Poradnik dobrych praktyk remontowych

Ogrodzenia

Ogrodzenia ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 34-35)

Ogrodzenie to biżuteria nieruchomości. Musi być właściwym dopełnieniem architektury. Niech podkreśla styl, charakter i klasę budynku.


  1. Zachowaj ciągłość kompozycyjną i estetyczną ogrodzenia na całej długości posesji; za wyjątkiem stref wjazdowych (bramy, przejścia piesze).

  2. Ogrodzenia projektuj jedynie w liniach rozgraniczających tereny, w linii pierzei, z dopuszczeniem odsunięcia jedynie w przypadku potrzeby zachowania odległości od sieci infrastruktury technicznej, wynikającej z przepisów odrębnych.

  3. Dla ogrodzeń tymczasowych związanych z placem budowy, możesz zastosować ogrodzenie pełne o maksymalnej wysokości 2,2 m.

  4. Pamiętaj, że ochronie podlegają historyczne ogrodzenia w otoczeniu obiektu objętego ochroną konserwatorską (w szczególności wpisanego do rejestru), nowe muszą nawiązywać stylowo i materiałowo do elementów historycznych.

  5. Ogrodzenia od strony ulic, placów i ciągów pieszych dostosuj do architektury budynków, z którymi są związane.

  6. W sąsiedztwie skrzyżowań ulic, przy których nie zastosowano narożnych ścięć linii rozgraniczających nie mniejszych niż 5 m x 5 m, zagospodarowanie na działkach narożnych nie może ograniczać widoczności dla użytkowników ruchu w obrębie trójkątów widoczności; nie stosuj ogrodzeń pełnych oraz zieleni ograniczającej widoczność.

  7. Zadbaj by sytuowanie ogrodzeń trwałych i tymczasowych nie pogorszyło wegetacji roślin.


Wersja poprawna / wersja niepoprawna

(przesuń suwak, aby porównać)

ikona