Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2013 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2013 r.

Wyróżnienie specjalne dla miasta Gdyni "Samorząd przyjazny Seniorom 2013 - przyjazna przestrzeń publiczna"Gdynia przyjazna seniorom i doceniona przez Senat

17.12.2013r.

Miasto Gdynia otrzymało wyróżnienie specjalne w senackim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”.

Miasto zostało wyróżnione za program „Gdyński dialog z seniorami – mechanizm refleksyjnego kształtowania przestrzeni Miasta, w odpowiedzi na potrzeby osób starszych”. Jest to szereg inicjatyw miejskich, mających jeden wspólny mianownik - jest nim kształtowanie przestrzeni miasta i dokonywanie zmian tej przestrzeni w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna seniorom, odpowiadała na ich potrzeby. Dzieje się to poprzez przeprowadzenie specjalnie przygotowanych i dedykowanych seniorom konsultacji dotyczących przestrzeni miejskiej i wprowadzaniu zmian w odpowiedzi na zebrane, skatalogowane potrzeby  i propozycje rozwiązań. Celem realizowanych przedsięwzięć, jest dokonanie zmian zarówno w sposobie myślenia o tym, jak miejska przestrzeń powinna być projektowana jak i rzeczywiste wprowadzenie takich usprawnień, aby przestrzeń publiczna była przyjazna seniorom.
**********Prezydent Wojciech Szczurek z Konfederatką 2013

12.12.2013r.

Statuetkę w kategorii Statuetkę w kategorii „Samorządy terytorialne" otrzymał Prezydent Wojciech Szczurek.


Wyróżnienie przyznano „za rozumienie potrzeb środowiska pracodawców i stworzenie wyjątkowego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni. Za rzadko spotykaną u samorządowców umiejętność prawdziwego jednoczenia mieszkańców swojego miasta."


„Konfederatki" to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

„Konfederatki - Przyjaciel Pracodawcy" przyznawane są osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu pracodawców oraz przyczyniają się do integracji i rozwoju środowiska.

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Reprezentuje ponad 7500 firm, które zatrudniają około 4 milionów osób. Przedsiębiorcom zapewnia merytoryczne wsparcie ich działań.

**********Nagroda Primus Innovatorum 2013 dla prezydenta Wojciecha Szczurka

02.12.2013r.

Decyzją Kapituły Konkursowej z 2 grudnia 2013 roku, prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi została przyznana Nagroda Primus Innovatorum 2013 (Transport, Logistyka i Infrastruktura) za wieloletnią działalność w promowaniu innowacji w tych dziedzinach. Wyróżnienie przyznane zostało w ramach II Forum Innowacji Transportowych w Warszawie.


Nagroda Primus Innovatorum 2013, (Transport i Infrastruktura) przyznawana jest głównie osobom (w szczególnych wypadkach instytucjom) mającym wybitne osiągnięcia lub odgrywającym szczególną rolę we wspieraniu interdyscyplinarnych, innowacyjnych rozwiązań w transporcie, logistyce i infrastrukturze.
**********Gdynia Samorządowym Liderem Edukacji
Prezydent Wojciech Szczurek laureatem wyróżnienia "Mecenas Wiedzy"

27.11.2013r.


Gdynia Samorządowym Liderem Edukacji, a Prezydent Wojciech Szczurek laureatem wyróżnienia "Mecenas Wiedzy". Certyfikat i tytuł przyznała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 27 listopada 2013 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy patronat nad programem objął prof. Jerzy Buzek.

Oceny i akredytacji samorządów dokonuje zespół ekspertów złożony z naukowców reprezentujących uczelnie z całej Polski. Ocena samorządów ma charakter audytu, a certyfikat przyznawany jest na rok. Ocenie podlega m.in. jakość, spójność i innowacyjność lokalnej strategii rozwoju edukacji.
Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o ich przyznaniu. Tytuł Mecenasa Wiedzy Prezydent Wojciech Szczurek otrzymał za osobiste zaangażowanie w rozwój edukacji, za kreowanie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i uczącej się młodzieży.

Gdynia Samorządowym Liderem Edukacji - certyfikat Prezydent Wojciech Szczurek laureatem wyróżnienia Mecenas Wiedzy

**********Tytuł architektonicznej Dominanty Pomorskiej dla Siłowni zewnętrznej na Bulwarze Nadmorskim

14.11.2013r.

Siłownia zewnętrzna na Bulwarze Nadmorskim została wyróżniona prestiżowym tytułem architektonicznej Dominanty Pomorskiej przez Klub Sportowej Polski (dawny Polski Klub Infrastruktury Sportowej). Wręczenie odbyło się 14 listopada 2013 r. podczas Gali Sportu 2013, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele gmin, miast oraz instytucji inwestujących w sport.

Siłownia zewnętrzna została uznana za obiekt o wyjątkowo dużych walorach użytkowych, a przede wszystkim - architektonicznych. Obiekt wpisuje się w szeroki program sportowych inwestycji infrastrukturalnych realizowany przez Gdynię w ostatnich latach.
**********CIVTAS AWARD 2013CIVITAS AWARD 2013 najwyższe w Europe odznaczenie za czysty transport miejski

2.10.2013r.

Gdynia została wyróżniona w konkursie CIVTAS AWARD 2013 w kategorii zaangażowanie społeczne. Kapituła nagrody doceniła wyjątkowe osiągnięcia Gdyni w dziedzinie transportu miejskiego i za aktywne reprezentowanie inicjatywy CIVITAS. Poprzez wyróżnienie w konkursie CIVITAS AWARD w „Kategorii II" (Public Participation), Komisja Europejska uznaje Gdynię za jedno z najlepszych Europejskich miast podejmujących się wprowadzania rzeczywistych zmian dla poprawy jakości życia mieszkańców Europy.

Wręczenie nagród odbyło się 2 października 2013 r. podczas CIVITAS

FORUM w Breście. Wyróżnienie w imieniu Gdyni odebrał Radny Miasta Gdyni Marcin Wołek.
**********Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Nagrodę im. Grzegorza PalkiSamorządowy Oskar dla prezydenta Gdyni

13.10.2013r.

Za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki.  Prezydent Szczurek został uhonorowany w kategorii ogólnopaństwowej „za budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością". Uroczystość odbyła się 13 października 2013 r. w Warszawie. 

Nagroda przyznawana jest osobom, które przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Dotychczas wręczono ją 90 osobom, wśród których byli m.in. premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried i śp. prezydent Lech Kaczyński.
 
Dodajmy, że nagroda im. Grzegorza Palki przyznawana jest przez Ligę Krajową od  1997 roku
. Została ustanowiona dla uczczenia wkładu w organizowanie od podstaw wspólnoty samorządowej, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi w III Rzeczpospolitej. Dzięki jego pracy Łódź posiada wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był także twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans  rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.**********Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla InfoBox obserwatoriuem zmian w Gdyni, fot. Michał Kowalski„Innowacja w turystyce" za Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian

04.10.2013r.

Miasto Gdynia uhonorowane zostało nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii „Innowacja w turystyce" za Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian.  
 
4 października 2013 r. odbyły się w gdyńskim Teatrze Muzycznym regionalne obchody światowego Dnia Turystyki pod hasłem  „Turystyka i woda - ochrona naszej wspólnej przyszłości". Podczas obchodów odznaczone zostały  osoby oraz projekty zasłużone dla rozwoju turystyki.**********
Gdynia - „Gmina przyjazna Bałtykowi"

03.08.2013r.

„Gmina przyjazna Bałtykowi" - czyli dbająca o czystość plaż i edukację ekologiczną mieszkańców i turystów - taki tytuł przyznali Gdyni internauci portalu
Fundacja Nasza Ziemia
 
Nominowane w konkursie były gminy spełniającej następujące kryteria:
- zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałości o właściwy standard ich utrzymania;
- zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających w rejonie plaż;
- prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i poszanowania wydm.

Nagroda została wręczona Gdyni 3 sierpnia 2013 r. na plaży miejskiej podczas finału kampanii" Fundacji Nasza Ziemia - „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku". **********Orzeł Pomorski dla prezydenta GdyniOrzeł Pomorski dla prezydenta Gdyni

18.06.2013r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został laureatem „Orła Pomorskiego", nagrody przyznawanej przez czytelników „
Magazynu Pomorskiego". Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 18 czerwca 2013 r. w gdańskim Dworze Artusa.
 
Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce, działalności społecznej i sporcie. Czytelnicy wskazują na ludzi najwartościowszych, najszlachetniejszych, wyjątkowych pod każdym względem oraz firmy - prężne, z inicjatywą, rozwojowe, dbające o pracowników oraz otoczenie, w którym funkcjonują.**********Wyróżnienie w konkursie Wyróżnienie dla Gdyni w konkursie „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju"

11.06.2013r.

Gdynia otrzymała wyróżnienie w konkursie „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" organizowanym przez firmę doradczą PwC oraz tygodnik „Newsweek Polska". Nagrodę wręczono 11 czerwca 2013 r. podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.
 
W trzeciej edycji konkursu wzięło udział 21 miast prezydenckich. Gdynia została wyróżniona za innowacyjność w pobudzaniu społecznej, ekonomicznej i kulturowej aktywności mieszkańców oraz konsekwentną budowę społeczeństwa obywatelskiego. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej.
**********
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wygrał "Ranking prezydentów miast"  tygodnika "Newsweek"

11.06.2013 r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wygrał "Ranking prezydentów miast"  tygodnika "Newsweek". Członkowie kapituły brali pod uwagę m.in. osobistą aktywność prezydentów i dokonania miast w ciągu ostatniego roku; gospodarkę miast (inwestycje ze środków własnych, przyciąganie inwestycji zewnętrznych, klimat dla biznesu, pozyskiwanie środków unijnych, zdolność kredytową miast itp.), kulturę, oświatę, zdrowie, sprawy społeczne, współpracę z NGO, indywidualne cechy przywódcze prezydentów, zdolność funkcjonowania w czasie kryzysu finansów publicznych, cechy przywódcze, umiejętność pozyskiwania środków unijnych i ściągania inwestorów, troskę o miejskie fundusze, a także stan kultury, oświaty, zdrowia, komunikacji i innych kluczowych dla mieszkańców spraw.

Statuetka Wykrzyknik „Newsweeka” została wręczona Prezydentowi Gdyni podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, który 11 czerwca 2013 r. rozpoczął się w Świdnicy. W kongresie uczestniczy ponad półtora tysiąca gości - przedstawicieli samorządu, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Wojciech Szczurek najlepszym prezydentem w Polsce Wojciech Szczurek najlepszym prezydentem w Polsce
********Gdynia zajęła II miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika ForbesII miejsce dla Gdyni w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika „
Forbes"

06.06.2013r.

Gdynia zajęła drugie miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika „Forbes".
 
W rankingu dużych miast wzięto pod uwagę te liczące od 150 do 300 tys. mieszkańców. Pierwsze miejsce zajął Rzeszów, a trzecie - Bielsko-Biała.
 
Dane niezbędne do powstania zestawienia opracował jak co roku Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG). Od liczby spółek założonych w danym mieście w 2012 r. odjęto upadłości oraz likwidacje, podstawą był tu Krajowy Rejestr Sądowy. Wynik został następnie przeliczony na 1000 mieszkańców i to zdecydowało o ostatecznej kolejności w rankingu.
 
Według danych zebranych przez COIG w 2012 r. w Gdyni pojawiły się 402 nowe spółki, a wskaźnik ich przyrostu na 1000 mieszkańców wyniósł 1,46 (w Rzeszowie - 1,53).
 
„Forbes" zwrócił uwagę, że w Gdyni wiele dobrego dzieje się w centrum oraz na terenie stoczni. Zainteresowanie Stocznią Marynarki Wojennej przejawiają Holendrzy z firmy Damen Shipyards Group oraz koncernu zbrojeniowego DCNS. Inny tego typu obiekt, Stocznia Gdynia (dawna Stocznia im. Komuny Paryskiej), już od pewnego czasu przechodzi rewitalizację. Ulokowała się tam Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która realizuje projekt Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Ma on na celu przyciągnięcie do miasta firm, które chcą wdrażać innowacyjne pomysły i technologie, przenosząc je na grunt komercyjny.********dyplomNagroda marszałka dla Gdyni za efektywne korzystanie z unijnych funduszy

29.05.2013r.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas odbywających się 29 maja 2013 r. regionalnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego nagrodził samorząd Miasta Gdyni za aktywność w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.
 
Gdynia została wyróżniona za efektywne wdrażanie idei komplementarności poprzez łączenie źródeł finansowania z różnych programów operacyjnych UE, a w szczególności za realizację projektu Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4.
********Gdynia laureatem pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RPGdynia laureatem pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP


28.05.2013r.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent Michał Guć odebrali w Warszawie Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP w kategorii Wspólnota Obywatelska za projekt „Gdynia w dialogu z mieszkańcami". Przyznane po raz pierwszy nagrody stanowią wyróżnienie dla tych wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Wręczenie nagród odbyło się 28 maja 2013 r. w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.


Kapituła nagrody doceniła inicjowane i realizowane przez samorząd miasta innowacyjne projekty społeczne dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej w dialogu z mieszkańcami, wybierając je spośród pozostałych 125 zgłoszonych.
********


Miasto Gdynia zajęło II miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin Województwa PomorskiegoII miejsce dla miasta Gdyni w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin Województwa Pomorskiego

9.05.2013r.

Miasto Gdynia zajęło II miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin Województwa Pomorskiego przeprowadzonym w 2012 roku przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych orz Katedrę Prawa i Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego "BIP Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej".  Wręczenie nagrody odbyło się 9 maja 2013 r. na konferencji podsumowującej projekt badawczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorzy projektu BIP-Watch przeprowadzili analizy Biuletynów Informacji Publicznej 123 gmin z terenu województwa pomorskiego. Brano pod uwagę 47 kryteriów, m. in. dostępność do informacji o statucie gminy, uchwałach rady gminy, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każde kryterium było odpowiednio punktowane, w zależności od wagi poruszanego problemu.

Celem projektu była promocja problematyki dostępu do informacji publicznej oraz poprawa realizacji przez samorządy obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
********
Nagroda dla miasta Gdyni Gdynia samorządem przyjaznym koszykówce

22.04.2013r.

Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki przyznał Gdyni nagrodę "Basket Partner 2013" w kategorii samorząd przyjazny koszykówce. Wręczono ją podczas Gali Pomorskiej Koszykówki Pick and Roll 2013, która odbyła się 22 kwietnia 2013 r. w gdańskim hotelu Radisson. W imieniu Gdyni nagrodę odebrała Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Kultury Fizycznej i Sportu, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska.

Podczas imprezy zostały wręczone nagrody dla najlepszych koszykarzy, koszykarek i trenerów w kategorii seniorów i młodzieżowców. Najlepszą młodzieżową koszykarką została Anna Jakubiuk z GTK Gdynia. Najlepszym trenerem - w plebiscycie Radia Gdańsk - po raz drugi z rzędu został Andrzej Adamek.
********
Dyplom dla prezydenta Gdyni i Pierścień Hallera, fot. Michał Kowalski
Pierścień Hallera dla prezydenta Gdyni

10.02.2013r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał najwyższe wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej - Pierścień Hallera, który przyznawany jest za wybitne zasługi dla budowy i rozwoju Polski Morskiej. Wyróżnienie wręczono 10 Lutego 2013 r. podczas uroczystości z okazji 93. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, która odbyła się w Pucku.
 
Liga Morska i Rzeczna - organizacja społeczna propagująca zagadnienia morskie wśród polskiego społeczeństwa. Pierścień Hallera to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez organizację od 1995 r.  Dotychczas otrzymali je m.in.: prezydenci RP Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski (jako prezes Ligi Morskiej i Rzecznej), a także Miasto Gdynia.
********I miejsce za Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną w województwie pomorskim

12.01.2013r.

I miejsce w województwie pomorskim w plebiscycie Świeć Się z ENERGĄGdynia zajęła I miejsce w czwartej edycji organizowanego przez Grupę ENERGA ogólnopolskiego plebiscytu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną w Polsce w województwie pomorskim.
Gdynia w finale ogólnopolskiego plebiscytu zdobyła 7.702 głosów.

Gdyńskie świąteczne iluminacje rozbłysły tradycyjnie w mikołajki - 6 grudnia. Ulicę Świętojańską, najbardziej reprezentacyjną w mieście, a także ul. 10 Lutego ozdabiały charakterystyczne dla Gdyni świetlne choinki-żaglówki (inspirowane logo miasta) w kolorze białym i niebieskim. Choć te żaglówki są od lat znanym, świątecznym motywem, to jednak jest to tegoroczne zamówienie - stare instalacje już się zużyły i psuły. Zmieniła się też ich kolorystyka.

Oświetlone były także korony drzew wzdłuż ul. Świętojańskiej - na niebiesko, a wzdłuż ul. Starowiejskiej świecą kolorem białym.

Podobnie jak w ubiegłym roku świetlna iluminacja pojawiła się na fontannie na Skwerze Kościuszki. Pobliskie latarnie otrzymały specjalnie zaprojektowane świetliste ubranka, a ledowe „węże" oplotły konary i pnie okolicznych drzew. Jest to w istocie zimowy salon Gdyni.

Nowością jest dekoracja 17-metrowej, żywej choinki przy gdyńskim magistracie. Ozdabiają ją ledowe światełka, sznury świetlne i ozdoby  w kształcie sopli lodu i kryształków, które pięknie odbijają światło. Dodatkowo wokół drzewka ustawiono zewnętrzne oprawy oświetleniowe, które nadają choince niebieską poświatę.

To jednak nie koniec. Po raz pierwszy świątecznie został udekorowany Plac Kaszubski. Tu stoi 6-metrowa sztuczna choinka w kształcie stożka, bardzo efektownie oświetlona, a cały plac w rejonie „ławeczki Kaszubów" znajduje się pod świetlnym baldachimem. Ledowe światełka i „węże" uzupełniają niebieskie gwiazdy.

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona