Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Lista podmiotów ubiegających się

Lista ofert w otwartym konkursie w zakresie profilaktyki depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym

Lista ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs w zakresie profilaktyki depresji i przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży, wraz z wnioskowaną kwotą dotacji:
 
1. Fundacja Pracownia Myśli i Emocji, zadanie pt.: „Kręgi na wodzie. Profilaktyka depresji i przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym”
wnioskowana kwota dotacji: 170 400,00 zł.

2. Fundacja Instytut Białowieski, zadanie pt.: „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu
wnioskowana kwota dotacji: 215 000,00 zł.

  • ikonaOpublikowano: 24.08.2023 11:49
  • ikona

    Autor: Kinga Nowicka (knowicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.08.2023 12:19
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona