Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Przepisy lokalne

Przepisy lokalne dotyczące organizacji pozarządowych

Aktualny, Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pobierz treść programu - plik do pobrania

Harmonogram otwartych konkursów ofert do pobrania na podstronie www: przejdź do harmonogramu

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opiniowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Opinii o Ofercie

Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ


LOKALE MIEJSKIE użyczone organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach:

Pobierz wzór sprawozdnia z użytkowania takiego lokalu - plik do pobrania

  • ikonaOpublikowano: 01.01.2000 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel

  • ikonaZmodyfikowano: 11.06.2024 09:23
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona