Skład

Kordian Kulaszewicz

Kordian Kulaszewicz - Fundacja Adaptacja

obszar: seniorzy i kombatanci

Wiceprzewodniczący Rady ds. Seniorów oraz Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, sekretarz Gdyńskiej Społecznej Rady ds. Zdrowia i Niepełnosprawnych, członek Gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji 2021-2024 oraz Radny Dzielnicy Chylonia. Podejmuje liczne działania na rzecz miasta, nakierowane głównie na środowisko osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.

Od ponad sześciu lat prowadzi Świetlicę Opiekuńczą przy Fundacji Adaptacja gdzie pracuje z niepełnosprawnymi seniorami zapewniając im całodzienną opiekę, rehabilitację i terapię zajęciową. Jednocześnie organizuje zajęcia aktywizujące dla osób starszych w ramach Klubu Seniora w Gdyni Cisowej. Są to przede wszystkim spotkania edukacyjne o tematyce prozdrowotnej, porady psychologiczne i prawne z zakresu zdrowia oraz dbania o bezpieczeństwo. Angażuje się również w działania związane z profilaktyką zdrowia dotyczącą seniorów i osób niepełnosprawnych.

Nakierowany na działania międzypokoleniowe Klub Dziecka i Rodzica organizuje warsztaty, grupy wsparcia oraz pikniki rodzinne. W ramach klubu propaguje również idee wolontariatu wśród najmłodszych.