Posiedzenia kadencji 2017-2020

Posiedzenie 10 września 2020 roku

10 września 2020 roku odbyło się VIII spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2017-2020. Spotkanie, ze względu na panującą epidemię COVID-19 odbyło się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W spotkaniu udział wzięło 10 członków Rady.

Po otwarciu obrad przez i powitaniu wszystkich obecnych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił cel posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące temat organizacji gdyńskiego forum pozarządowego 2020 oraz nowych zasad wyborów do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kolejnej kadencji, które znajdą się w projekcie programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

Rada ustaliła, że w związku z sytuacją pandemii forum powinno zostać zorganizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Ustalono tematykę wystąpień oraz zasady dotczyczące nagród Srebrnego Śledzia.

Rada ustaliła zasady oraz termin wyborów pozarządowych członków GRDPP kadencji 2021-2023 na pierwszą połowę grudnia 2021. 

Rada nie ustalił terminu kolejnego spotkania. 

ikona