Lista podmiotów ubiegających się

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację

Lista ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 wraz z wnioskowaną kwotą dotacji:

1.       Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z/s w Gdańsku, wnioskowana kwota dotacji: 88 000,00 zł