Skład

Michał Guć

Michał Guć - Wiceprezydent Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej, a także przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdyńskiej Rady ds. Seniorów.

Aktywność społeczną rozpoczynał w niezależnym ruchu harcerskim i podziemnej „Solidarności”. Kolejne doświadczenia w działalności obywatelskiej zdobywał reaktywując gdyńską YMCA, której był dyrektorem programowym, później prezesem, pracując jednocześnie w Zarządzie Aliansu Europejskiego YMCA w Szwajcarii.

Był trenerem i konsultantem w ramach programów realizowanych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także europejskie i amerykańskie agencje rządowe, wspierając sektor obywatelski i samorządy nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, na Litwie, w Ukrainie, Gruzji, Armenii, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Mongolii.

Jest inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Jako przedstawiciel Związku Miast Polskich był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego III i IV kadencji, gdzie pracował w zespole prawnym, zajmując się tworzeniem rozwiązań legislacyjnych przyjaznych dla sektora obywatelskiego.
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.