Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 2023

Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Zawiera ono zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2023 roku przez samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego stronach znajdą Państwo również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO.

W roku 2023 gdyński samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował ważne dla lokalnej społeczności zadania publiczne na podstawie skonsultowanego  z organizacjami pozarządowymi i uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w dniu 23 listopada 2022 roku Rocznego Programu Współpracy oraz na podstawie przepisów ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.

Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu problemów i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja. Dane przedstawione w niniejszym Raporcie ilustrują zakres i zasięg aktywnosci obywatelskiej w Gdyni.

Zapraszam do lektury!

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2024 11:51
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.05.2024 15:19
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona