Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy krajowe dotyczące organizacji pozarządowych


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2055)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2057)w sprawie uproszczonych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Pobierz tekst rozporządzenie - plik do pobrania
 


  • ikonaOpublikowano: 12.05.2009 00:00
  • ikona

    Autor: Marek _Kościelniak (2008)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.05.2022 15:16
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona