowej (1-2 grudnia), międzynarodowej konferencji „Reha for The Blind in Poland". Spotkanie jest z jednej strony okazją do wymiany doświadczeń między tymi, którzy na co dzień zajmują się aktywną rehabilitacją i wspieraniem osób słabo widzących czy niewidomych, z drugiej - do uhonorowania tych, którzy robią to najlepiej. Oni właśnie otrzymują nagrodę IDOLA, przyznawaną w kilku kategoriach: Środowisko, Media, Edukacja, Urząd i Firma/Instytucja.

Nagroda IDOL dla miasta Gdyni za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Urząd

W kategorii „Urząd" nagradzana jest najlepsza instytucja lub jej pracownik, który rozumie problemy i potrzeby środowiska niewidomych organizując pracę swoją oraz swojego otoczenia tak, by były dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku. I zdaniem głosujących w konkursie, na pierwsze miejsce w tej kategorii zasługuje Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Wśród docenionych gdyńskich działań była m.in. seria spacerów badawczych z udziałem osób o różnych dysfunkcjach, których celem było zdiagnozowanie barier, na jakie w przestrzeni miejskiej napotykają także osoby niewidome czy słabowidzące. Wsparcie osób zależnych jest natomiast tematem pierwszego naboru pomysłów do Inkubatora Innowacji Społecznych - ogólnopolskiego projektu realizowanego przez LIS w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", Ecorys i miastem Stołecznym Warszawa.

 


**********

 

List gratulacyjny od minister Elżbiety Rafalskiej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GdyniNagroda Główna w konkursie „Teraz PROJEKT SOCJALNY" za realizację projektu „Utrecht"

21.11.2016

Obchodzone 21 listopada święto pracowników pomocy społecznej, okazało się owocne dla Gdyni i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Minister Elżbieta Rafalska, wręczyła główną nagrodę dla Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za realizację projektu „Utrecht".

Wręczenie nagród w tegorocznej edycji w konkursu „Teraz PROJEKT SOCJALNY", odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Plebiscyt organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, nad którym patronat honorowy objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.W ramach projektu socjalnego „Utrecht", tylko w ciągu ostatniego roku schroniska opuściło ponad 60 osób bezdomnych, które przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynajmują mieszkania lub pokoje na wolnym rynku. Projekt zakłada w dalszej kolejności intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej, optymalizacji opieki i włączenia osób bezdomnych w życie społeczne.

 

**********

 

Gdynia - II miejsce w rankingu polskich Miast Atrakcyjnych dla Biznesu tygodnika ForbesGospodarcze laury dla Gdyni od Forbesa

26.09.2016

Podczas odbywającego się we Wrocławiu VII Kongresu Regionów, Gdynia została wyróżniona w rankingu . Uplasowała się na drugim miejscu w kategorii dużych aglomeracji (między 150 a 300 tysięcy mieszkańców).

Gdynia, jako Miasto Atrakcyjne dla Biznesu, w zestawieniu dużych aglomeracji uległa tylko Rzeszowowi. Ranking wyróżnia polskie miasta, które najlepiej i najskuteczniej wspierają przedsiębiorczych mieszkańców. Docenia te, które stwarzają najlepsze warunki do zakładania i prowadzenia własnego biznesu i dbają o rozwój lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o badania Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w którym najważniejszy wskaźnik to przyrost liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Patronem rankingu jest miesięcznik Forbes.

 

**********

 

Prime Property Design 2016: Gdynia najbardziej przyjazna inwestorom

26.09.2016

Które polskie miasto jest najbardziej przyjazne inwestorom? Zdaniem członków Forum Ekspertów konkursu Prime Property Design 2016 oraz internautów, to Gdynia! Miasto bezapelacyjnie wygrało swoją kategorię w plebiscycie organizowanym przez wydawcę portalu Propertynews.pl. Najlepsze instytucje, firmy, obiekty i osobistości branży nieruchomości komercyjnych minionych 12 miesięcy nagrodzono w Warszawie podczas uroczystej gali finałowej, będącej jednocześnie częścią trwającego Property Forum 2016.

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka Spychała z nagrodą dla miasta Gdyni w kategorii miasto przyjazne inwestorom, fot. Sebastian Drausal

Gdynia w swojej kategorii była nominowana obok Wrocławia, Warszawy, Białegostoku i Katowic. Jak uzasadniło werdykt jury, dla deweloperów powierzchni komercyjnej jakość współpracy z lokalnymi władzami to jeden z najważniejszych argumentów decydujących o wyborze lokalizacji. Dobry klimat inwestycyjny, to jeden z największych atutów miasta. Do tego, nowoczesna infrastruktura techniczna, wykształcone kadry, dobra dostępność komunikacyjna, ale również atrakcyjna oferta wypoczynku. Taka jest Gdynia - coraz częściej wybierana jako miejsce lokowania biznesu. Dla mnie jest to nagroda szczególna, bo w naszym mieście zajmuję się inwestycjami. W naszej pracy ciężko nakreślić priorytety, bo nie można jednego zagadnienia zaniedbać, kosztem drugiego. Ale wiemy, że miejskie priorytety są niczym bez dobrostanu gospodarczego. A on nie jest możliwy do osiągnięcia, bez warunków dla inwestorów. Staramy się w Gdyni o przyjazny klimat dla inwestorów. Rozwijamy infrastrukturę, poprawiamy dostępność, dbamy o dostępność grantów, system zachęt i pomocy, ale przede wszystkim chcemy, aby Gdynia była miastem przyjaznym dla inwestorów i mieszkańców - powiedziała podczas rozdania nagród Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

 


**********

 

Gdynia miasto bez barier - Miasto równych szans

26.09.2016

Blisko dwie dekady zabiegów Gdyni, o stworzenie jak najbardziej dostępnej przestrzeni miejskiej docenione. Nasze miasto otrzymało nagrodę Lider Dostępności w kategorii samorząd a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w poniedziałek 26 września. Jak podkreślił Prezydent RP, Andrzej Duda, to swoiste podsumowanie jubileuszowego roku miasta.

Gala Lider Dostępności. Nagrodę w kategorii Samorząd odbiera prezydent Gdyni Wojciech Szczurek / fot. Sebastian Drausal

Celem konkursu organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod patronatem Prezydenta RP, jest promowanie projektowania uniwersalnego, najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych z uwzględnieniem dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Jeśli samorząd pojmować w kategorii wspólnoty, rodziny, to ta rodzina ma obowiązek dbać o wszystkich, bez wyjątku: niezależnie od wieku, pozycji społecznej czy umiejętności. Potrzebna jest determinacja i lata starań, w dążeniu do celu. Na początku każdego działania, konieczna jest wizja, dopasowana do potrzeb mieszkańców. W 2000 roku przyjęliśmy kompleksową strategię rozwoju miasta, która zdefiniowała zadania gdyńskiego samorządu. W kolejnych latach przyjmowaliśmy standardy europejskie i światowe, także w kontekście dostępności. Dzisiaj spotyka nas zaszczyt i nagroda za lata starań i cieszę się, że udało się zbudować model, w którym nowoczesność miasta sprzyja wszystkim - powiedział odbierając nagrodę prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Podkreślmy, że w kategorii „Samorząd" Gdynia dostała nagrodę za wyróżnianie się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością, z kolei Grand Prix jest przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji.

Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznała nagrody w ośmiu kategoriach, którymi oprócz dwóch zwycięskich dla Gdyni są:

- Przestrzeń publiczna - za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeni publicznej w Polsce

- Sieć placówek - nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Obiekt użyteczności publicznej - za budynek użyteczności publicznej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Obiekt mieszkalny/biurowy - za obiekt o funkcji biurowej, mieszkalnej lub mieszanej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności

- Obiekt zabytkowy - za najlepszą inwestycję rewitalizacji/modernizacji budynku lub przestrzeni zabytkowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Architekt/urbanista - nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością

Nagroda Lider Dostępności w kategorii samorząd a także Grand Prix konkursu

Dyplom dla miasta Gdynia za zdobycie w konkursie architektoniczno-urbanistycznym organizowanym przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich Grand Prix Dyplom dla miasta Gdynia za zwycięstwo w konkursie architektoniczno-urbanistycznym organizowanym przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów w kategorii Samorząd

 
**********Drugie miejsce w Rankingu Miast Otwartych

22.09.2016

Gdynia zajęła drugie miejsce w Rankingu Miast Otwartych, przygotowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Celem zestawienia jest wspieranie rozwoju w Polsce inteligentnych, zrównoważonych, angażujących i skoncentrowanych na potrzebach mieszkańców miast. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji „Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii".

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz z dyplomem za zajęcie przez miasto Gdynię drugiego miejsca w  rankingu nowoczesnych polskich miast

Gdynia z wynikiem 120 punktów nieznacznie uległa Poznaniowi, który zwyciężył różnicą zaledwie 2,5 pkt. Podium uzupełnił Olsztyn. W pierwszej dziesiątce znalazły się także kolejno: Lublin, Rzeszów, Warszawa, Legnica, Bydgoszcz, Łódź, Bielsko-Biała i Toruń - to miasto było jednocześnie gospodarzem ogólnopolskiej konferencji „Miasto Plus", podczas której odbyło się rozstrzygnięcie plebiscytu.

Na podstawie nadesłanych przez uczestników ankiet, oceniana była strategia i działania Gdyni w trzech perspektywach: wykorzystania inteligentnych rozwiązań i technologii, tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju oraz otwartości na dialog i zapewnienie mieszkańcom partycypacji w procesach decyzyjnych. Nasze miasto zgłosiło między innymi Cyfrowy Urząd, dzięki któremu on-line można załatwić ponad 160 urzędowych spraw, elektroniczny system odbioru pojemników na odpady, Budżet Obywatelski, e-dziennik, czy wprowadzony w całym Trójmieście system TRISTAR. Drugą pozycję udało się także zająć dzięki wysokim średnim wynikom sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, czy dużej liczbie mieszkańców Gdyni korzystających z komunikacji miejskiej. Nagrodę w imieniu władz miasta odebrał wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Jak podkreślają organizatorzy, celem plebiscytu jest pokazanie najlepszych praktyk w kraju, w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na rzecz miast i ich mieszkańców. Forum było jednocześnie połączone z prezentacją dostępnych na rynku rozwiązań w takich dziedzinach jak: płatności mobilne, systemy transportowe, partycypacja społeczna, usługi finansowe, promocja turystyczna.**********Gdynia nagrodzona za pomoc dzieciom

22.06.2016


22 czerwca 2016 r., w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, w obecności m.in. Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, Gdynię i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny wyróżniono za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Nagroda cieszy tym bardziej, że przyznano ją miastu drugi raz z rzędu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny wyróżniono za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej

Gdynia jako jedna z pierwszych miast kompleksowo realizowała zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Dzięki decyzjom gdyńskiego samorządu w mieście od początku powołano m.in. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Część rozwiązań, które znalazły się w ustawie z 2012 roku, już wcześniej z powodzeniem wdrożono w Gdyni. Warto wspomnieć również o konsekwentnym budowaniu przez wiele lat rodzinnych form opieki, m.in. stałe rozwijanie rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz bieżącym wsparciu dzieci i opiekunów przez specjalistów. Dlatego ewenementem na skalę krajową jest to, że, w razie potrzeby w Gdyni wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia trafiają wyłącznie do rodzinnych form opieki. Obecnie w Gdyni funkcjonuje 215 rodzin zastępczych i 13 rodzinnych domów dziecka, w których łącznie przebywa 353 dzieci.

Kapituła konkursu przy wyborze wyróżnionych powiatów współpracowała ze Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum". Kryteria, które umożliwiły wybór obejmowały analizę danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rekomendację organizacji pozarządowej i rodziców zastępczych. Oprócz Gdyni wyróżniono 12 powiatów z grupy blisko 400 powiatów w Polsce.
**********Gdynia i prezydent Gdyni wyróżnieni Perłami Samorządu


24.05.2016


Gdynia oraz prezydent miasta Wojciech Szczurek otrzymali wyróżnienia w plebiscycie „Perły Samorządu 2016", w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Gdynia oraz prezydent miasta Wojciech Szczurek otrzymali wyróżnienia w plebiscycie „Perły Samorządu 2016Ogłoszenie wyników odbyło się we wtorek 24 maja 2016 roku w Warszawie. Podczas gali w Teatrze Kamienica nagrody odebrała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. Kapituła doceniła samorządy, które w największym stopniu realizują misję publiczną.

Ranking „Perły Samorządu 2016", którego organizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna, ma charakter przekrojowy. Jurorzy oceniają w nim takie kwestie jak sprawność strategiczna i operacyjna, wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Jak podkreślają organizatorzy, przyznając tytuł „Perły Samorządu", koncentrują się na konkretnych działaniach gminy, które mają na celu rozwój społeczności lokalnej, zapewnienie godnych warunków życia i rozwoju w poszanowaniu wszystkich mieszkańców.

Ponadto, oceniając wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, brano pod uwagę takie kryteria jak: strategiczna wizja rozwoju gminy, sposób zarządzania urzędem, aktywna współpraca ze społecznością lokalną i największe sukcesy w minionym roku.

Wtorkowa uroczystość pokazała siłę samorządu w całym Trójmieście. Przypomnijmy, w zeszłorocznej edycji Gdynia zdobyła dwie główne nagrody: w kategoriach „Najlepszy włodarz" i „Samorząd 25-lecia". W edycji na rok 2016 zwyciężył Gdańsk oraz jego prezydent. W swojej kategorii laury odebrał również Sopot.

Gdynia oraz prezydent miasta Wojciech Szczurek otrzymali wyróżnienia w plebiscycie „Perły Samorządu 2016. Nagrodę odebrała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała / fot. Sebastian Drausal

fot. Sebastian Drausal**********Gdyńskie Centrum Filmowe „Budową Roku 2015"!

24.05.2016

Gdyńskie Centrum Filmowe zostało uznane za „Budowę Roku 2015". Prestiżową nagrodę przyznał Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Również inne gdyńskie inwestycje zostały docenione w tym konkursie.

Budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego, fot. Karol Stańczak

Zielony skwer na pl. Grunwaldzkim, fot. Karol Stańczak Kolejka między stacjami, fot. Karol Stańczak

Rozstrzygnięcie XXVI edycji konkursu odbyło się 24 maja 2016 roku w Warszawie. Nagrodę dla Gdyńskiego Centrum Filmowego odebrali wiceprezydent Gdyni Michał Guć oraz Markos Pagudis - prezes Agencji Rozwoju Gdyni. Inwestycja pod nazwą „Budowa Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę w Gdyni" zwyciężyła w kategorii projektów do 100 mln złotych. Nagrodę przyznano za „wyróżniające się wyniki realizacyjne".

Od lewej wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Markos Pagudis - prezes Agencji Rozwoju Gdyni z nagrodą

Ostateczny wynik jest składową ocen z trzech etapów. W trakcie konkursu członkowie Sądu Konkursowego osobiście wizytują zgłoszone kandydatury i oceniają je według następujących kryteriów: jakość robót, organizacja budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne zastosowane przy realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora, wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Dyplom budowa roku 2015 za „Budowę Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę w Gdyni

Materiał informacyjny dotyczący inwestycji „Budowa Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę w GdyniPrzypomnijmy, że to nie pierwsza nagroda dla otwartego we wrześniu 2015 obiektu. Projektant siedziby Gdyńskiego Centrum Filmowego firma ARCH-DECO, otrzymał główną nagrodę architektoniczną Eurobuild Awards 2015 za "Projekt Architektoniczny Roku" w Polsce. Rewitalizację przyległego placu Grunwaldzkiego wyróżniono z kolei w głosowaniu internautów w ramach konkursu Eko Inwestycja Pomorza - plebiscytu organizowanego przez portal MiastoNaPlus.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Gdyńskie Centrum Filmowe położone w sercu miasta, przy Placu Grunwaldzkim u stóp Kamiennej Góry, jest siedzibą trzysalowego Kina Studyjnego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, współorganizatora Festiwalu Filmowego w Gdyni. W obiekcie mieszczą się również galeria sztuki, księgarnia i czytelnia scenariuszy filmowych oraz kawiarnia. GCF rozwija dostępną przez cały rok ofertę w zakresie edukacji, skierowaną zarówno do Statuetka budowa roku 2015 za „Budowę Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę w Gdyniprofesjonalistów, jak i entuzjastów sztuki filmowej. Mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie plac Grunwaldzki, jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez gdynian i turystów miejsc. Odbywają się tu także liczne wydarzenia, jak miejskie Mikołajki, czy imprezy towarzyszące Festiwalowi Filmowemu.

Podczas gali nagrodzone zostały także inne gdyńskie inwestycje:
- nagroda I stopnia w kategorii biurowce dla Gdynia Water Front
- nagroda II stopnia w kategorii budynki mieszkalne dla Baliq Plaza,
- nagroda II stopnia za obiekt konferencyjno-zdrowotny dla Quadrille Conference & spa,
- nagrodę III stopnia w kategorii budynki mieszkalne dla Silver House,
- nagrodę III stopnia w kategorii biurowce dla budynku Enter.

fot. Karol Stańczak
**********Statuetka Top Inwestycji Komunalnej 2016 za Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji TrójmiejskiejRozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej Top Inwestycją Komunalną 2016

19.05.2016

Podczas gali towarzyszącej VIII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach, wręczono nagrody Top Inwestycje Komunalne 2016. Jednym z laureatów został Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej.

Statuetkę Top Inwestycje Komunalne 2016 otrzymało 10 inwestycji z całej Polski. Konkurs to inicjatywa Grupy PTWP - organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. W tym roku odbyła się jego piąta edycja.

Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu wyłoniła Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Stojaki roweroweProjekt realizowany był w latach 2007-2013 w partnerstwie przez Gdańsk, Gdynię i Sopot. Jego łączna wartość to 74,8 mln zł. Jak podano w uzasadnieniu werdyktu, -miał on ogromne znaczenie dla integracji społecznej poszczególnych Miast Partnerów oraz całego obszaru objętego Projektem. Inwestycja stworzyła solidne podstawy dla dalszych działań na rzecz nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury transportowej oraz tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz opartej na posiadanych zasobach.
**********Orły Tygodnika "Wprost" dla prezydenta Wojciecha Szczurka

18.04.2016

Orły Tygodnika Wojciech Szczurek został laureatem Orłów Tygodnika „Wprost" na Pomorzu. Statuetkę w imieniu prezydenta Gdyni odebrała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. Orły Tygodnika Wprost dla prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Podczas gali, która odbyła się 18 kwietnia 2016 r. w Sopocie, przyznano także dyplomy gdyńskim firmom: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., OT Port Gdynia Sp. z o.o., ATEM - Polska Sp. z o.o. i Safe Co LTD Sp. z o.o.

Gala była drugą, po zachodniopomorskiej, odsłoną pierwszej edycji nagrody tygodnika, w której doceniani są samorządowcy oraz wybitne osobowości, „ambasadorzy" poszczególnych regionów, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu i kraju. Z kolei "Orły" przyznawane są firmom, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat (2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto.

Zestawienie przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost" oraz firmę Bisnode. Pamiątkowe dyplomy otrzymało w sumie kilkadziesiąt firm z województwa pomorskiego.**********Srebrny Laur Związku Miast Polskich dla Gdyni

4.03.2016

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, odebrał Srebrny Laur przyznany przez Związek Miast Polskich, za wybitne rozwiązania i osiągnięcia w rozwoju miasta oraz zarządzanie nim w minionym 25-leciu. Ceremonia odbyła się w Dąbrowie Górniczej 4 marca 2016 roku z okazji jubileuszu Związku Miast Polskich.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odbiera srebrny laur z rąk prof. Jerzego Stępnia, fot. mat. prasowe Związku Miast Polskich

Srebrny Laur trafił do Gdyni za tytuł najlepszego miasta do życia, relacje z organizacjami pozarządowymi, wysokie miejsca w rankingach, współpracę z innymi samorządami w ramach Forum NORDA i Doliny Logistycznej oraz Nagrodę Europy. Łącznie, wyróżnienie otrzymało 25 polskich miast.

Laureaci z laurami przyznanymi przez Związek miast Polskich, fot. mat. prasowe Związku Miast Polskich

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich odbyło się w Dąbrowie Górniczej. Jest ono połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia przywrócenia ZMP oraz 100-leciem nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Na spotkanie przyjechało ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich Związku - delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego i obserwatorów. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Parlamentu i rządu.

Srebrny Laur Związku Miast Polskich dla Gdyni, fot. Michał Kowalski

Związek Miast Polskich jest największą w kraju, skupiającą 311 członków, organizacją samorządów miejskich.

fot. mat. pras. Związku Miast Polskich i Michał Kowalski**********


Wojciech Szczurek "Samorządowcem Roku 2015"

4.01.2016


Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" ogłosiło prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka „Samorządowcem Roku 2015".

W skład kapituły wchodzą redaktorzy, dziennikarze i publicyści pisma, pod przewodnictwem redaktora naczelnego Janusza Króla. Jak czytamy w uzasadnieniu, doceniono między innymi silne przeciwstawienie polityki lokalnej, polityce ogólnopolskiej.

„Wspólnota" zauważyła także stanowcze działania Gdyni w sporze z Komisją Europejską i skuteczne zabieganie o rządowe wsparcie skargi miasta na decyzję w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo. Ze słowami uznania spotkało instytucjonalne wsparcie przedsiębiorców, w tym budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, innowacje społeczne czy też inwestycje w kulturę, jak budowa Muzeum Emigracji i Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Kapituła przypomina też o prężnie działającym Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „Norda", któremu przewodniczy Wojciech Szczurek. Ponadto, prezydent Gdyni od 2003 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, które z sukcesem lobbowało na rzecz budowy autostrady A1.

  • ikonaOpublikowano: 25.01.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:14
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona