Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Przydatne kontakty

Gdyńskie Centrum Kontaktu Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 626 26 26
kontakt@gdynia.pl
www.gdynia.pl
 
Wydział Architektoniczno – Budowlany Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 668 84 01
warchitektury@gdynia.pl
 
Wydział Dostępności Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 527 38 20
tel. 58 527 38 22
niepelnosprawni@gdynia.pl
 
Wydział Ogrodnika Miasta Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 527-32-00
ogrodnik.miejski@gdynia.pl
 
Wydział Środowiska Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 527-33-00
wydz.srodowiska@gdynia.pl
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 668 81 48
tel. 58 668 85 35
nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 668 83 43
tel. 58 668 83 42
tel. 58 668 83 41
zabytki@gdynia.pl
www.gdynia.pl/zabytki
 
Biuro Plastyka Miasta Urząd Miasta Gdyni
tel. 58 668 25 60
plastykmiasta@gdynia.pl
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
tel. 58 761 20 00
tel. 58 761 20 01
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
www.zdiz.gdynia.pl
 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
tel. 58 301 62 61
gdansk@zabytki.mail.pl
www.ochronazabytkow.gda.pl
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Gdynia
tel. 58 620 73 27
pinb@gdynia.gda.winb.gov.pl
www.gdynia.gda.winb.gov.pl

ikona