Dokumenty

Regulamin działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin przyjęty został Uchwałą Nr 1/21 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania oraz określenia sposobu realizacji zadań Rady.

Pełna treść uchwały dostępna poniżej.

  • ikonaOpublikowano: 31.07.2023 13:20
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.08.2023 10:31
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona