Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2018 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2018 r.

Trzecie miejsce w konkursie Access City Award dla GdyniTrzecie miejsce w konkursie Access City Award

04.12.2018

Gdynia zajęła trzecie miejsce w konkursie Access City Award, organizowanym przez Komisję Europejską. Doceniono nas za działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W konkursie nagradzane są najbardziej przyjazne i dostępne dla swoich mieszkańców i osób z niepełnosprawnościami miasta. Ceremonia rozdania nagród odbyła się 4 grudnia w Brukseli, podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Access City Award powędrowała do Gdyni za działania, które sprawiają, że nasze miasto jest przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślono, że nagrodę otrzymaliśmy również za prowadzone inicjatywy i włączanie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w swoje działania.


Gdynia - Samorządowy Lider Edukacji

13.10.2018

Gdynia po raz kolejny otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Nasze miasto doceniono za odważne, efektywne i nowoczesne działania w dziedzinie polityki oświatowej, prowadzone w oparciu o najwyższe standardy. Uroczysta gala finałowa programu, podczas której wręczono wyróżnienie, odbyła się 13 października w auli Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikaty Gdynia - Samorządowy Lider Edukacji, fot. Michał Kowalski

„Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, które może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Wyróżnienia są przyznawane od ośmiu lat i trafiają do najlepszych pod względem polityki oświatowej gmin, powiatów i województw w Polsce. Gdynia otrzymała je już dwukrotnie – w 2013 i 2017 roku. Komisja ekspercka programu przyznała nam je również w tym roku.

Podczas gali finałowej wręczono także nagrody specjalne. Gdynia otrzymała wyróżnienie nadzwyczajne „Sukces roku w oświacie”. Jest ono przyznawane samorządom, które z powodzeniem wdrożyły projekt edukacyjny lub zrealizowały inicjatywę oświatową o szczególnym potencjale innowacyjnym, wyróżniającym się w skali ogólnopolskiej.


Nagroda i dyplom Lider Transportu Publicznego dla pezydenta Gdyni Wojeciecha Szczurka, fot. Michał Kowalski

Prezydent Gdyni Liderem Transportu Publicznego 2018

11.10.2018

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał dziś tytuł Lidera Transportu Publicznego 2018. Przyznawany jest on najbardziej wyróżniającym się osobowościom, których działania doprowadziły do znaczącej poprawy komunikacji publicznej, zwłaszcza w wymiarze warunków pracy oraz jakości usług i promocji transportu publicznego.

Tytuł przyznany został przez Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego, który docenił wieloletnie działania władz Gdyni w zakresie komunikacji miejskiej i innowacji w transporcie, szczególnie wyróżniając te podejmowane na rzecz rozwoju elektromobilności.


Nagroda Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy

Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy dla prezydenta

8.10.2018

„Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" trafił do rąk prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prezydent trofeum odebrał osobiście podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Celem konkursu „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" jest wskazanie i nagrodzenie osób, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa na fundamencie zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez popieranie i tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu terytorialnego.

To nagroda dla osoby, która swoimi życiowymi dokonaniami – jako polityk, naukowiec czy działacz przyczyniła się do rozwoju państwa opartego na współdziałaniu władzy centralnej i samorządowej, dialogu społecznego oraz rozwoju samorządności.


Gdynia z nagrodą główną WFOŚiGW za najlepsze działania edukacyjne w zakresie ochrony jakości powietrza i ograniczania zużycia energii.

21.09.2018

„Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2018". Tak brzmi pełna nazwa strategii, w ramach której uhonorowano Gdynię.

Nagroda została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W uzasadnieniu można było usłyszeć m.in. o planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdynia na lata 2015-2020. - „W sposób komplementarny i kompleksowy odnosi się ona do problematyki ochrony jakości powietrza oraz ograniczenia zużycia energii. Zrealizowane działania edukacyjne zostały zaadresowane do szerokiego grona odbiorców, a imponujący zasięg oraz jakość prowadzonych działań edukacyjnych uzyskano dzięki współpracy z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami. Istotnym aspektem prowadzonej edukacji na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej był nacisk na przekazanie wiedzy praktycznej oraz bezpośrednie zaangażowanie uczestników w działania energooszczędne”.Wojciech Szczurek najlepszym prezydentem na Pomorzu

20.09.2018

Wojciech Szczurek jest najlepiej ocenianym włodarzem w województwie pomorskim. Prezydent Gdyni zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez „Dziennik Bałtycki” plebiscycie „Samorządowiec Pomorza – oceniamy władze” na najlepszego włodarza. Uzyskał 1554 głosy. Tuż za nim uplasowali się: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który otrzymał 1468 głosów oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z wynikiem 412 głosów.
Plebiscyt „Samorządowiec Pomorza – oceniamy władze”, organizowany przez „Dziennik Bałtycki”, jest sprawdzianem popularności i aktywności lokalnych polityków. To także forma podziękowania tym włodarzom, którzy aktywnie, uczciwie i rzetelnie pracowali na rzecz mieszkańców, wpływając na poprawę jakości ich życia. O tym, który z pomorskich prezydentów sprawdził się najlepiej decydowali sami mieszkańcy. To oni głosowali w plebiscycie. Mogli wyrazić pozytywną lub negatywną opinię o danym polityku. Oceniali zaangażowanie i pracę swojego prezydenta na rzecz lokalnej społeczności. Oddając głos mieszkańcy brali pod uwagę to, jak w obecnej kadencji działał ich prezydent - czy spełnił obietnice wyborcze, czy miasto pod jego rządami rozwijało się na lepsze i czy dobrze się w nim żyje.


3 miejsce dla Gdyni w Rankingu Miast organizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich

19.09.2018

Poznań, Łódź, a następnie Gdynia ex aequo z Wrocławiem. Tak wygląda czołówka miast w tegorocznym rankingu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W konkursie wzięło udział 18 miast. Pod uwagę wzięto miasta wojewódzkie z uwzględnieniem Bydgoszczy i Torunia oraz Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry jako równoprawnych stolic województwa oraz – dodatkowo – Gdynię. Na wynik wpływał czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę oraz ogólny udział decyzji wydawanych w poszczególnych wydziałach.

Podobnie jak w kilku ostatnich edycjach wpływ na pozycję w klasyfikacji miał także stopień pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego.

Najwyżej oceniano miasta wydające decyzje w ustawowym terminie, tj. odpowiednio do dwóch miesięcy dla decyzji o warunkach zabudowy oraz do 65 dni dla decyzji o pozwoleniu na budowę.Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2018”

28.06.2018

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2018”. Urząd Miasta Gdyni zdobył nagrodę w zakresie dobrego zarządzania.

Dyplomy Przyjazny Urząd 2018

W tym roku otrzymujemy laur „Przyjaznego Urzędu” m.in. za otrzymanie certyfikatu Miasta inteligentnego ISO 37120. Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Doceniono również nasze osiągnięcia, dzięki którym zdobyliśmy tytuł „Gmina na 5!”. Dobre praktyki Urzędu Miasta Gdyni w zakresie obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców, wysokiej jakości komunikacji mailowej oraz obecności na stronie internetowej Urzędu Miasta rozwiązań i informacji użytecznych odbiorcom jest podawane jako wzór i naśladowane przez inne polskie miasta.

Statuetka Przyjazny Urząd 2018 Wawrzyn Jakości

Oceniającym nas spodobała się działająca w Gdyni aplikacja „Gdynia City Guide”. To kompleksowy informator szczególnie o ofercie kulturalnej i turystycznej, bazie gastronomicznej, noclegowej, rekreacyjnej, sportowej, a także włączenie się do aplikacji naprawmyTo.pl  - serwisu ułatwiającego komunikację mieszkańca z urzędem poprzez umożliwienie mapowania problemów w przestrzeni publicznej, np. nielegalnych odpadów. Hitem był serwis otwartedane.gdynia.pl. Jego zadaniem i celem jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie zarówno danych publicznych miasta jak i  tych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności miasta. Wprowadziliśmy, w miejsce serwisu eRatusz, aplikację mobilną gdynia.pl. Prezentujemy w niej bieżące informacje na temat wydarzeń w Gdyni. Każdy posiadacz telefonu może je mieć na wyciągnięcie ręki.

Kapituła Konkursu „Przyjazny Urząd” postanowiła ponownie przyznać nam Znak Jakości. Wysoko oceniła ciągłą chęć podnoszenia standardów jakościowych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta.
3 miejsce dla Gdyni w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu

3 miejsce dla Gdyni w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu

26.06.2018

Gdynia stanęła na podium w rankingu prowadzonym przez redakcję polskiej wersji miesięcznika Forbes – „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu”, w kategorii miasta i gminy od 150 -299 tys. mieszkańców. Gdynia przyciąga do siebie nowych przedsiębiorców. W ciągu ostatnich trzech lat liczba firm zwiększyła się o ponad 1600. 
Poza Gdynią wśród wyróżnionych znalazły się Katowice i Rzeszów.
Jak powstał ranking Miasta Przyjazne dla Biznesu

Miasta (i gminy) zostały podzielone na cztery kategorie związane z liczbą mieszkańców: powyżej 300 tys., 150–299 tys., 50–149 tys. oraz poniżej 50 tys. Pod uwagę wzięto liczbę (dane dostarczone przez COIG) rejestracji nowych przedsiębiorstw w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w latach 2015, 2016 i 2017. Od tej liczby odjęto upadłości i wykreślonia z KRS dokonane w tym okresie. W ten sposób wyliczono, ile przedsiębiorstw przybyło na danym terenie. Liczba nowych firm (netto) po przeliczeniu na 1000 mieszkańców decydowała o kolejności w rankingu.

Gdynia gminą na 5!

24.05.2018

Gdynia nagrodzona tytułem „Gmina na 5!” w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną HandlowąGdynia została nagrodzona tytułem „Gmina na 5!” w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową. Laureatów ogłoszono podczas konferencji w Warszawie, której tematem przewodnim była atrakcyjność inwestycyjna gmin, wpływająca na rozwój przedsiębiorczości.

650 gmin z całej Polski zostało przebadanych pod kątem komunikacji elektronicznej z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, użyteczności ich witryn internetowych w obsłudze inwestora oraz kontaktu drogą elektroniczną z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę przedsiębiorców. Uznano, że Gdynia usługi te realizuje na najwyższym poziomie.

Ranking przygotowało Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dyplomy dla miasta Gdyni i prezydenta Wojciech Szczurka w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu"

Gdynia nagrodzona na „Perłach Samorządu”

17.05.2018

Wyróżnienie dla Gdyni za 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz 3. miejsce dla prezydenta Wojciecha Szczurka w analogicznym rankingu włodarzy – te laury otrzymali przedstawiciele miasta podczas czwartkowej gali kongresu „Perły Samorządu” w Muzeum Emigracji.
To była udana gala dla Gdyni, która w tym roku jest gospodarzem ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu”.

Wydarzenie współorganizuje „Dziennik Gazeta Prawna”, która na podstawie rankingu prowadzonego we współpracy z partnerem merytorycznym, Deloitte, tradycyjnie podczas uroczystej gali wręcza także coroczne nagrody dla gmin oraz ich włodarzy z uwzględnieniem podziału względem liczby mieszkańców. Nagrodzonych i wyróżnionych poznaliśmy podczas uroczystości w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Podczas wyłaniania laureatów włodarze Gdyni w tym roku cieszyli się dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy miasto sklasyfikowano na 5. miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wśród pierwszej dziesiątki znalazły się też Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Płock, Olsztyn i Katowice.


Kryształowy Laur dla prezydenta Gdyni

21.01.2018

Prezydenta  Gdyni Wojciecha Szczurka wyróżniono Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. Otrzymał go m.in. za konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni. Nagrody, już po raz 26., przyznały śląskie i opolskie środowiska gospodarcze. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. sekretarz generalny NATO Javier Solana oraz profesor Zbigniew Brzeziński.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji prezydent Wojciech Szczurek odebrał podczas uroczystej gali w Zabrzu. Była to okazja do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnieśli nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.

  • ikonaOpublikowano: 22.01.2018 10:39
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (m.kowalski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:50
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona