Posiedzenia kadencji 2013-2015

Pierwsze spotkanie GRDPP 18.11.2013 r.

W dniu 18 listopda 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której przedstawiciele strony pozarządowej wybrani zostali podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego 2013. Po uzyskaniu akcpetacji wszystkich zebranych posiedzeniu przewodniczył Michał Guć, który serdecznie pogratulował wyboru do GRDPP i życzył wszystkim owocnej współpracy.

Podczas dalszych obrad Rady poruszono następujące tematy:
1. przyjęto Regulamin Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
2. zaakceptowano Projekt uchwały Rady Miasta Gdyni ws. przyjęcia Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;
3. ustalono, iż kolejne spotkanie poświęcone będzie szczegółowemu omówieniu komopetencji, obowiązków i zakresu działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 11 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Rady dostępny jest w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

  • ikonaOpublikowano: 20.11.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Bartoszewicz (2010)

ikona