Skład

Danuta Kłopocka

Danuta Kłopocka - Fundacja Adapa

Obszary działania: zdrowie, osoby niepełnosprawne

Prezes Fundacji ADAPA, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji ADAPA. Nauczyciel akademicki WSB Gdańsk. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej, wyższe humanistyczne studia doktorskie, oraz dwustopniowe podyplomowe studia specjalistyczne na NPDN Synapsis w ramach projektu Akademia-Autyzm.

W 2006r. rozpoczęła pracę w sektorze pozarządowym na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Uczestniczyła czynnie w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Prowadzi szkolenia z zakresu specyfiki zaburzeń osób z ASD. Członek Rady Programowej kierunków pedagogicznych WSB Gdańsk.

Członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Członek Powiatowej społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Współautor projektów z zakresu innowacji społecznych „Mistrzowie są wśród nas", „Seniorat i co dalej”. Społecznie dla NGO pracuje od lat licealnych.