Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych

Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych

Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych

Szanowni Państwo!

Obowiązkiem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jej mieszkańcy mają wspólne wymagania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do życia. Dlatego jednym z podstawowych zadań gminy jest dbanie o ład przestrzenny. Zatem to gmina sporządza miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wydaje pozwolenia na budowę i decyzje budowlane oraz przyjmuje zgłoszenia robót budowlanych. To Miasto zatrudnia ekspertów różnych dyscyplin, by dbali o wysoki poziom rozwiązań planistycznych, architektonicznych, plastycznych oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Poradnik ten jest elementarzem aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz głównych kierunków polityki miasta w zakresie ładu przestrzennego. To podstawowa wiedza o tym jak wykonać remont zgodnie z przepisami, gdzie załatwić formalności, uzyskać fachową wiedzę i poradę oraz o czym należy pamiętać, by nie popełniać błędów podczas prac. Nawet drobne, źle wykonane remonty mogą wpłynąć negatywnie na wizualny odbiór obiektu lub budowli oraz oddziaływać deprymująco na ulicę, dzielnicę czy szeroko rozumianą przestrzeń miejską. Złe decyzje dotyczące utrzymania lub naprawy zabytków mogą zniszczyć je nieodwracalnie.

Stosując się do wytycznych tej publikacji, unikną Państwo często popełnianych błędów i sprawnie zrealizują projekt. Zyska nie tylko kondycja techniczna nieruchomości ale także jej estetyka. Rolą poradnika jest bardzo ważny element kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji.

Publikację tę kierujemy do mieszkańców Gdyni a w szczególności do właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, wspólnot i zrzeszeń mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą wspólną przestrzeń miejską.
 
Jacek Piątek
Plastyk Miasta

/storage/uzytkownicy/p.jaloszewski@gdynia.pl/2022/2022-03-29 Poradnik dobrych praktyk/Od-strony-ulicy_Gdynski-poradnik-dobrych-praktyk-remontowych.pdf

Spis treści:

 1. Wstęp – 9
 2. Słownik pojęć – 10
 3. 7 kroków przed rozpoczęciem remontu lub prac budowlanych – 12
 4. Czy to wymaga zgłoszenia, czy projektu budowlanego? – 14
 5. Remont budynku – 18
 6. Kolorystyka budynku – 22
 7. Stolarka okienna i drzwiowa – 24
 8. Obszary i budynki chronione konserwatorsko – 26
 9. Schody, podjazd, wejścia do budynków – 28
 10. Remont klatki schodowej – 30
 11. Rozbudowa, nadbudowa budynku – 32
 12. Ogrodzenia – 34
 13. Ogrodzenia dla zabudowy wielorodzinnej – 36
 14. Ogrodzenia dla zabudowy jednorodzinnej – 37
 15. Dachy – 38
 16. Garaże, budynki gospodarcze, techniczne – 40
 17. Wiaty śmietnikowe – 42
 18. Nawierzchnie – 44
 19. Szyldy i reklamy – 46
 20. Wolnostojący pawilon handlowy – 48
 21. Elementy małej architektury – 50
 22. Elementy infrastruktury technicznej – 52
 23. Zieleń – 54
 24. Przydatne kontakty – 58

 • ikonaOpublikowano: 07.06.2023 12:01
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 12.06.2023 15:55
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona