Skład

Marek Radyko

Marek Radyko - Stowarzyszenie In Gremio

Obszar działania: dzieci, młodzież, edukacja i współpraca międzynarodowa

Nauczyciel, historyk, trener, działacz pozarządowy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.
Dyrektor Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, najstarszej niepublicznej szkoły podstawowej w Gdyni, tzw. Społecznej Jedynki.

Trener zagadnień związanych z III sektorem, edukacją obywatelską, wolontariatem i prawami człowieka. Posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń dla dużych grup odbiorców.

Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 218 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdyni.
Wiceprezes stowarzyszenia In gremio, działającego na rzecz gdyńskiej edukacji, pomocy psychologicznej, kultury, pomocy osobom starszym, sportu i rekreacji, wolontariatu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Koordynuje prowadzenie placówek stowarzyszenia: Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Ośrodka psychologiczno-pedagogicznego RAZEM, Centrum muzycznego RYTM.

Koordynator Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Organizator wielu projektów dla mieszkańców Gdyni m.in. Gdyńskich Nocnych Przejazdów Rowerowych. Od wielu lat szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.