Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego - WYNIKI WYBORÓW

WYNIKI WYBORÓW DO GDYŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027 (GRDPP).

Rada jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących współpracy tych organizacji z Miastem Gdynia.

Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

Członkowie Rady mają szereg uprawnień i obowiązków, które w sposób szczegółowy opisane są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał z obszaru zadań publicznych oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Konkursowych, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Gdyni.

Głosowanie trwało od 8.05.2024r. do 16.05.2024r. godz. 23:59:59.

Głosować mogły organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gdyni.

Szczegółowa lista i opisy kandydatów udostępnione były przez cały czas trwania głosowania na stronie www.gdynia.pl www.bip.um.gdynia.pl i www.gdyniapozarzadowa.pl.


W wyborach wzięło 25 kandydatów z różnych organizacji:

1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia
2. Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance
3. Michał Chabel – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
4. Michał Dobrodziej-Rewoliński – Fundacja "Śpiewaj!"
5. Ewa Dygaszewicz – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki
6. Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy Młodzieży
7. Anna Jaroszewska – Fundacja L’Arche Oddział w Gdyni
8. Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for Generations
9. Sabina Kliber – Fundacja Przytulone Emocje
10. Danuta Kłopocka – ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
11. Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie Flauta
12. Olga Krasoń – Towarzystwo Miłośników Gdyni
13. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
14. Mirella Kwapich – Fundacja im. Jadwigi Adamowicz
15. Piotr Lewko – Stowarzyszenie Ovum
16. Tomasz Mrozek Gliszczyński - Fundacja "Ziołogród"
17. Michał Pupel – Stowarzyszenie Halo Kultura
18. Marek Radyko – Stowarzyszenie In Gremio
19. Emil Reszczyński – Młodzi Na Rzecz Gdyni Gdynianka
20. Mariusz Rozborski – Fundacja Prosto z serca
21. Ewa Rymar – Fundacja Inter Art. - Artystyczna Grupa Wsparcia
22. Jerzy Smyczyński – Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego EKOPARK
23. Joanna Statuch – PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże – PTTTK Odział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego
24. Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek
25. Jan Szymczuk – Uczniowski Klub Sportowy „Gromik Gdynia”


Zgodnie z zapisami Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi do składu Rady wejdzie sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz po jednym kandydacie z największą liczbą głosów w każdym z 6 koszyków (z tym zastrzeżeniem, że jeśli kandydat z największą liczbą głosów w danym koszyku był zarazem jednym z 6 kandydatów z ogólnie największą liczbą głosów, wówczas do składu Rady wchodzi osoba z kolejną największą liczbą głosów).


Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2024-2027 to:

1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
2. Danuta Kłopocka – ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
3. Piotr Lewko – Stowarzyszenie OVUM
4. Marek Radyko – Stowarzyszenie In Gremio
5. Joanna Statuch – PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże – PTTTK Odział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego
6. Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek
7. Michał Chabel – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
8. Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy Młodzieży
9. Anna Jaroszewska – Fundacja L’Arche Oddział w Gdyni
10. Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie Flauta
11. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
12. Michał Pupel – Stowarzyszenie Halo Kultura


Protokół z przeprowadzonych wyborów znajduje się w załączniku na dole strony.

  • ikonaOpublikowano: 07.11.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Bartoszewicz (2010)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.06.2024 09:27
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona