Lista podmiotów ubiegających się

Lista oferentów w konkursie na: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2024

Na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na:
Prowadzeniu „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2024 ogłoszony Zarządzeniem nr 7099/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2023 roku wpłynęła następująca oferta:
 
1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – wnioskowana kwota dotacji 17 000 zł.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2024 10:01
  • ikona

    Autor: Estera Grubert (e.grubert@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.01.2024 10:02
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona