Organizacje Pozarządowe

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - GCOP

Gadżety z napisem

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - GCOP

ul. 3 Maja 27/31,
81-364 Gdynia

tel.: 58 661 35 41 fax.: 58 621 80 98,


GCOP to prowadzona przez organizację pozarządową i współfinansowana ze środków miejskich jednostka, odpowiedzialna za współpracę z sektorem pozarządowym. Centrum powstało jako jednostka miejska w 1996 roku i od tego czasu istnieje w świadomości każdej gdyńskiej organizacji jako miejsce, w którym zawsze mogą uzyskać niezbędną pomoc oraz informację. Wychodząc naprzeciw potrzebom III sektora oraz dążąc do pełnej realizacji zasad partnerstwa oraz pomocniczości obiwązujących w mieście w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku postanowiono przekazać prowadzenie Centrum organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Aktualnie realizatorem zadania prowadzenia GCOP jest gdyńskie stowarzyszenie In Gremio.

Do głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy, oprócz ogólnie pojmowanej współpracy z gdyńskimi organizacjami, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni.  Ponadto osoby posiadające ciekawe pomysły, chcące dokonać czegoś dla innych lub zastanawiające się nad aktywnością w sektorze pozarządowym powinny odwiedzić Centrum, ponieważ uzyskają w nim niezbędne informacje o tym jak założyć własną organizację – stowarzyszenie lub fundację i jak wiele daje wolontariat.

Przedstawiciele organizacji znajdą w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalne kontakty z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji, a przede wszystkim ludzi chętnych do współpracy.

Pracownicy GCOP posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym pomogą przebrnąć przez wszelkie formalności oraz przepisy związane z sektorem obywatelskim.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych to także galeria dostępna zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, zwłaszcza podopiecznych gdyńskich organizacji. Ponadto, od poniedziałku do piątku, spotykają się tu przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

  • ikonaOpublikowano: 01.01.2000 00:00
  • ikona

    Autor: Małgorzata Aleksiak ()

  • ikonaZmodyfikowano: 11.06.2024 09:16
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona