Posiedzenia kadencji 2017-2020

Spotkanie 24 października 2019

24 października 2019 roku odbyło się szóste spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2017-2020.
 
W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady (wg listy obecności):
 
Po otwarciu obrad przez i powitaniu wszystkich obecnych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:
 
a)      zaopiniowanie projektu rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (program na rok 2020)
 
b)      ustalenie terminu zaopiniowania przebiegu Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz nakreślenie zakresu udziału w forum poszczególnych członków Rady;
 
c)      wolne wnioski.
 
Rada zapoznała się z projektem rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Jeden z członków Rady zaproponował poprawkę do programu dotyczącą określenia sankcji za niezłożenie sprawozdania z wykorzystania lokalu lub nieruchomości gminnej użyczonej organizacji pozarządowej – po akceptacji pozostałych członków Rady poprawkę tę postanowiono włączyć do programu współpracy. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Programu Współpracy.
 
Rada postanowiła zająć się ustaleniem przebiegu Forum Pozarządowego na kolejnym spotkaniu.  
 
Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.