Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Raport ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Szanowni Państwo,
 
 
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu coroczny raport ze współpracy Gdyni z podmiotami sektora pozarządowego. Niniejszy dokument dotyczy roku sprawozdawczego 2017. Współpraca ta w roku sprawozdawczym opierała się na strategicznym dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni – Programie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Cieszy nas kontynuacja stałej, wieloletnia tendencji sprawnej współpracy finansowej – dzięki dotacjom przekazywanym z budżetu Gdyni organizacje realizują dużą część zadań miasta, mających bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście. Bardzo aktywna, stała i szeroka jest również współpraca pozafinansowa przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych z samorządem, chociażby na gruncie sprawnie działającej Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych gremiów konsultacyjnych.
Miasto przykłada wielką wagę do wszechstronnego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju i utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz dostrzega znaczną rolę organizacji pozarządowych w tym procesie. Partnerski stosunek we wzajemnych relacjach pozytywnie wpływa zarówno na ilość, jak i na jakość podejmowanych corocznie inicjatyw, których beneficjentami jesteśmy my wszyscy – mieszkańcy Gdyni.
Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie przebiegała w sposób równie harmonijny i efektywny jak dotychczas.
 
Serdecznie zachęcamy do lektury sprawozdania.
 
Michał Guć                                                                            Wojciech Szczurek
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni                              Prezydent Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej

ikona