Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Raport ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Szanowni Państwo,
 
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu raport ze współpracy Gdyni z podmiotami sektora pozarządowego w roku 2016 - współpraca ta opierała się na strategicznym dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta – Programie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Dokument ten, wytyczając ramy współpracy, pozostawia do zagospodarowania zarówno samym organizacjom, jak i samorządowi pokaźny obszar, w którym jest miejsce na ciekawe, innowacyjne, potrzebne mieszkańcom inicjatywy i działania. Zapisy programu są zaś wynikiem wieloletniej partnerskiej współpracy Miasta z III sektorem, trwającej w Gdyni już ponad dwie dekady.
Rok 2016 był dla sektora pozarządowego w naszym mieście rokiem szczególnym, w którym wspólnie, podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego obchodziliśmy 20 lecie działalności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Rok ten był jednocześnie pierwszym pełnym rokiem działania centrum na nowych zasadach, gdyż w połowie 2015 roku część odpowiedzialności za wsparcie III sektora w naszym mieście została przekazana w ręce samych organizacji.

Cieszyć może stała, wieloletnia tendencja sprawnej współpracy finansowej – dzięki dotacjom przekazywanym z budżetu Gdyni organizacje realizują dużą część zadań miasta, mających bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście. Bardzo aktywna jest również współpraca pozafinansowa przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z samorządem, chociażby na gruncie sprawnie działającej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie przebiegała w sposób równie harmonijny i efektywny jak dotychczas.

Serdecznie zachęcamy do lektury Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2016

 

Michał Guć                                                                          Wojciech Szczurek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni                   Prezydent Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej

  • ikonaOpublikowano: 02.06.2017 09:52
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.06.2017 10:02
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona