Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2019 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2019 r.

Gdynia po raz czwarty „Samorządowym Liderem Edukacji”

17.12.2019

Nagroda dla Gminy Miasta Gdyni "Samorządowy Lider Edukacji 2019. Wyróżnienie nadzwyczajne Primus".  Gdynia po raz kolejny została doceniona za wdrażanie innowacji oświatowych, rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz budowanie klimatu przyjaznego nauce, młodzieży uczącej się i środowiskom oświatowym.

„Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, które może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Wyróżnienia są przyznawane od dziewięciu lat i trafiają do najlepszych pod względem polityki oświatowej gmin, powiatów i województw w Polsce. Gdynia otrzymała je już trzykrotnie – w 2013, 2017 i 2018 roku.

Samorządy, które cztery razy zostały nagrodzone „Samorządowym Liderem Edukacji”, wyróżnione zostają także Srebrnym Certyfikatem, który potwierdza, że realizowana przez nie nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter trwały i długookresowy.

Podczas gali finałowej wręczono także nagrody specjalne. Gdynia otrzymała wyróżnienie nadzwyczajne „Primus”. Jest ono przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego, które w IX edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

***

Gdynia z nagrodą za jakość życia

16.12.2019

Kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania Małgorzata Czaja oraz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia - Bartosz Bartoszewicz, prezentujący wspólnie nagrodę zdobytą podczas LivCom Awards.

Spośród analizowanych ćwierć miliona miast na świecie, Gdyniajako jedyne miasto z Polski znalazła się w gronie najlepszych 22. Szczegółowe przesłuchania przedstawicieli wszystkich, zakwalifikowanych do ostatniego etapu miast odbyły w dniach 11-13 grudnia w Rzymie. Ostatecznie Gdynia w kategorii od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców znalazła się na podium zdobywając trzecie miejsce. Współorganizatorem konkursu jest UNEP – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana w celu ochrony środowiska.

LivCom Awards to niezwykle prestiżowy i jedyny na świecie ranking, który koncentruje się na jakości życia, starając się nagrodzić i wskazać te miasta, w których żyje się po prostu najlepiej (liveable). Przeglądu i oceny prezentacji dokonuje międzynarodowy panel jurorów składający się ze specjalistów ds. środowiska i zarządzania krajobrazem.

Celem LivCom Awards jest rozwijanie i dzielenie się najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie miast przyjaznych do życia. Tegoroczna edycja mocno koncentrowała się na problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Każdego roku społeczności, które spotkają się na finałach LivCom Award, wymieniają się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz łączą siły, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom.

Do finałów LivCom Awards 2019 zaproszono 22 miasta i 34 projekty z ponad 30 krajów. Prezentacje zostały podzielone na 5 kategorii wg populacji miast. Gdynia znalazła się w ścisłym finale z fińskim Oulu, Ambon z Indonezji, Xicheng District w Chinach oraz Bergen w Norwegii ustępując miejsca jedynie dwóm ostatnim.
 
Dokonania gdynian na konferencji prezentowali kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania – Małgorzata Czaja, koordynator pierwszego w Polsce UrbanLab Gdynia – Przemysław Górski oraz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia - Bartosz Bartoszewicz.

***

Gdynia nagrodzona za wspieranie rozwoju nowocznesnych firm

6.12.2019


Wyróżnienie dla Gdyni w kategorii Miast Wspierających, przyznane przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).


Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
przyznał Gdyni już po raz drugi wyróżnienie w kategorii Miast Wspierających. Podczas Gali 5 grudnia odebrała je wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała. ABSL to największa polska organizacja branżowa, zajmująca się wspieraniem i rozwojem tego sektora. Dziś ta branża zatrudnia w całym kraju ponad 300 tysięcy osób i bardzo dynamicznie się rozwija.

Pod pojęciem nowoczesnych usług biznesowych kryją się tak zwane centra usług, czasem nazywane po prostu firmami BPO/SSC, firmy z branż innowacyjnych, wdrażające pilotażowe rozwiązania technologiczne i firmy z branży IT. Gdynia i całe Trójmiasto są jednym z największych centrów usług BPO/SSC w Polsce. Rynek nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce od lat dynamicznie rośnie. W Trójmieście ten sektor to ponad 23 tysiące pracowników.

Ostatnie dwa lata to bardzo znaczący przyrost powierzchni biurowych w Gdyni. Łużycka Office Park to dziś łącznie ponad 38 tysięcy metrów kwadratowych. Trwa budowa dwóch nowoczesnych biurowców klasy A. To 3T Office Park w Redłowie, w sąsiedztwie Gdynia Areny i SQUARE, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Centralnego. Można powiedzieć, że gdyńską ofertą jest „biuro z widokiem na morze” i jest w tym bardzo dużo prawdy. Co ważne, jest to biuro nie tylko z widokiem, ale w mieście dobrze skomunikowanym z całą aglomeracją, w którym dojazd na lotnisko zajmuje około 20 minut. Gdyński rozmach dostrzegają też eksperci rynku nieruchomości biurowych.

***

Wojciech Szczurek z nagrodą 4Buildings Award 2019

18.11.2019

Wojciech Szczurek prezentujący nagrodę 4Buildings Award 2019.Wojciech Szczurek został laureatem nagrody 4Buildings Awards 2019 w kategorii „Ludzie – samorządowiec”. Plebiscyt promuje nowoczesne budownictwo, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas wieczornej gali towarzyszącej wydarzeniu 4Builidings, 15 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek został doceniony za przedsięwzięcia podejmowane na polu efektywności energetycznej, na rzecz ochrony klimatu, ograniczania zużycia energii cieplnej i elektrycznej. W jego imieniu nagrodę odebrał Sekretarz Miasta, Rafał Klajnert.

Nagrody wręczono w trzech kategoriach: „Projekty” – wyróżniając budynki i przestrzenie zrealizowane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem energii odnawialnej i nowatorskich technologii budowlanych, tak by tworzyły warunki do lepszego życia i pracy, „Innowacje” – dla pionierskich rozwiązań, które wnoszą na rynek nową jakość i minimalizują negatywny wpływ budownictwa na środowisko naturalne oraz „Ludzie” – honorując działalność i przedsięwzięcia promujące zrównoważone budownictwo oraz mające wpływ na rozwój branży budowlanej w Polsce.

4Buildings to nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce. Organizatorem 4Buildings jest Grupa PTWP, wydawca branżowych magazynów i portali oraz organizator kongresów, konferencji, imprez targowych, seminariów i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oraz 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. 

***

Gdynia otrzymała Medal Przyjaciela Integracji

16.11.2019


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na scenie, odbierający Medal Przyjaciel Integracji podczas Wielkiej Gali Integracji w Warszawie.


Gdynia uhonorowana Medalem Przyjaciel Integracji! To wyjątkowa nagroda wręczana osobom i instytucjom, które wyróżniają się wrażliwością, otwartością i – przede wszystkim – w wyjątkowy sposób odznaczają się działaniem na rzecz budowania społecznej integracji. Nagrodę podczas odbywającej się w Warszawie Wielkiej Gali Integracji odebrał prezydent Wojciech Szczurek.

Kapituła Medalu Przyjaciel Integracji zwróciła szczególną uwagę na wieloletnie i wielopłaszczyznowe działania, jakie Gdynia podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz uczynienie wizji „miasta bez barier” jednym z kluczowych elementów polityki lokalnego.

To nie pierwszy raz, gdy działania Gdyni zostają zauważone. W 2000 roku kapituła Medalu przyznała ją prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi jako pierwszemu prezydentowi miasta w historii nagrody.

Samorząd Gdyni od wielu lat realizuje politykę społeczną, która zakłada pełne i aktywne uczestnictwo osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życiu miasta. Jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wdrożono „Standardy Dostępności”. Od 1999 roku Beata Wachowiak-Zwara pełni funkcję pełnomocnika prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 roku działa w Gdyni ekspert ds. dostępności, którym został dr hab. inż. arch. Marek Wysocki. Pod tym względem miasto również jest pionierem w skali kraju.

W Gdyni istnieją już place zabaw dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, jest dostosowana plaża, marina, obiekty sportowe i kulturalne. Cały gdyński tabor komunikacji miejskiej został wymieniony na autobusy i trolejbusy niskopodłogowe. Dla osób, które nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej, uruchomiono usługę transportu „Od drzwi do drzwi”, czyli usługę specjalistycznego przewozu. Wszystkie inwestycje i prace remontowe realizowane są przy uwzględnieniu potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Gdynia wydaje szereg poradników dotyczących dostępności. Odbywa się tu wiele konferencji i szkoleń dotyczących sposobów dostosowania przestrzeni publicznej dla wszystkich. Miasto organizuje szereg kampanii społecznych poruszających często pomijane w innych miastach problemy.

Podstawą prowadzonej przez Gdynię polityki „miasta bez barier”, jest uchwalony, w listopadzie 2000 roku, przez Radę Miasta Gdyni „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw realizowanych w jego ramach są cykliczny konkurs „Gdynia bez barier” czy kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”.

***

Gdynia jest samorządem przyjaznym seniorom

30.10.2019


Wyróżnienie przyznane Gdyni w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora".

W środę, 30 października Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, odebrał z rąk Agnieszki Kapały-Sokalskiej - członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, wyróżnienie przyznane Gdyni w konkursie organizowanym przez Mieczysława Struka, marszałka województwa.

W konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora" wyróżniani są seniorzy, samorządy, ale także osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Doceniane jest upowszechnianie i promowanie w Pomorskiem działalności seniorów oraz polityki senioralnej. Zgłoszeń dokonują osoby prywatne, organizacje, instytucje. Kandydaturę Gdyni zgłosił Tadeusz Kościelniak, przewodniczący rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W Gdyni, w roku 2004, decyzją prezydenta miasta powołano pierwszą w kraju Radę ds. Seniorów. W tym samym czasie opracowano podstawy gdyńskiej polityka senioralnej. Realizacją programu kładącego nacisk na opiekę, aktywizację i partycypację zajmują się dziś przede wszystkim Centrum Aktywności Seniora i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też Laboratorium Innowacji Społecznych czy Gdyńskie Centrum Sportu.

Osobom, których stan zdrowia wymaga wsparcia - czy to w miejscu zamieszkania, czy w placówce specjalistycznej – pomoc oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania te koordynuje tu Centrum Wsparcia Seniorów.

Z oferty sześciu miejskich klubów seniora i ponad 20 wspieranych przez miasto, a także zajęć na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, korzysta ponad 13 tysięcy gdynian w wieku 60+. W lipcu władze miasta ogłosiły, że w zabytkowym budynku najstarszej gdyńskiej szkoły, ul. 10 lutego 26, powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora: miejsce spotkań, integracji, zdobywania wiedzy i realizacji pasji, z którego korzystać będą seniorzy z całej Gdyni.

***

Prezydent Gdyni z Superwiktorią jako Samorządowiec Roku

28.10.2019

Statuetka Superwiktoria przyznana prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi // fot. Kamil Złoch
Nagrody Wiktoria trafiają do firm i osób, które budują polską gospodarkę i przyczyniają się do jej wzrostu. Do grona jej laureatów trafił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Otrzymał statuetkę Superwiktoria w kategorii Samorządowiec Roku. Gala wręczenia nagród odbyła się 26 października w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział laureaci i ich goście, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz ludzie ze świata nauki, kultury i mediów. W tym roku nagrody przyznano 54 osobom i podmiotom gospodarczym.

Gala ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców odbyła się już po raz 22. Wyróżniono podczas niej osoby i firmy, które w wybitny sposób przyczyniają się do popularyzacji rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Laureaci otrzymali nagrody Wiktoria oraz statuetki Superwiktoria.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać jedno z wyróżnień prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi. Otrzymał on Superwiktorię w kategorii Samorządowiec Roku. Doceniono w ten sposób jego wieloletnie działania na rzecz poprawy warunków rozwoju biznesu.

W tegorocznej edycji nominacje otrzymało ponad 500 firm. Nagrodzone zostały ostatecznie 54 podmioty. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. gmina Kozienice, która otrzymała Superwiktorię i została Kulturalną Gminą Roku. Po raz trzynasty została też wręczona nagroda im. Wokulskiego. Tym razem trafiła ona do prezesa zarządu firmy Muszynianka - Ryszarda Mosura.
 
Nagrody przyznaje kapituła w składzie: Waldemar Piórek – prezes zarządu Fundacji WIP Warto Im Pomóc i przewodniczący kapituły, sekretarz kapituły Barbara Jończyk – prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości, członkowie: prof. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Katarzyna Ziółkowska - prezes KDIT BIG S.A., dr Dariusz Tarczyński – psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości, Peter Grudniak – prezes zarządu Ergo Pro w Polsce, dr hab. Leszek Mellibruda – psycholog biznesu oraz Włodzimierz Olewnik – przedsiębiorca, właściciel firmy Olewnik.

W dotychczasowych  edycjach konkursu udział wzięło ponad 8100 firm, a nagrody Wiktoria przyznano ponad 891 przedsiębiorstwom. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja WIP Warto Im Pomóc, która prowadzi trzy projekty. To projekt „WIP WARTO IM POMÓC” - fundusz pomocy osobom niepełnosprawnym rozpoczynającym działalność gospodarczą, a także projekt „Polska od Kuchni”, którego celem jest upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia oraz promowanie gastronomii. Trzecim działaniem jest konkurs WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców. To promocja etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

***

Złota Odznaka Honorowa dla Gdyni

17.10.2019

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z nagrodą od Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów // fot. Paweł Kukla, gdynia.pl
Urząd Miasta Gdyni został uhonorowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie to zostało przyznane za całokształt działań na rzecz osób starszych oraz za wspieranie działań aktywizujących seniorów.

Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów to wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom za działania wspierające społeczność seniorów. 17 października oficjalnie uhonorowany został także Urząd Miasta Gdyni. Nagrodę wręczono podczas obchodów Dnia Seniora w gdańskim Domu Technika, organizowanych przez PZERI oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szeroko rozumianą opieką nad seniorami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gdyńskie Centrum Zdrowia, oferując m.in. możliwość skorzystania z usług opiekuńczych i szeregu programów profilaktycznych. Bogatą ofertę zajęć osoby starsze znajdą w Centrum Aktywności Seniora z siecią klubów w całym mieście i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a w trakcie jest także organizacja Centrum Nowoczesnego Seniora. Osoby, które zbliżają się do wieku senioralnego, mogą także skorzystać z programu Gdynia 55+ oraz z Karty Mieszkańca, dzięki której mają dostęp do specjalnie dla nich przygotowanych zniżek i ofert instytucji miejskich i usług komercyjnych.

W Gdyni powstała też pierwsza w Polsce rada seniorów. Prawie tysiąc osób brało udział w dialogu o jakości usług opiekuńczych, czego efektem jest „Gdyński standard usług  opiekuńczych”, stale stosowany i uaktualniany. Liczne grono seniorów uczestniczyło w spacerach badawczych, identyfikując bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Wypracowane wówczas rekomendacje trafiły do jednostek miejskich z zaleceniem brania pod uwagę podczas planowania swoich działań.

Za działania na rzecz seniorów Miasto Gdynia zostało także uhonorowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tytułem Miasta Przyjaznego Starzeniu, Nagrodą Senatu RP oraz wpisami do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

***

Prezydent Gdyni z „Zielonym Feniksem” za ekoenergetykę

14.10.2019

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z dyplomem i statuetką "Zielonego Feniksa" // fot. P. Kukla„Zielony Feniks” to wyjątkowe wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu ekoenergetyki. Rok temu laury przypadły Gminie Miasta Gdyni, a tym razem laureatem nagrody „Zielonego Feniksa” za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznej został Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Nagroda została wręczona w piątek 10 października, podczas Gali XI Festiwalu Elektroenergetycznego w Opolu.
 
Działania Gdyni na polu efektywności energetycznej i szeroko pojętych działań na rzecz ochrony klimatu przez ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej doczekały się już wielu nagród i wyróżnień, ale po raz pierwszy nagroda za te działania została przyznana imiennie Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni.

Statuetki „Zielonego Feniksa” są przyznawane raz do roku, ich historia sięga 2009 roku. Nagrody i wyróżnienia są wręczane łącznie w trzech kategoriach: za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych oraz za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

***

Gdynia wyróżniona wśród samorządów

23-24.05.2019

Gdynię wyróżniono m.in. za 4. miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów - wyróżnienie odebrał prezydent Wojciech Szczurek, fot. Dawid LinkowskiCenne wyróżnienia za aktywizację sportową, projekty z obszaru edukacji, gospodarki i środowiska oraz wysokie, 4. miejsce w Polsce w rankingu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców – tak wygląda gdyński bilans czwartkowej gali tegorocznych „Pereł Samorządu”. W piątek, 24.05.2019 r. kongres zamknęły dwa panele dyskusyjne i wręczenie nagród dla najlepszych skarbników.

Gala „Pereł Samorządu”, która podsumowuje m.in. rankingi polskich samorządów to jeden z najważniejszych momentów kongresu organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W czwartek wieczorem, 23.05.2019 r., w Muzeum Emigracji poznaliśmy laureatów ogólnej klasyfikacji polskich miast i gmin, ale wręczono także wyróżnienia dotyczące działań podejmowanych w konkretnych obszarach.

Gdynia - czwarta w Polsce


Gdynia została sklasyfikowana w tegorocznej edycji rankingu polskich miast „Perły Samorządu 2019” na wysokim, 4. miejscu w Polsce w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańcow. Wyróżnienie odebrał prezydent Wojciech Szczurek.

Ranking przygotowano przez partnera merytorycznego, firmę Deloitte, która dla „Dziennika Gazety Prawnej” przeanalizowała ankiety dotyczące m.in. jakości zarządzania oraz jakości życia mieszkańców danych miast i gmin.

Liderzy Dobrych Praktyk


To nie koniec dobrych wiadomości – aż trzykrotnie miasto uhonorowano też tytułem „Lidera Dobrych Praktyk”. Gdyńskie projekty doceniono w kategoriach oświaty, środowiska i edukacji.
 
Jako innowacyjne rozwiązanie na rzecz gospodarki uznano system wsparcia firm rodzinnych, wśród inicjatyw związanych z edukacją na wyróżnienie zasłużyły program „Fonolandia”, Laboratorium Edukacji Przyszłości oraz warsztaty „Be Creative”, a w zakresie ochrony środowiska uwadze oceniających nie umknęły projekty gdyńskich ogrodów deszczowych oraz program „Piecodoradcy”, który wspiera ograniczenie zużycia węgla w gdyńskich domach.

Miasto, które aktywizuje


Na ręce wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju, Marka Łucyka wcześniej trafiło też jeszcze jedno wyróżnienie – podczas czwartkowego panelu poświęconego roli sportu i aktywizacji ruchowej najmłodszych. Gdynia otrzymała wyróżnienie w kategorii „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Gościem specjalnym całego panelu była legenda polskiego kolarstwa, Czesław Lang.

Na koniec wręczono także nagrody dla najlepszych skarbników z całego kraju – wyłoniono ich w rankingu „Skarbnik Samorządu 2019” przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

***

Gdynia Złotą Gminą na 5!

23.05.2019

Dyplom Gdynia Złotą Gminą na 5! // mat. http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.plGdynia otrzymała tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Doceniono partnerskie nastawienie gminy zarówno do lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów. To 5. edycja rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gdynia została „Złotą Gminą na 5!” po raz pierwszy i znalazła się w zaszczytnym gronie dziesięciu zdobywców tego tytułu. Jest to wyróżnienie dodatkowe i warunkiem otrzymania go jest zdobywanie standardowego wyróżnienia „Gmina na 5!” przez 3 kolejne lata. Zadaniem „Złotej Gminy na 5!” jest promowanie gmin, w których jakość obsługi inwestorów i przedsiębiorców jest stale na wysokim, profesjonalnym poziomie. Trzykrotne zdobycie tytułu „Gmina na 5!” stanowi największe wyróżnienie w ramach przeprowadzanego badania.

W tegorocznej edycji, w zakresie dobrych praktyk oraz innowacyjności skierowanych do inwestorów i przedsiębiorców, przebadanych zostało ponad 630 gmin. Autorzy raportu zwracali uwagę zarówno na rozwiązania o charakterze zachęcającym do nowych inwestycji w danej gminie, jak również na te wspierające obecnych przedsiębiorców. Memorandum Gdyni, czyli opracowanie aspektów życia w mieście istotnych z punktu inwestora czy przedsiębiorcy, przekonało oceniających, że gmina wzorowo zachęca do inwestycji.

Prezentacja tegorocznych wyników badania „Gmina na 5!” oraz ceremonia nagrodzenia wyróżnionych gmin odbyły się 23 maja 2019 roku w Warszawie, podczas konferencji pn. „Forum Gmin na 5!”.

***

Gdynia miastem dostępnym

05.04.2019

Certyfikat jest potwierdzeniem, że gdyńskie działania na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnością przynoszą wymierne efekty, fot. Kamil ZłochWojciech Szczurek, prezydent Gdyni przyjął 5 kwietnia 2019 r. z rąk Katarzyny Heby i Kamili Skalskiej z Fundacji im. Helen Keller certyfikat potwierdzający realizację założeń Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w mieście. Eksperci politykę społeczną Gdyni w tym zakresie oceniają bardzo wysoko.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami normuje standardy dotyczące praw niepełnosprawnych. Jej wdrażanie monitoruje specjalnie do tego powołany zespół. Gdynia przystąpiła do projektu i poddała się dobrowolnie sprawdzaniu, w jakich praktycznych aspektach zostały wdrożone tu zapisy konwencji. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem, że założone w dokumencie cele są realizowane.

Zespół Monitoringowy chwali też konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.

Monitoring prowadzony był zgodnie ze ściśle określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wytycznymi. Gdynia oceniona została bardzo wysoko, otrzymała także rekomendacje do dalszych działań. Część z nich została już zrealizowana. M.in. gdyńscy urzędnicy wzięli udział w szkoleniu języka migowego, w budynkach instytucji publicznych sukcesywnie wprowadzane jest oznaczenie stopnia biegu schodów ułatwiające pokonywanie ich osobom ze schorzeniami narządu wzroku, dla Muzeum Miasta Gdyni opracowany już został nowy, przyjazny dla osób z niepełnosprawnością projekt wejścia, niebawem przeprogramowana zostanie widna w instytucji, tak by była łatwiejsza w obsłudze dla niedowidzących i niewidomych.

Certyfikat nie jest pierwszym potwierdzeniem, że gdyńskie działania na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnością przynoszą wymierne efekty. W 2015 roku prezydent Wojciech Szczurek otrzymał tytuł „Ambasadora Konwencji".

Monitoring jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Gdynia finalistą European Mobility Week Award 2018

22.03.2019

Wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała z dyplomem dla Gdyni. Obok Violeta Bulc, unijny komisarz ds. transportu, po lewej Alicja Pawłowska z gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni // fot. mat. prasoweGdyńskie podejście do tematu zrównoważonej mobilności zostało wyróżnione w Brukseli! Miasto znalazło się w wyjątkowym gronie zaledwie trzech większych europejskich miast, których działania na rzecz zrównoważonej mobilności zdobyły uznanie Komisji Europejskiej. Główna nagroda European Mobility Week Award 2018 przypadła stolicy Portugalii, Lizbonie. Laur dla Gdyni odebrała podczas gali w Brukseli Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

To właśnie za silny gdyński program związany z promocją transportu publicznego miasto zasłużyło w oczach jury na miejsce w ścisłej trójce. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku Gdynia obchodziła Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach którego odbył się m.in. festyn związany z Dniem Bez Samochodu. Przygotowano ciekawą grę miejską, miłośnicy trolejbusów mogli przyjrzeć się jednemu z najnowszych, przegubowych modeli (dziś kursują już po gdyńskich ulicach). W zabytkowym trolejbusie zorganizowano też escape room, dodatkowo rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Do pracy jadę rowerem”. Testy przeszły ponadto tzw. rowery towarowe, które mogą ułatwić pracę dostawcom i pracownikom małych firm.

To nie wszystko – wówczas na tydzień fragment ulicy Starowiejskiej zmienił swoje oblicze, gdy w zamian za część miejsc parkingowych pojawiły się dodatkowe ogródki gastronomiczne i tymczasowy przystanek autobusowy. Warto wymienić też np. autobusowe śniadania, które otrzymywali mieszkańcy stawiający na przejazdy komunikacją. Wszystkie te wydarzenia zaplanowano z myślą o promocji idei zrównoważonej mobilności – korzystania z transportu publicznego czy rezygnacji z samochodu na rzecz jazdy rowerem.

W jury European Mobility Week Award 2018 zasiedli przedstawiciele International Association Public Transport, Traject – Mobility Management, European Cyclists' Federation i FGM-AMOR.

Sam Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to największa ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi miejskiemu, organizowana pod przewodnictwem Komisji Europejskiej. Europejskie miasta przez tydzień łączą się w działaniach na rzecz jakości życia w mieście, bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym oraz ochrony środowiska. W 2018 roku w kampanii wzięło udział prawie 2800 miast.

***

Gdynia – Polskie Miasto Przyszłości

12.03.2019

Dwie nagrody w ramach Polskich Miast Przyszłości 2019/2020 odebrał podczas targów MIPIM w Cannes prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, fot. Maja StudzińskaGdynia zajęła I miejsce w swojej kategorii w rankingu Polish City of the Future. To wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie, w konkursie organizowanym przez FDI Magazine, nasze miasto zdobywa już po raz trzeci z rzędu. FDI Magazine to specjalistyczne wydawnictwo Financial Times, swoisty przewodnik dla inwestorów zagranicznych, słynący z obiektywizmu i starannego dziennikarstwa.

Nagrodę odberał w Cannes Prezydent Wojciech Szczurek. Ceremonia odbyła się w czasie MIPIM, czyli największych targów inwestycyjnych w Europie.

Gdynia uplasowała się w czołówce w aż 7 kategoriach, przy czym pierwszą nagrodę otrzymała w kategorii „Top 5 Mid-sized Polish Cities of the Future 2019/2020 – Economic Potential” oraz „Top 5 Mid-sized Polish Cities of the Future 2019/2020 – Overall”.

Ranking FDI powstaje kilkuetapowo. Najpierw powstaje krótka lista miast, które przyciągnęły najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie miasta z tej listy punktuje się w 5 kategoriach: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i lifestyle, efektywność kosztowa, przyjazność dla biznesu oraz łączność i dostępność. W każdej kategorii można zdobyć, w zależności od udowodnionych osiągnięć, od 1 do 10 punktów, przy czym punkty w kategoriach mają różne wagi. Oceniana jest także 6 kategoria: strategia. Nie wpływa ona na wynik ogólny, lecz jest osobno nagradzana. Gdynia otrzymała nagrodę FDI Strategy za strategię rozwoju gospodarki morskiej.

  • ikonaOpublikowano: 19.03.2019 12:23
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:47
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także