Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Raport ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

Szanowni Państwo,


Pragniemy przedstawić Państwu coroczny raport ze współpracy Gdyni z podmiotami III sektora. Niniejszy dokument dotyczy roku sprawozdawczego 2020. Współpraca ta opierała się na strategicznym dokumencie uchwalonym 27 listopada 2019 przez Radę Miasta Gdyni – Rocznym Programie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Rok 2020 był czasem trudnym dla nas wszystkich – również dla organizacji pozarządowych. Pojawiło się wiele ograniczeń i trudności związanych z pandemią wirusa COVID-19. Gdynia w obliczu pandemii szukała – i znalazła – wiele dostępnych rozwiązao, skupiając się na tych, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia. Opracowany został specjalny program pomocowy, dedykowany mieszkańcom w czasie kryzysu – #Gdyński Falochron. Jeden z najważniejszych filarów programu wspierał organizacje pozarządowe.

Gdyńskie organizacje pozarządowe wykorzystując narzędzia #folochronu, rządowych tarcz antykryzysowych, ale przede wszystkim własną energię i zaangażowanie nie tylko nie zaprzestały swojej działalności, a wręcz okazały się jednym z ważniejszych filarów walki z negatywnymi skutkami pandemii, włączając się zarówno w produkcję, jak i w dystrybucję środków ochrony osobistej, oraz w bezpośrednią pomoc osobom potrzebującym.

Cieszy nas, że pomimo licznych utrudnień utrzymany został wysoki poziom finansowania z budżetu miasta zadań publicznych realizowanych przez gdyńskie organizacje pozarządowe. Niemal każdy rok współpracy przynosi ze sobą nowy, historycznie wysoki poziom zaangażowania tych środków – w 2020 roku było to ponad sześddziesiąt dwa i pół miliona złotych – ponad siedem milionów złotych więcej niż w roku poprzedzającym!

Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie przebiegała w sposób równie harmonijny i efektywny jak dotychczas – życzymy tego i Państwu i sobie.

Serdecznie zachęcamy do lektury sprawozdania.

  • ikonaOpublikowano: 26.11.2021 15:04
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.12.2021 08:34
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona