Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejne sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Zawiera ono zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2021 roku przez samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego stronach znajdą Państwo również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO.

W roku 2021 gdyński samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizował ważne dla lokalnej społeczności zadania publiczne na podstawie skonsultowanego z organizacjami pozarządowymi i uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w dniu 28 października 2020 roku Rocznego Programu Współpracy oraz na podstawie przepisów ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rok 2021 nie był czasem łatwym. Na wiele działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe silny wpływ miała wciąż aktywna epidemia. III sektor, pomimo niesprzyjających warunków aktywnie powrócił do realizacji swoich statutowych misji oraz zrealizował wiele dodatkowych zadań mających na celu przeciwdziałanie pandemii.Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja.

Dane przedstawione w niniejszym Raporcie ilustrują zakres i zasięg aktywności obywatelskiej w Gdyni.

Zapraszamy do lektury!

  • ikonaOpublikowano: 20.05.2022 14:17
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 31.05.2022 09:23
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona