Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Nagrody przyznane Gdyni - 2021 r.

Nagrody przyznane Gdyni - 2021 r.

Gdynia rozwija skrzydła w IT

(19.11.2021)
Projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług” już raz wyróżniono przez Polską Agencję Prasową, a dokładnie jej Serwis Samorządowy. Tym razem miasto Gdynia zostało nagrodzone w konkursie „Skrzydła IT w administracji”, w kategorii „e-Usługi dla obywatela”. Nagrodę odebrał Piotr Wiśniewski, naczelnik Gdyńskiego Centrum Kontaktu podczas V Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków w Łysomicach koło Torunia.

- Cieszy nas każde wyróżnienie dla naszego miasta. Szczególnie za projekty dla mieszkańców. Rozwiązania wykorzystujące IT są niekwestionowaną drogą dalszego rozwoju dla wszystkich polskich samorządów, tym bardziej, że pandemia pokazała jak bardzo są one potrzebne. Gdynia od czasu powstania była synonimem postępu i rozwoju. Cieszy nas, że od wielu lat utrzymujemy ten kierunek, czego dowodem są wysoka jakość życia, zadowolenie mieszkańców i kolejne nagrody. Skuteczne rozwiązania IT z pewnością będziemy nadal tworzyć, wdrażać i rozwijać. Będziemy także szukać kolejnych pomysłów jak usprawnić pewne procesy za pomocą nowoczesnych technologii. Wszystko po to, aby w Gdyni mieszkańcom po prostu dobrze się żyło – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Celem tego konkursu jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda ma też promować projekty, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Organizatorem Nagrody „Skrzydła IT w Administracji” jest „IT w Administracji” – miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego.

- Gdyńskie Centrum Kontaktu od momentu powstania stara się sukcesywnie podnosić jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gdyni. Wsłuchujemy się w głosy gdynian i staramy się tworzyć nowe kanały kontaktu z Urzędem Miasta oraz usprawniać te już istniejące. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku mieszkańców wiele nowoczesnych rozwiązań jak choćby wideo rozmowy oraz specjalny numer SMS dla osób niesłyszących czy Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń - ETO. Rozwijamy też od roku system rezerwacji wizyt, który od dnia uruchomienia dzięki uwagom mieszkańców przeszedł daleką drogę i obecnie jest narzędziem prostym w obsłudze, intuicyjnym ale przede wszystkim dostępnym dla wszystkich również obcokrajowców. Tych projektów jest dużo i w miarę możliwości finansowych będzie więcej - wyjaśnia Piotr Wiśniewski, naczelnik Gdyńskiego Centrum Kontaktu - Cieszymy się że Konto Mieszkańca i aplikacja mobilna, które systematycznie rozwijamy, zostały wyróżnione nagrodą Skrzydła IT w administracji. Naszą misją jest stale podnosić jakość świadczonych usług, a ta nagroda stanowi sygnał, że idziemy we właściwym kierunku choć mam świadomość, że jeszcze wiele do zrobienia przed nami.

Konto Mieszkańca to kompleksowa usługa, która za pomocą portalu i aplikacji mobilnej integruje takie usługi miejskie jak: Kartę i Asystenta Mieszkańca, zarządzanie obecnością dzieci w przedszkolu, E-dziennik, internetową rezerwację wizyt w urzędzie, serwis wsparcia mieszkańców, dostęp do kalendarza wydarzeń, komunikaty o utrudnieniach lub alertach pogodowych, 5-dniową prognozę pogody oraz informacje na temat jakości powietrza.


Gdynia, czyli miasto przyjazne energii

(5.11.2021)

Nowe oświetlenie na bulwarze Nadmorskim. // fot. Dzielnice #wGdyni, archiwum

Niezawodne i bezpieczne dostawy energii, przeciwdziałanie smogowi i rozwój elektromobilności – to główne kryteria, które pozwalają wyłonić najlepsze gminy w Polsce. Gdynia znalazła się wgronie „Samorządów przyjaznych energii”, zdobywając grant inwestycyjny o wartości 10 tys. złotych w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Gdynia, zdaniem branżowych ekspertów, należy do najbardziej przyjaznych nowoczesnej energetyce samorządów w Polsce. Miasto zostało docenione w siódmej edycji konkursu „Samorządy przyjazne energii”, zdobywając specjalne wyróżnienie.

To konkurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu m.in. Energa-Operator czy Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zgodnie z założeniami konkursu, jego kapituła co roku docenia samorządy podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.


- To kolejny dowód na to, że nasze miejskie działania związane z rozwojem energetyki to właściwy kierunek. Dziś świadomość na temat tego, jak dbać o środowisko korzystając z nowych technologii staje się coraz powszechniejsza, ale warto pamiętać, że jako miasto już dawno obraliśmy zeroemisyjność i dbałość o środowisko za jedne z priorytetów. Chcemy dawać dobry przykład nie tylko mieszkańcom, ale i innym samorządom – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Miasto razem z wyróżnieniem otrzyma też grant inwestycyjny o wartości 10 tysięcy złotych. Może on zostać wykorzystany na realizację projektu poprawiającego bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.

Dla energetycznego rozwoju

Warto przypomnieć, że miasto Gdynia od lat podejmuje szereg działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju energetyki. To m.in. programy, które angażują mieszkańców, wymieniając chociażby zwiększający świadomość ekologiczną wśród uczniów konkurs „Strażnicy energii” czy Rodzinną Olimpiadę Energetyczną o Puchar Prezydenta Gdyni.

Gdynia od ponad 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację źródła ogrzewania, polegającej na likwidacji pieca na paliwo stałe i podłączenie domu czy mieszkanie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Aktualnie mieszkańcy mogą również ubiegać się o dotację na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Miasto od lat jest też liderem grupowych zakupów energii elektrycznej dla kilkudziesięciu podmiotów, głównie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Gdynianie mogą też korzystać z konkretnych narzędzi, które pomagają im w bardziej efektywnym wykorzystywaniu energii w swoich gospodarstwach domowych – to m.in. akcja bezpłatnych badań termowizyjnych „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” czy mapy termowizyjne, które powstawały we współpracy z OPEC Gdynia. Również we współpracy z OPEC oraz PGE Energia Ciepła miasto prowadzi projekt„Ciepłolubni”, którego celem jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z ciepła sieciowego.

W 2014 roku w strukturach Urzędu Miasta Gdyni powstał Samodzielny Referat ds. Energetyki. Do jego podstawowych zadań należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Gdyni.

Gdynia ponadto może pochwalić się nowoczesną, ekologiczną komunikacją publiczną, która niejednokrotnie jest wzorem dla innych samorządów. Coraz większa część taboru to zeroemisyjne pojazdy, w tym także trolejbusy, które zwiększają swój zasięg także poza siecią trakcyjną przez instalowanie nowych baterii. Miasto regularnie modernizuje też m.in. oświetlenie uliczne, korzystając z energooszczędnych opraw LED czy stawia na konsekwentny rozwój elektromobilności poprzez działania wspierające rozbudowę sieci ładowarek aut elektrycznych na terenie miasta.

Wzorowa przestrzeń. Gdyński woonerf wyróżniony

(22.10.2021)


Wyróżnienie dla gdyńskiego woonerfu odebrał wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk (czwarty od lewej), fot. Marcin Szumny

Wyróżnienie dla gdyńskiego woonerfu odebrał wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk (czwarty od lewej), fot. Marcin Szumny


Jedna z najlepszych przestrzeni publicznych na Pomorzu znajduje się w Gdyni i harmonijnie łączy ruch pieszych, rowerzystów oraz samochodów. Woonerf, który powstał w 2019 roku i obejmuje fragment ulicy Abrahama, został wyróżniony w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021”.


Choć minęły już ponad dwa lata od oficjalnego otwarcia pierwszego gdyńskiego woonerfu – przestrzeni przyjaznej pieszym i rowerzystom, która znacznie spowalnia ruch samochodowy – to projekt nadal zmienia sposób myślenia o mobilności i zdobywa uznanie poza granicami miasta.

Przebudowany w 2019 roku fragment ulicy Abrahama (pomiędzy ulicami 10 Lutego i Batorego) już wcześniej był stawiany za wzór, m.in. przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Teraz został doceniony przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego i marszałka województwa pomorskiego.

Gdyński woonerf, który powstał na podstawie projektu a2p2 architecture & planning oraz pracowni architektonicznej NANU, zdobył wyróżnienie w XV edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego”. W piątek (22 października) w Wozowni Artyleryjskiej w Gdańsku odebrał je Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


– Idea przebudowy jednej z gdyńskich ulic zgodnie z wzorcami płynącymi z Holandii od początku była dla nas sporym wyzwaniem. W zasadzie zmieniliśmy wcześniejszą funkcję tego odcinka, zapraszając w to miejsce pieszych i rowerzystów oraz oddając im więcej przestrzeni. Sam projekt harmonijnie wpisał się w nurt innych zmian, które realizujemy w mieście pod szyldem „KLIMATycznego Centrum Gdyni”. Tym bardziej cieszy nas nagroda przyznana ponad dwa lata po oddaniu do użytku pierwszego gdyńskiego woonerfu, bo to dowód na to, że zdał egzamin, spełnia swoją rolę i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Udaje nam się zmieniać miejską przestrzeń na wysokim poziomie dzięki dużym nakładom inwestycyjnym. Pod tym względem należymy do krajowej czołówki, co potwierdził zresztą opublikowany niedawno ranking inwestycyjny „Wspólnoty” – podsumował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

 

Gdynia z nagrodą „CIVITAS Legacy”

(22.10.2021)


Dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni (pierwszy z prawej) odebrał nagrodę „CIVITAS Legacy” dla Gdyni podczas CIVITAS Forum w Akwizgranie

Dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni (pierwszy z prawej) odebrał nagrodę „CIVITAS Legacy” dla Gdyni podczas CIVITAS Forum w Akwizgranie.

Gdyński wkład w rozwój miejskiej mobilności nagrodzony! Miasto uhonorowano europejską nagrodą „CIVITAS Legacy” podczas CIVITAS Forum, które odbyło się w Akwizgranie. W te n sposób doceniono wieloletnie działania i inwestycje na rzecz zrównoważonego transportu.
To swoiste podsumowanie wszystkiego, co w ciągu ostatnich kilku lat zmieniało się w Gdyni z myślą o zrównoważonym transporcie i nowoczesnej mobilności. Za nami konferencja CIVITAS Forum w Akwizgranie, podczas której poznaliśmy laureatów CIVITAS Awards 2021 – nagród dla liderów miejskiej mobilności w całej Europie.

Decyzją międzynarodowego jury Gdynia znalazła się w zaszczytnym gronie nagrodzonych, obok niemieckiego Akwizgranu i włoskiej Parmy. Miastu przypadł laur „CIVITAS Legacy”, czyli nagroda za całokształt działań i inwestycji związanych z rozwojem mobilności w obszarach miejskich.

W imieniu władz miasta nagrodę odebrał dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, który w swojej karierze naukowej zajmuje się kwestiami związanymi głównie z rynkiem transportowym.


– W imieniu wszystkich gdynian serdecznie dziękujęmy, jesteśmy dumni i szczęśliwi z tej nagrody. To potwierdzenie, że miasto rozwija się we właściwym kierunku. Ta nagroda zobowiązuje nas także do dalszego promowania wartości europejskich – mówił podczas odbierania nagrody „CIVITAS Legacy” dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

– Od momentu dołączenia do CIVITAS mamy świetną okazję do uczenia się, opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także dzielenia się naszą wiedzą na temat zrównoważonej mobilności. Przyspieszyło to proces rozwoju naszego miasta w kierunku miasta zielonego i przyjaznego ludziom. Nieustannie staramy się wdrażać nowe i lepsze rozwiązania w zakresie mobilności oraz jakości życia i cieszymy się, że zostało to potwierdzone przez CIVITAS – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Gdynia nagrodzona za gospodarkę wodną

(6.10.2021)

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki ze statuetką za najlepszą gospodarkę wodną wśród polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców, fot. Sławomir Okoń

Kompleksowe podejście i różnorodność podejmowanych działań przekonały jury ogólnopolskiego konkursu Eco-Miasto. Gdynia otrzymała nagrodę za najlepszą gospodarkę wodną wśród polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców podczas trwającej w Centrum Nauki Kopernik konferencji o tym samym tytule. 


Mamy powody do dumy: werdykt, który ogłoszono podczas konferencji Eco-Miasta potwierdza, że w Gdyni potrafimy rozwijać usługi i infrastrukturę z poszanowaniem środowiska i przy jednoczesnej korzyści dla mieszkańców. Główna nagroda w kategorii „Gospodarka wodna” wśród dużych polskich miast to docenienie całokształtu miejskich działań wokół tego, co wiąże się z wodą – zarówno z jej ochroną i zagospodarowywaniem, jak i dystrybucją.

Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, jury konkursu Eco-Miasto nagrodziło Gdynię za „(...) kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek w budynkach użyteczności publicznej. Jury zwróciło również uwagę na realizację projektów związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

- Ten tytuł bardzo cieszy, szczególnie że jako miasto nierozerwalnie związane z morzem i wszystkim, co morskie udowadniamy, że ta materia jest nam bliska i potrafimy perfekcyjne zarządzać także gospodarką wodną. To jedno z najważniejszych obecnie wyzwań rozwiniętych miast. Mówimy przecież nie tylko o infrastrukturze, która pozwala zaopatrywać gdynian w bieżącą wodę i dbać na bieżąco o jej czystość, będącą powodem do dumy, ale także o szeregu miejskich inwestycji w odprowadzanie wód opadowych, retencji w obszarach gęstej zabudowy czy utrzymaniu potoków, rzek i stawów, czyli kluczowych elementów lokalnego ekosystemu. Gospodarka wodna to bardzo złożony i wymagający temat, który w Gdyni jest traktowany kompleksowo. Chcemy dawać innym dobre wzorce. Bardzo dziękujemy także spółce PEWIK, która wspiera nas w rozwijaniu wysokiej jakości usług i służy swoim doświadczeniem – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


Gdyńska oferta turystyczna nagrodzona

(1.10.2021)

Wiceprezydent Gdyni Michał Guć trzymający w rękach nagrodę za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim.

Dwa gdyńskie projekty – festiwal „Kulinarna Świętojańska” oraz cykl spacerów „Gdynia o 10.00” zostały wyróżnione podczas tegorocznego Światowego Dnia Turystyki. Regionalne obchody święta odbyły się w piątek, 1 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia przyznał m.in. marszałek województwa pomorskiego. 

Festiwal „Kulinarna Świętojańska”
otrzymał wyróżnienie w kategorii „Oferta turystyczna” za 2019 rok. Z kolei inicjatywa „Gdynia o 10.00”.  otrzymała nagrodę główną w kategorii „Oferta turystyczna” za 2020 rok. Oba laury odebrał wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

- Chcemy, aby Gdynia kojarzyła się jako ciekawa destynacja osobom, które lubią interesująco spędzić czas lub wakacje i szukają niebanalnych atrakcji. Jednocześnie dbamy też o to, żeby z oferty turystyczne mogli szeroko korzystać również mieszkańcy. Dlatego cieszymy się, że doceniono festiwal „Kulinarna Świętojańska” oraz projekt „Gdynia o 10.00”. To hołd złożony współpracy. W ten sposób promujemy nie tylko kulinarną stronę miasta, ale też jego kulturalne i historyczne dziedzictwo. Pierwsza inicjatywa to efekt wspólnych działań restauratorów, a druga – działanie hotelarzy zrzeszonych w Gdyńskiej Radzie Turystycznej, przewodników oraz miłośników naszego miasta. To pokazuje, że w tych trudnych czasach współpraca jest kluczem do sukcesu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Festiwal „Kulinarna Świętojańska”
 to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się na jednej z najbardziej znanych ulic w mieście i przyczynia się do promocji miejskiego projektu „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni”. W 2019 roku odbyła się 4. edycja tej imprezy. Wtedy wzięło w niej udział blisko 5 tysięcy osób, które przechadzając się ulicą Świętojańską, mogły kosztować przysmaków przygotowanych przez lokalnych restauratorów.
„Gdynia o 10.00” to cykl bezpłatnych spacerów po Gdyni, które rozpoczynają się w gdyńskich hotelach. To ciekawa oferta dla mieszkańców i turystów, którzy dzięki niej mogli poznać ofertę turystyczną Gdyni i poznać ciekawostki na temat miasta. W 2020 roku odbyło się 29 spacerów, które organizowano od lipca do września w każdy weekend. Prowadzili je znani i lubiani przewodnicy oraz miłośnicy Gdyni. W 1. edycji projektu wzięło udział 450 osób. Ten sukces spowodował, że projekt kontynuowano również w tym roku.

– Bardzo nas cieszy wyróżnienie dla festiwalu „Kulinarna Świętojańska” oraz nagroda dla inicjatywy „Gdynia o 10.00”. Turystyka jest niezwykle ważna dla naszego miasta. Starannie przygotowujemy naszą ofertę, która jest spójna ze strategią miasta i strategią rozwoju turystyki. Ściśle współpracujemy przy tym z Gdyńską Radą Turystyki. Przygotowywane przez nas wydarzenia i atrakcje służą zarówno turystom, jak i mieszkańcom Gdyni. Otrzymane laury są tego dowodem – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


Gdynia z nagrodą za działania energetyczne

(28.09.2021)


Statuetka imienia Ignacego Łukasiewicza, przedstawiająca polskiego innowatora, wynalazcy lampy naftowej, trafiła w ręce Gdyni. Nasze miasto stało się jej nowym domem.

To część nagrody, jaką otrzymała Gdynia za działania energetyczne, zajmując 4. miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Konkurs zorganizował Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Sponsorami konkursu są ML System S.A., PKN ORLEN S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa.

- Jesteśmy niezwykle dumni z tej nagrody i wdzięczni kapitule konkursu oraz organizatorom za docenienie Gdyni. Ta nagroda to nie tylko dowód uznania dla działalności miasta, ale także dla właściwego podejścia wobec akcji skierowanych bezpośrednio do mieszkańców Gdyni – mówi wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk. – Jako samorząd staramy się, aby działania energetyczne miasta były nie tylko innowacyjne i trafiały w oczekiwania gdynian, ale także w sposób ciekawy i interaktywny zwracały uwagę na ważne obecnie kwestie – dodaje.
Głównym działaniem Gdyni zgłoszonym w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii akcja społeczna roku, była „Rodzinna olimpiada energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni”.


Gdynia „Samorządowym Liderem” szczepień przeciw COVID-19

 (27.09.2021 r.)Gdynia otrzymała tytuł „Propagatora szczepień przeciw COVID-19” w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider 2021”. Nasze miasto doceniono za działania na rzecz szerzenia profilaktyki szczepień przeciw COVID-19 oraz ich promocję wśród społeczeństwa. Podczas spotkania w Warszawie nagrodę odebrała Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

  Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie dziedziny życia i zdeterminowała miejskie działania. Priorytetem było dla nas zdrowie mieszkańców. Gdynia podjęła wiele pomocowych inicjatyw, zadbała o wsparcie dla szpitali, instytucji i przedsiębiorców oraz bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. – Dbaliśmy również o rzetelne informowanie gdynian o nowych przepisach, wszelkich zmianach i profilaktyce. A gdy ruszył program szczepień, bez wahania organizowaliśmy kolejne punkty, w których wszyscy chętni mieszkańcy mogli przyjąć szczepionkę. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że powrót do normalności będzie możliwy tylko wtedy, gdy osiągniemy odporność zbiorową. Bardzo nas cieszy to, że gdyńskie działania zostały docenione w ogólnopolskim konkursie.

„Samorządowy Lider”
 to konkurs, który ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzację samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. Organizuje go Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Jury konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Adama Antczaka, przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, wybiera samorządy, które podejmują działania, mające podnieść świadomość Polaków i ograniczyć medyczne, społeczne oraz gospodarcze skutki zachorowań na grypę. Do tej pory nagrody przyznawano w dwóch kategoriach: „Nowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” – dla samorządu, który po raz pierwszy realizował na swoim terenie program w zakresie profilaktyki grypy, oraz „Lider w Innowacjach” – dla jednostki realizującej program zdrowotny dla innej grupy niż osoby starsze. W tym roku stworzono dodatkową kategorię „Propagator szczepień przeciw COVID-19”.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas debaty ekspertów Flu&COVID-19 Forum 2021 w Warszawie.

Gdynia po raz piąty „Samorządowym Liderem Edukacji”

(9.07.2021)

Za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy Gdynia po raz piąty została uhonorowana tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Medal „Samorządowiec 30-lecia” otrzymał również prezydent Wojciech Szczurek.

Tytuł dla naszego miasta przyznano w ramach jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat wręczono podczas gali finałowej w Lublinie. Gdynia została doceniona za prowadzenie lokalnej polityki edukacyjnej w sposób nowoczesny i innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.

Prezydent Wojciech Szczurek otrzymał również medal „Samorządowiec 30-lecia” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją. Wyróżnienie to przyznano prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom i marszałkom, którzy w okresie 30 lat istnienia niezależnego polskiego samorządu terytorianego wykazali się największymi osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej, odpowiedzialnej społeczne i innowacyjnej polityki oświatowej na poziomie lokalnym. W elitarnym gronie nagrodzonych samorządowców znaleźli się również m.in. prezydenci Lublina, Wejherowa, Świnoujścia i Katowic czy wójt Iławy.

„Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. W 2013 roku Gdynia po raz pierwszy została nagrodzona tym zaszczytnym tytułem. Dzięki kolejnym sukcesom nasze miasto otrzymało go jeszcze w 2017, 2018 i 2019 roku.

Gdynia wyróżniona za opiekę nad zabytkami

(14.05.2021)

Gdynia odebrała wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło nasz „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.Nasze miasto otrzymało wyróżnienie za „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę z rąk Anny Czerwińskiej-Walczak, zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

- Miałam ogromną przyjemność odebrać wyróżnienie dla Gdyni w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło przyjęty przez radnych miasta „Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018". Cieszę się, że skala ochrony zabytków w naszym mieście została doceniana na arenie ogólnopolskiej. To docenienie wspólnej troski o materię, ale też promocji dziedzictwa naszego miasta – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Gdynię doceniono m.in. za: „wypracowanie wyróżniającej się, długofalowej, konsekwentnie wdrażanej wizji zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta. Pionierskie działania w zakresie rozpoznania i promowania wartości zabytków oraz dziedzictwa XX wieku jako wyróżnika dziedzictwa miasta”.

Jury podczas oceny zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Na działalność edukacyjną i promującą wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych.

Gdynia z wyróżnieniem Pro Familia

(13.05.2021)Gdynia finalistą konkursu „Samorząd Pro Familia 2021”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy są w nim nagradzane za prorodzinne działania i inspiracje do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. W tym roku nasze miasto znalazło się wśród finalistów w kategorii gmina miejska powyżej 100 tys. Finałową trójkę uzupełniły: Szczecin i Katowice. Tytuł „Pro Familia ’21” trafił do Katowic.
Nasze miasto otrzymało również wyróżnienie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Dyplom odebrał wiceprezydent Marek Łucyk.

Miałem dziś ogromną przyjemność wziąć udział w gali wręczenia nagród w konkursie „Samorząd Pro Familia 2021”. To dla nas zaszczyt, że znaleźliśmy się wśród trzech polskich miast walczących o nagrodę główną, razem ze Szczecinem i Katowicami, którym serdecznie gratuluję! Z rąk premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Marleny Maląg odebrałem też specjalne wyróżnienie dla Gdyni: za nieszablonowe działania w zakresie polityki prorodzinnej, które w istotny sposób przyczyniają się do poprawy komfortu życia rodzin oraz rozwoju społeczności lokalnej – informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Perły samorzadu dla Gdyni

(13.05.2021)

Tegoroczny ranking „Perły Samorządu” okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla naszego miasta. Gdynia otrzymała nagrodę dla najlepszego polskiego miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Główny laur w rankingu samorządowych włodarzy przypadł także prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi, który znalazł się na pierwszym miejscu razem z Jackiem Jaśkowiakiem – prezydentem Poznania. Organizatorzy zestawienia docenili też akcję „Gdynia dla medyka”.

Krzysztof Jedlak i Wojciech Szczurek na tle białej ścianki. Wojciech Szczurek trzyma w rękach trzy dyplomy.

Wojciech Szczurek (z prawej) odebrał łącznie trzy nagrody dla Gdyni podczas tegorocznej gali rankingu „Perły Samorządu”. Obok redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” - Krzysztof Jedlak, fot. Anna Rezulak

„Innowacyjny Samorząd” – to nas wyróżnia!

(30.04.2021)


Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Piotr Wiśniewski - kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz pracownicy GCK z nagrodami "Innowacyjny Samorząd" // fot. Magdalena Czernek

Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Piotr Wiśniewski - kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz pracownicy GCK z nagrodami "Innowacyjny Samorząd" // fot. Magdalena Czernek

W drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” Gdynia zajęła 2. miejsce w kategorii duże miasta. Zostaliśmy docenieni za projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”. Tegoroczny finał konkursu odbył się online 15 kwietnia w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. Gdynię reprezentował wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

– Właściwie działający samorząd to taki, który potrafi szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy. A tych w ostatnim roku było bardzo dużo, co wynika oczywiście z pandemii. Nagroda za innowacyjność ma dla nas duże znaczenie, bo oznacza, że w tym trudnym czasie byliśmy w stanie skutecznie sięgnąć po właściwe metody i narzędzia ku temu, aby rozwiązywać najważniejsze problemy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Konto Mieszkańca
to kompleksowa usługa, która za pomocą jednego portalu oraz aplikacji mobilnej łączy najróżniejsze aspekty życia w mieście. Integruje takie usługi miejskie: Kartę i Asystenta Mieszkańca, e-dziennik, internetową rezerwację wizyt w urzędzie oraz serwis wsparcia mieszkańców – Gdynia Wspiera.


Gdynia – miasto przyszłości. Drugie miejsce w rankingu FDI

(25.02.2021)

Gdynia to, zdaniem ekspertów opracowujących prestiżowy ranking FDI Global Cities of the Future 2021/2022, drugie najbardziej perspektywiczne dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych miast rozwijających się na całym świecie. Sukces w zestawieniu to zasługa wysokiego potencjału gospodarczego, dobrych warunków dla rozwoju biznesu, kapitału ludzkiego, dostępności czy poziomu jakości życia. Ten sam ranking ulokował na wysokim, piątym miejscu wśród miast średniej wielkości całe Trójmiasto, obok m.in. stolicy Bahrajnu, niemieckiego Dusseldorfu czy szwajcarskiego Zurychu.

To sukces w skali światowej, który stawia Gdynię wśród najlepszych miast ze wszystkich zakątków globu. W opublikowanym w połowie lutego branżowym rankingu FDI Global Cities of the Future 2021/2022 miasto zostało sklasyfikowane na wysokiej, drugiej pozycji w kategorii „FDI Strategy – Rising Cities” zarezerwowanej dla miast rozwijających się.

Dla Gdyni oznacza to przede wszystkim, że jest aktualnie jednym z najlepszych na świecie miejsc dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych pod względem m.in. potencjału gospodarczego i biznesowego, kapitału ludzkiego, komunikacji czy efektywności finansowej. Wyżej pod kątem tych wskaźników oceniono jedynie znajdujące się w Irlandii Północnej miasto Derry i region miejski Strabane, a niżej – węgierskie Nyiregyhaza, brazylijskie Sao Carlos i serbski Zrenjanin.

To nie jedyne dobre wieści płynące z najnowszej edycji rankingu przygotowywanego przez związane z brytyjskim dziennikiem „The Financial Times” fDi Intelligence. W innej kategorii, „FDI Strategy – Mid-Sized and Small Cities” w czołowej piątce w skali całego świata, na podstawie tych samych wskaźników, znalazło się także Trójmiasto. Piąta lokata metropolii to docenienie wspólnego potencjału i wysiłku włożonego w rozwój całego regionu, który dziś jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla międzynarodowego kapitału.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2021 11:16
  • ikona

    Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 11:15
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także