Nagrody przyznane Gdyni

Nagrody przyznane Gdyni - 2021 r.

Gdynia po raz piąty „Samorządowym Liderem Edukacji”

(9.07.2021)

Za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy Gdynia po raz piąty została uhonorowana tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Medal „Samorządowiec 30-lecia” otrzymał również prezydent Wojciech Szczurek.

Tytuł dla naszego miasta przyznano w ramach jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat wręczono podczas gali finałowej w Lublinie. Gdynia została doceniona za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób nowoczesny i innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.

Prezydent Wojciech Szczurek otrzymał również medal „Samorządowiec 30-lecia” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją. Wyróżnienie to przyznano prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom i marszałkom, którzy w okresie 30 lat istnienia niezależnego polskiego samorządu terytorianego wykazali się największymi osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej, odpowiedzialnej społeczne i innowacyjnej polityki oświatowej na poziomie lokalnym. W elitarnym gronie nagrodzonych samorządowców znaleźli się również m.in. prezydenci Lublina, Wejherowa, Świnoujścia i Katowic czy wójt Iławy.

„Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. W 2013 roku Gdynia po raz pierwszy została nagrodzona tym zaszczytnym tytułem. Dzięki kolejnym sukcesom nasze miasto otrzymało go jeszcze w 2017, 2018 i 2019 roku.

„Samorząd dla Dziedzictwa”

(14.05.2021)

Gdynia odebrała wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło nasz „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.Nasze miasto otrzymało wyróżnienie za „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę z rąk Anny Czerwińskiej-Walczak, zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.
- Miałam ogromną przyjemność odebrać wyróżnienie dla Gdyni w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło przyjęty przez radnych miasta „Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018". Cieszę się, że skala ochrony zabytków w naszym mieście została doceniana na arenie ogólnopolskiej. To docenienie wspólnej troski o materię, ale też promocji dziedzictwa naszego miasta – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Gdynię doceniono m.in. za: „wypracowanie wyróżniającej się, długofalowej, konsekwentnie wdrażanej wizji zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta. Pionierskie działania w zakresie rozpoznania i promowania wartości zabytków oraz dziedzictwa XX wieku jako wyróżnika dziedzictwa miasta”.

Jury podczas oceny zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Na działalność edukacyjną i promującą wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych.

Gdynia z wyróżnieniem Pro Familia

(13.05.2021)Gdynia finalistą konkursu „Samorząd Pro Familia 2021”,
organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy są w nim nagradzane za prorodzinne działania i inspiracje do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. W tym roku nasze miasto znalazło się wśród finalistów w kategorii gmina miejska powyżej 100 tys. Finałową trójkę uzupełniły: Szczecin i Katowice. Tytuł „Pro Familia ’21” trafił do Katowic.
Nasze miasto otrzymało również wyróżnienie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Dyplom odebrał wiceprezydent Marek Łucyk.

Miałem dziś ogromną przyjemność wziąć udział w gali wręczenia nagród w konkursie „Samorząd Pro Familia 2021”. To dla nas zaszczyt, że znaleźliśmy się wśród trzech polskich miast walczących o nagrodę główną, razem ze Szczecinem i Katowicami, którym serdecznie gratuluję! Z rąk premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Marleny Maląg odebrałem też specjalne wyróżnienie dla Gdyni: za nieszablonowe działania w zakresie polityki prorodzinnej, które w istotny sposób przyczyniają się do poprawy komfortu życia rodzin oraz rozwoju społeczności lokalnej – informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Perły samorzadu dla Gdyni

(13.05.2021)

Tegoroczny ranking „Perły Samorządu” okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla naszego miasta. Gdynia otrzymała nagrodę dla najlepszego polskiego miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Główny laur w rankingu samorządowych włodarzy przypadł także prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi, który znalazł się na pierwszym miejscu razem z Jackiem Jaśkowiakiem – prezydentem Poznania. Organizatorzy zestawienia docenili też akcję „Gdynia dla medyka”.

Krzysztof Jedlak i Wojciech Szczurek na tle białej ścianki. Wojciech Szczurek trzyma w rękach trzy dyplomy.
Wojciech Szczurek (z prawej) odebrał łącznie trzy nagrody dla Gdyni podczas tegorocznej gali rankingu „Perły Samorządu”. Obok redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” - Krzysztof Jedlak, fot. Anna Rezulak

„Innowacyjny Samorząd” – to nas wyróżnia!

(30.04.2021)


Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Piotr Wiśniewski - kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz pracownicy GCK z nagrodami "Innowacyjny Samorząd" // fot. Magdalena Czernek
Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Piotr Wiśniewski - kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz pracownicy GCK z nagrodami "Innowacyjny Samorząd" // fot. Magdalena Czernek

W drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” Gdynia zajęła 2. miejsce w kategorii duże miasta. Zostaliśmy docenieni za projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”. Tegoroczny finał konkursu odbył się online 15 kwietnia w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. Gdynię reprezentował wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.
– Właściwie działający samorząd to taki, który potrafi szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy. A tych w ostatnim roku było bardzo dużo, co wynika oczywiście z pandemii. Nagroda za innowacyjność ma dla nas duże znaczenie, bo oznacza, że w tym trudnym czasie byliśmy w stanie skutecznie sięgnąć po właściwe metody i narzędzia ku temu, aby rozwiązywać najważniejsze problemy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Konto Mieszkańca to kompleksowa usługa, która za pomocą jednego portalu oraz aplikacji mobilnej łączy najróżniejsze aspekty życia w mieście. Integruje takie usługi miejskie: Kartę i Asystenta Mieszkańca, e-dziennik, internetową rezerwację wizyt w urzędzie oraz serwis wsparcia mieszkańców – Gdynia Wspiera.


Gdynia – miasto przyszłości. Drugie miejsce w rankingu FDI

(25.02.2021)

Gdynia to, zdaniem ekspertów opracowujących prestiżowy ranking FDI Global Cities of the Future 2021/2022, drugie najbardziej perspektywiczne dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych miast rozwijających się na całym świecie. Sukces w zestawieniu to zasługa wysokiego potencjału gospodarczego, dobrych warunków dla rozwoju biznesu, kapitału ludzkiego, dostępności czy poziomu jakości życia. Ten sam ranking ulokował na wysokim, piątym miejscu wśród miast średniej wielkości całe Trójmiasto, obok m.in. stolicy Bahrajnu, niemieckiego Dusseldorfu czy szwajcarskiego Zurychu.

To sukces w skali światowej, który stawia Gdynię wśród najlepszych miast ze wszystkich zakątków globu. W opublikowanym w połowie lutego branżowym rankingu FDI Global Cities of the Future 2021/2022 miasto zostało sklasyfikowane na wysokiej, drugiej pozycji w kategorii „FDI Strategy – Rising Cities” zarezerwowanej dla miast rozwijających się.

Dla Gdyni oznacza to przede wszystkim, że jest aktualnie jednym z najlepszych na świecie miejsc dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych pod względem m.in. potencjału gospodarczego i biznesowego, kapitału ludzkiego, komunikacji czy efektywności finansowej. Wyżej pod kątem tych wskaźników oceniono jedynie znajdujące się w Irlandii Północnej miasto Derry i region miejski Strabane, a niżej – węgierskie Nyiregyhaza, brazylijskie Sao Carlos i serbski Zrenjanin.

To nie jedyne dobre wieści płynące z najnowszej edycji rankingu przygotowywanego przez związane z brytyjskim dziennikiem „The Financial Times” fDi Intelligence. W innej kategorii, „FDI Strategy – Mid-Sized and Small Cities” w czołowej piątce w skali całego świata, na podstawie tych samych wskaźników, znalazło się także Trójmiasto. Piąta lokata metropolii to docenienie wspólnego potencjału i wysiłku włożonego w rozwój całego regionu, który dziś jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla międzynarodowego kapitału.