Konkurs

Konkurs studialno - ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni - PIRS PRZYSZŁOŚCI

fot. Dzielnice #wgdyni

                                                                                                                                                         fot. Dzielnice #wgdyni

1 Nagroda 

Zespół - TOMASZ SMOL, EDYTA SMOL


Podstawowym elementem budującym założenie przestrzenne jest nadziemna promenada usytuowana wzdłuż głównej osi kompozycyjnej, zakończona tarasem widokowym o kolistym rzeźbiarskim kształcie.
Zaproponowane rozwiązania projektowe uzupełniają i podkreślają główną oś kompozycyjną, tworząc trasę widokową otwierającą panoramę zarówno na port jak i Zatokę Gdańską. Praca wskazuje więc oryginalne rozwiązanie problemu zapewnienia wizualnego kontaktu z przestrzenią morza i portu, otwierając dla nich sekwencję kolejnych widoków na całej długości pirsu. Na uwagę zasługuje również koncepcja zejścia po stopniach do morza na praktycznie całej szerokości zakończenia pirsu, co stwarza rodzaj symbolicznego zejścia lądu do wody.
Ważnym elementem pracy jest zaprojektowany na końcu Mola Południowego wielofunkcyjny plac miejski przeznaczony na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. Uwagę zwraca również zaproponowany pasaż, zawierający modułowe obiekty kubaturowe przeznaczone na drobne usługi, umożliwiający spacery nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.  Istotnym nowo projektowanym budynkiem jest obiekt muzealny na potrzeby obsługi statku – muzeum „Dar Pomorza”.
Autorzy zachowują tereny zielone wraz z wysokimi drzewami w pobliżu Skweru Kościuszki, przewidując jednocześnie uzupełnienie istniejących przestrzeni o nowe kompozycje roślinne.
Forma architektoniczna promenady nadziemnej zakończona wygiętą wstęgą wysuniętego w morze tarasu widokowego, drobne pawilony usługowe i mała architektura, nawiązują do modernistycznego dziedzictwa architektury Gdyni z charakterystycznymi zaokrąglonymi narożnikami, jasną kolorystyką i marynistycznymi detalami, podkreślając w ten sposób tożsamość miasta.
Sąd Konkursowy zwraca jednak uwagę na niefortunnie zaplanowany zjazd do parkingu podziemnego w osi Skweru Kościuszki, który uniemożliwiałby organizację cyklicznych imprez rocznicowych. Przestrzeń ta powinna być dedykowana pieszym. W ewentualnych dalszych fazach projektowych zwycięskiej koncepcji należałoby wziąć pod uwagę politykę parkingową miasta zakładającą ograniczenie ruchu samochodowego w śródmieściu.Opis Projektu
113 A3 P1.pdf
113 A3 P2.pdf
113 A3 P3.pdf
113 A3 P4.pdf


2 Nagroda

Zespół - DOMINIK SĘDZICKI, JAROSŁAW BĄKOWSKI, ALEKSANDER BIELAWSKI, MICHAŁ LUBAS, MAJA KAROŃ, NATALIA GRUCHAŁA


Praca, zdaniem Sądu Konkursowego, zasługuje na uznanie z uwagi na poszanowanie i rewitalizację układu urbanistycznego tego fragmentu Śródmieścia Gdyni. Dążąc do wzmocnienia tożsamości miejsca, Autorzy proponują rozwiązanie służące podkreśleniu istniejącej osi kompozycyjnej projektowanym układem wodnym. Jego początek stanowi rzeźbiarska forma „koła wodnego”, otaczającego istniejącą fontannę miejską. Kontynuowany w formie płytkiego kanału, zwieńczony jest obniżeniem fragmentu pirsu w kierunku południowym z utworzoną taflą wody, która zimą może służyć jako lodowisko.
Koncepcja w równym stopniu jak na wodzie, oparta jest na zieleni wprowadzonej intencjonalnie w dużej ilości, stanowiącej niezwykle interesującą oprawę dla ekspozycji zabytkowej łodzi podwodnej ORP Sokół, która zamiast w wodzie jest zanurzona w zieleni.
Elementem wzmacniającym kompozycję układu jest spacerowa estakada, poprowadzona równolegle do północnej krawędzi pirsu, pod którą ulokowano wielofunkcyjne pawilony. Z niej możliwe jest oglądanie Zatoki ponad konstrukcją falochronu.Opis projektu
107 A3 P1.pdf
107 A3 P2.pdf
107 A3 P3.pdf
107 A3 P4.pdf


3 Nagroda

Zespół - BAZYLI DOMSTA, KACPER LUDWICZAK, BEATA WRÓBLEWSKA 


Praca w bardzo syntetyczny i efektowny sposób definiuje planowane zmiany, trafnie je diagnozując i ustawiając ich hierarchię. Umieszczone w autorskim opisie spostrzeżenie „Ze Skweru Kościuszki nie widać morza!” jest wyraźnym lejtmotywem projektu, w którym wybrane działania przestrzenne dotyczące całego obszaru opracowania są precyzyjnie skierowane ku stworzeniu sytuacji, by morze stało się w pełni widoczne. Służą temu zaproponowane szkicowo elementy bramy / okna i podniesione estakady kończące się ślimakiem z amfiteatrem na końcu molo. Wątpliwości Sądu wzbudziły ekonomiczne aspekty realizacji ważnego w projekcie elementu mobilnego estakady, która bez niego może być trudna do pokonania, zaś wraz z nim nie do uniesienia przez samorządowy budżet.Opis projektu
102 A3 P1.pdf
102 A3 P2.pdf
102 A3 P3.pdf
102 A3 P4.pdf


Wyróżnienie

Zespół - JAKUB BLADOWSKI, ROBERT JUCHNEVIC (ROARK STUDIO SP.Z.O.O. SP.K./DESIGNBOTIC SP.Z.O.O), KACPER RADZISZEWSKI (DESIGNBOTIC SP.Z.O.O), ANNA MODRZEJEWSKA, ADA KOWALSKA, ANNA CZECH (ROARK STUDIO SP.Z.O.O. SP.K.)


Praca, pomimo wielu walorów, z uwagi na brak obligatoryjnego szacunkowego zakresu i kosztu głównych robót związanych z jej realizacją, zakwalifikowana została do grupy N – prac niespełniających w całości warunków Konkursu.
Autorzy zwrócili szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i klimatyczne. Opracowali analizę tunelową, w oparciu o którą przyjęli rozwiązania przestrzenne chroniące użytkowników przed wiatrem. Zaproponowali na zakończeniu Mola lagunę – miejsce dla rekreacji i integracji.
Projektowane zagospodarowanie wpisuje się w oś kompozycyjną i wzmacnia ją. Począwszy od
zielonego skweru, przez rekreacyjno-retencyjny las w wodzie, skończywszy na zielonej osi zwieńczonej oryginalnym Forum Morskim i punktem widokowym.
W pracy zwrócono uwagę na problem bezdomnych odwiedzających miasto latem - na obszarze Mola przewidziano dla nich punkty konsultacyjne.
Praca mierzy się z wyzwaniami katastrofy klimatycznej, także w zakresie budowania świadomości. Zarazem proponuje rozwiązania, które dziś są równie awangardowe technologicznie, jak onegdaj była budowa pirsów wysuniętych daleko w morze. Stanowi to interesujące nawiązanie do legendarnej tożsamości miejsca.Opis projektu
108 A3 P1.pdf
108 A3 P2.pdf
108 A3 P3.pdf
108 A3 P4.pdf


Wyróżnienie

Zespół - JAKUB LIPSKI, OPRACOWANIE: JERZY WIERCIŃSKI, GRZEGORZ KULKA, JULIA LIPSKA 


Intencja utworzenia Salonu Polski Morskiej, mając na uwadze aspekt historyczny Miasta Gdyni, uznana została przez Sąd Konkursowy za wyjątkowo trafną. Praca wyróżnia się zróżnicowaną, ale bardzo czytelną formą zagospodarowania terenu, dobrze wpisującą się w przestrzeń urbanistyczną i architektoniczną Gdyni.
Przyjęte rozwiązania, atrakcyjne o każdej porze roku, dają możliwość korzystania z nich przez osoby o różnych zainteresowaniach, dla różnych form aktywności.
Ciekawe obiekty kubaturowe nawiązują do skali otaczającej zabudowy.
Wątpliwości Sędziów wzbudziła m.in. likwidacja pomnika „Żagle” oraz usytuowanie wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego na osi widokowej.


Opis projektu
106 A3 P1.pdf
106 A3 P2.pdf
106 A3 P3.pdf
106 A3 P4.pdf


Wyróżnienie

Zespół - MAREK BYSTROŃ


W pracy uwagę zwraca szczegółowa i wnikliwa analiza wszystkich kluczowych aspektów objętej konkursem przestrzeni. Obejmuje ona zarówno detale architektoniczne, jak i ogólne założenia urbanistyczne. Praca zakłada powstanie wielofunkcyjnej, włączającej przestrzeni publicznej, podzielonej na czytelne strefy funkcjonalne. Interesująco opracowany został aspekt tożsamości przestrzeni. Większości wyzwań projektowych sprostano przy pomocy interwencji zielenią i małą architekturą. Rozwiązania kubaturowe zostały zaproponowane z rozmysłem i umiarem.  Całość nie stanowi jednak zwartej i zdecydowanej propozycji nowego rozwiązania konkursowego problemu.Opis projektu
105 A3 P1.pdf
105 A3 P2.pdf
105 A3 P3.pdf
105 A3 P4.pdf


Pozostałe prace złożone w konkursie


Zespół - Klaudia Mendyka, Jakub Strasik, Michał Stangel, Bartosz MajewskiOpis projektu
101 A3 P1.pdf
101 A3 P2.pdf
101 A3 P3.pdf
101 A3 P4.pdf


Zespół - Paweł Kolbusz, Kazimierz Kolbusz 
Opis projektu
103 A3 P1.pdf
103 A3 P2.pdf
103 A3 P3.pdf
103 A3 P4.pdf


Zespół - Filippo Martines, Antonella Severi, Tomasz Bogusz
Opis projektu
104 A3 P1.pdf
104 A3 P2.pdf
104 A3 P3.pdf
104 A3 P4.pdf


Zespół - Dariusz Pobrucki, Sara Balcerowiak, Jolanta Bartczak, Katarzyna Boniecka, Damian Czubiński
Opis projektu
109 A3 P1.pdf
109 A3 P2.pdf
109 A3 P3.pdf
109 A3 P4.pdf


Zespół - Krzysztof Stępiński, Ewa Stępińska, Barbara Stępińska
Opis projektu
110 A3 P1.pdf
110 A3 P2.pdf
110 A3 P3.pdf
110 A3 P4.pdf


Zespół - Łukasz Zabolski, Dominika Kłopotek, Konrad Trębski
Opis projektu
111 A3 P1.pdf
111 A3 P2.pdf
111 A3 P3.pdf
111 A3 P4.pdf


Zespół - Dominika Misterka, Maja Mawusi, Emeline Lex, Teresa Arana Aristi, Marcin Żebrowski
Opis projektu
112 A3 P1.pdf
112 A3 P2.pdf
112 A3 P3.pdf
112 A3 P4.pdf


Zespół - Marcin Plewa, Zofia Plewa 
Opis projektu
114 A3 P1.pdf
114 A3 P2.pdf
114 A3 P3.pdf
114 A3 P4.pdf


Zespół - Artur Klimczak, Anna Klimczak, Krzysztof Grabowski
Opis projektu
115 A3 P1.pdf
115 A3 P2.pdf
115 A3 P3.pdf
115 A3 P4.pdf


Zespół - Zuzanna Kasperczyk, Michał Motyl, Andrzej StachowskiOpis projektu
116 A3 P1.pdf
116 A3 P2.pdf
116 A3 P3.pdf
116 A3 P4.pdf 


Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o werdykcie Sądu podczas Gali Konkursowej w formule porozumiewania się na odległość w piątek 10.12.2021 r. o godz. 12.00.

W celu przekazania linka do spotkania Sekretarz Konkursu będzie kontaktował się bezpośrednio z każdym z Uczestników Konkursu.

Z podsumowaniem zakończonego etapu zbierania prac konkursowych oraz z kolejnymi krokami dotyczącymi Konkursu można zapoznać się tu.  • ikonaOpublikowano: 28.07.2021 15:32
  • ikona

    Autor: Łukasz Niedźwiecki (l.niedzwiecki@bpp.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.12.2021 09:30
  • ikonaZmodyfikował: Emil Osika
ikona