Posiedzenia kadencji 2021-2023

Posiedzenie 1 marca 2022

1 marca 2022 roku odbyło się spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2023.

W spotkaniu udział wzięło 11 członków Rady.

1. Po otwarciu obrad, powitaniu wszystkich obecnych Rady Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obejmował dyskusję na następujące tematy:

a) przyjęcie uchwały potępiającej agresję Rosji na Ukrainę;
b) omówienie sytuacji związanej z pomocą uchodźcom z Ukrainy;
c) wolne wnioski.

2. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z projektem Uchwały potępiającej agresję zbrojną Rosji na Ukrainę przyjęli ją jednogłośnie – uchwała znajduje się w załączeniu.

pobierz treść uchwały

3. Członkowie Rady zapoznali się działaniami Miasta związanymi z przygotowaniami do pomocy uchodźcom z Ukrainy, przestawili swoje działania oraz działania innych organizacji pozarządowych. 

4. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.

  • ikonaOpublikowano: 18.03.2022 11:55
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 31.05.2022 09:08
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona