Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Szyldy i reklamy

Szyldy i reklamy ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 46-47)

Szyldy i reklamy regulowane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w tzw. uchwałach krajobrazowych. W zależności od sytuacji wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Szyld to wizytówka lokalu usługowego i budynku, w którym się mieści. Kształt, wielkość, kolorystyka i forma szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku.  1. Kształt, wielkość, kolorystykę i formę szyldów i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku dostosuj do architektury budynku i jego funkcji.

  2. Nie montuj szyldów i tablic reklamowych na budynku w sposób zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający naturalne podziały i rytmy architektoniczne.

  3. Dopuszcza się po jednym szyldzie na lokal usługowy w parterze. Szyldy lokalizuj poniżej pierwszego piętra, na jednej wysokości i w zbliżonej wielkości, w obrębie budynku.

  4. W budynku, w którym prowadzona jest liczna działalność usługowa zastosuj małe szyldy wizytówkowe zgrupowane i uporządkowane przy wejściu do budynku.

  5. Nie umieszczaj tablic reklamowych w formie reklamy wyklejanej w świetle drzwi i witryn lokalu usługowego, z wyłączeniem haseł reklamowych w formie liter bez tła, o wysokości nie większej niż 15 cm i zajmującej maksymalnie 25% witryny sklepowej; nie używaj kolorów jaskrawych.


Wersja poprawna / wersja niepoprawna

(przesuń suwak, aby porównać)ikona