Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejne Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Zawiera ono zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2022 roku przez samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego stronach znajdą Państwo również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO.

W roku 2022 gdyński samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował ważne dla lokalnej społeczności zadania publiczne na podstawie skonsultowanego z organizacjami pozarządowymi i uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w dniu 24 listopada 2021 roku Rocznego Programu Współpracy oraz na podstawie przepisów ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konflikt zbrojny na Ukrainie zaskoczył nas wszystkich, pomimo niesprzyjających warunków organizacjom pozarządowym udało się jednak powrócić do realizacji swoich statutowych misji, chociaż dla wielu z nich priorytetem stała się realizacja dodatkowych, nieplanowanych wcześniej zadań i inicjatyw mających na celu wsparcie Uchodźców z Ukrainy. Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja.

Dane przedstawione w niniejszym Raporcie ilustrują zakres i zasięg aktywności obywatelskiej w Gdyni.

Zapraszamy do lektury!

  • ikonaOpublikowano: 24.05.2023 14:31
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.06.2023 10:40
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona