Od 24 stycznia obowiązkowa praca zdalna w urzędzie i jednostkach. Sprawdź, jak skorzystać z usług dla mieszkańców (kliknij, aby przejść). Od 24 stycznia obowiązkowa praca zdalna w urzędzie i jednostkach. Sprawdź, jak skorzystać z usług dla mieszkańców (kliknij, aby przejść).
Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy krajowe dotyczące organizacji pozarządowych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) - dla konkursów ogłoszonych od dnia 3 września 2016 roku do 1 marca 2019 roku
 
Pobierz tekst rozporządzenia - plik do pobrania
Rozporządzenie w wersji edytowalnej - plik do pobrania


Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2055)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - dla konkursów ogłosoznych po 1 marca 2019 roku

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania

Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2057)w sprawie uproszczonych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - dla ofert składanych po 1 marca 2019 roku


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (sprawozdania do ofert złożonych przed 1 marca 2019 roku)
  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania