Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Posiedzenia kadencji 2017-2020

Posiedzenie 14 maja 2020

14 maja 2020 roku odbyło się siódme spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2017-2020. Spotkanie, ze względu na panującą epidemię COVID-19 odbyło się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


W spotkaniu udział wzięło 9 członków Rady (wg listy obecności):


Po otwarciu obrad przez i powitaniu wszystkich obecnych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił cel posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące temat sytuacji trzeciego sektora w Gdyni w okresie pandemii – dyskusja na bazie Raportu przygotowanego przez Członków Rady oraz Fundację PSC.

Rada zapoznała się z raportem dotyczącym sytuacji III sektora w Gdyni, który powstał w wyniku rozmów członków Rady oraz wolontariuszy fundacji PSC.
 
Ustalono, że większość problemów z jakimi spotykają się przedstawiciele gdyńskich organizacji pozarządowych zostały złagodzone przez działania związane z #gdyńskimfalochronem – systemem wsparcia przygotowanym przez samorząd oraz przez rozwiązania ustawowe przyjęte w tarczach antykryzysowych.
 
Ustalono, że należy zintensyfikować przekaz informacyjny o dostępnych rozwiązaniach gdyż z raportu wynika, że nie wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadają wiedzę na temat dostępnych rozwiązań.

Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.