Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach ofert publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij → tutaj

oraz w Ratuszu, który można otrzymywać drogą elektroniczną - kliknij → tutaj

Także w BIP znajdują się informacje o rozstrzygniętych konkursach - kliknij → tutaj

Ogłoszenia konkursowe znajdują się również w generatorze ofert www.witkac.pl 

Harmonogram konkursów na 2023 rok - plik do pobrania


Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych zostały określone zarówno w aktach prawnych o randze ustaw, jak i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w przepisach lokalnych.

Gdyńskie zasady współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (w tym zasady ubiegania się o fundusze na realizacje projektów) określa przede wszystkim Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok. 

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opinowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Opinii o Ofercie

Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ.

Po zakończonym konkursie organizacja ma możliwość otrzymać Kartę Oceny złożonej przez siebie oferty - za pośrednictwem jednostki obsługującej dany konkurs lub Biura ds. organizacji pozarządowych

Dokumenty (wzory) obowiązujące w otwartych konkursach ofert oraz ofertę dla trybu pozakonkursowego znaleźć można pod linkiem:

  • ikonaOpublikowano: 01.12.2011 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel

  • ikonaZmodyfikowano: 10.08.2023 15:31
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona