Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Raport ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu coroczny raport ze współpracy Gdyni z podmiotami sektora pozarządowego.

Niniejszy dokument dotyczy roku sprawozdawczego 2019. Współpraca ta w roku sprawozdawczym opierała się na strategicznym dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni – Rocznym Programie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Cieszy nas kontynuacja stałej, wieloletniej tendencji sprawnej współpracy finansowej – dzięki dotacjom przekazywanym z budżetu Gdyni organizacje realizują dużą część zadań miasta, mających bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście. Bardzo aktywna, stała i szeroka jest również współpraca pozafinansowa przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z samorządem, chociażby na gruncie sprawnie działającej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych gremiów konsultacyjnych.

Miasto przykłada wielką wagę do wszechstronnego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju i utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz dostrzega znaczną rolę organizacji pozarządowych w tym procesie. Partnerski stosunek we wzajemnych relacjach pozytywnie wpływa zarówno na ilość, jak i na jakość podejmowanych corocznie inicjatyw, których beneficjentami jesteśmy my wszyscy – mieszkańcy Gdyni.

Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie przebiegała w sposób równie harmonijny i efektywny jak dotychczas.

Serdecznie zachęcamy do lektury sprawozdania.

Michał Guć                                                                 Wojciech Szczurek
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni                Prezydent Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej

  • ikonaOpublikowano: 15.06.2020 11:30
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.06.2020 11:31
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona