Skład

Piotr Lewko

Piotr Lewko - Stowarzyszenie OVUM

Obszary działania: pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa, profilaktyka uzależnień.

Od 2009 r. związany ze Stowarzyszeniem OVUM, gdzie przeszedł długą drogę od wolontariusza w Biurze Porad Obywatelskich w Gdyni przy ul. Traugutta 2 do prezesa zarządu organizacji.

Reprezentuje trzeci sektor w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zasiada w Zespole ds. poradnictwa obywatelskiego w Komitecie do Spraw Pożytku Publicznego i radzie programowej Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi.

Formalnie jest radcą prawnym, doradcą obywatelskim i trenerem, choć w rzeczywistości cały swój czas poświęca na współpracę z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw społecznych.